• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC GHI NHẬN 39 TRƯỜNG HỢP (TỪ 211 ĐẾN 249) NĂM 2022 DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2 TRONG ĐỢT DỊCH THỨ 4

(laichau.gov.vn)

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu Thông cáo báo chí về việc ghi nhận 39 trường hợp (từ 211 đến 249) năm 2022 dương tính với SARS-COV-2. Trong đó: Thành phố Lai Châu: 03 ca; Sìn Hồ: 02 ca; Nậm Nhùn: 6 ca; Tân Uyên: 28 ca.

I. THÔNG TIN TRƯỜNG HỢP BỆNH

1. Bệnh nhân số 211 mã số BN1920578

- Họ và tên: (V. T. V). Năm sinh: 2001

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

2. Bệnh nhân số 212 mã số BN1920579

- Họ và tên: (C. T. L). Năm sinh: 2001

- Địa chỉ thường trú: Xã Vàng San, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

3. Bệnh nhân số 213 mã số BN1920580

- Họ và tên: (L. T. H. N). Năm sinh: 2001

- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

4. Bệnh nhân số 214 mã số BN1920581

- Họ và tên: (L. V. P). Năm sinh: 1984

- Địa chỉ thường trú: Xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Sìn Hồ.

5. Bệnh nhân số 215 mã số BN1920582

- Họ và tên: (C. V. P). Năm sinh: 1991

- Địa chỉ thường trú: Xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

6. Bệnh nhân số 216 mã số BN1920583

- Họ và tên: (M. A. S). Năm sinh: 1999

- Địa chỉ thường trú: Xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

7. Bệnh nhân số 217 mã số BN1920584

- Họ và tên: (M. A. M). Năm sinh: 2007

- Địa chỉ thường trú: Xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

8. Bệnh nhân số 218 mã số BN1920585

- Họ và tên: (S. T. N). Năm sinh: 1979

- Địa chỉ thường trú: Xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

9. Bệnh nhân số 219 mã số BN1920586

- Họ và tên: (G. T. S). Năm sinh: 1963

- Địa chỉ thường trú: Xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

10. Bệnh nhân số 220 mã số BN1920587

- Họ và tên: (M. A. D). Năm sinh: 1986

- Địa chỉ thường trú: Xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

11. Bệnh nhân số 221 mã số BN1920588

- Họ và tên: (S. T. C). Năm sinh: 1970

- Địa chỉ thường trú: Xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

12. Bệnh nhân số 222 mã số BN1920589

- Họ và tên: (T. A. C). Năm sinh: 1994

- Địa chỉ thường trú: Xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

13. Bệnh nhân số 223 mã số BN1920590

- Họ và tên: (L. T. G). Năm sinh: 1989

- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

14. Bệnh nhân số 224 mã số BN1920591

- Họ và tên: (H. Đ. T). Năm sinh: 2015

- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

15. Bệnh nhân số 225 mã số BN1920592

- Họ và tên: (H. Đ. T). Năm sinh: 2016

- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

16. Bệnh nhân số 226 mã số BN1920593

- Họ và tên: (L. T. C). Năm sinh: 1993

- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

17. Bệnh nhân số 227 mã số BN1920594

- Họ và tên: (L. B. T). Năm sinh: 2014

- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

18. Bệnh nhân số 228 mã số BN1920595

- Họ và tên: (H. V. Đ). Năm sinh: 1995

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

19. Bệnh nhân số 229 mã số BN1920596

- Họ và tên: (H. V. L). Năm sinh: 1963

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

20. Bệnh nhân số 230 mã số BN1920597

- Họ và tên: (L. T. L). Năm sinh: 1965

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

21. Bệnh nhân số 231 mã số BN1920598

- Họ và tên: (L. T. B). Năm sinh: 1995

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

22. Bệnh nhân số 232 mã số BN1920599

- Họ và tên: (H. Q. B). Năm sinh: 2015

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

23. Bệnh nhân số 233 mã số BN1920600

- Họ và tên: (H. V. C). Năm sinh: 2015

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

24. Bệnh nhân số 234 mã số BN1920601

- Họ và tên: (H. N. Q). Năm sinh: 2015

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

25. Bệnh nhân số 235 mã số BN1920602

- Họ và tên: (L. T. U). Năm sinh: 1996

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

26. Bệnh nhân số 236 mã số BN1920603

- Họ và tên: (L. V. B). Năm sinh: 1993

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

27. Bệnh nhân số 237 mã số BN1920604

- Họ và tên: (L. T. P). Năm sinh: 1999

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

28. Bệnh nhân số 238 mã số BN1920605

- Họ và tên: (L. Đ. T). Năm sinh: 2019

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

29. Bệnh nhân số 239 mã số BN1920606

- Họ và tên: (L. T. S). Năm sinh: 1989

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

30. Bệnh nhân số 240 có mã số BN1920607

- Họ và tên: (L. V. T). Năm sinh: 1988

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

31. Bệnh nhân số 241 mã số BN1920608

- Họ và tên: (L. Đ. H). Năm sinh: 2011

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

32. Bệnh nhân số 242 mã số BN1920609

- Họ và tên: (L. T. X). Năm sinh: 1988

- Địa chỉ thường trú: xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19:  Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

33. Bệnh nhân số 243 mã số BN1920610

- Họ và tên: (L. T. C). Năm sinh: 1986

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

34. Bệnh nhân số 244 mã số BN1920611

- Họ và tên: (H. T. L. A). Năm sinh: 1995

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

35. Bệnh nhân số 245 mã số BN1920612

- Họ và tên: (L. T. N). Năm sinh: 1944

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

36. Bệnh nhân số 246 mã số BN1920613

- Họ và tên: (L. T. P). Năm sinh: 1989

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

37. Bệnh nhân số 247 mã số BN1920614

- Họ và tên: (L. B. P). Năm sinh: 2019

- Địa chỉ thường trú: xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

38. Bệnh nhân số 248 mã số BN1920615

- Họ và tên: (L. V. K). Năm sinh: 1986

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

39. Bệnh nhân số 249 mã số BN1920616

- Họ và tên: (L. V. H). Năm sinh: 2013

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

II. YẾU TỐ DỊCH TỄ

- Ca bệnh số 211 đến 213 ghi nhận trong khu cách ly số 3 Trường quân sự  tỉnh, đều là F1 của các bệnh nhân đã được công bố từ trước.

- Ca bệnh số 214, 215 ghi nhận trên địa bàn huyện Sìn Hồ là bệnh nhân về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

- Ca bệnh số 216 đến 221 ghi nhận trên địa bàn huyện Nậm Nhùn là các ca bệnh ghi nhận trên địa bàn xã Nậm Chà liên quan đến các bệnh nhân đã được công bố từ trước.

- Ca bệnh số 222 đến 249 ghi nhận trên địa bàn huyện Tân Uyên trong đó ca bệnh số 222 về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn; các ca bệnh số 223 đến 227 là F1 của các bệnh nhân ở ổ dịch Thị trấn Tân Uyên đã được công bố từ trước; các ca bệnh số 227 đến 249 ghi nhận tại bản Phiêng Tâm, xã Mường Khoa chưa xác định rõ nguồn lây.


Tác giả: Thu Hoài
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9.917
Hôm qua : 16.787
Tháng 01 : 312.413
Năm 2022 : 312.413
Tổng số : 65.431.386