• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC GHI NHẬN TRƯỜNG HỢP THỨ 124 ĐẾN 144 NĂM 2022 DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2 TRONG ĐỢT DỊCH THỨ 4

(laichau.gov.vn)

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu Thông cáo báo chí về việc ghi nhận 21 trường hợp thứ 124 đến 144 năm 2022 dương tính với SARS-COV-2. Trong đó: Thành phố Lai Châu: 01; huyện Than Uyên: 01; huyện Sìn Hồ: 02; huyện Tân Uyên: 05; huyện Nậm Nhùn: 12.

I. THÔNG TIN TRƯỜNG HỢP BỆNH

1. Bệnh nhân số 124 có mã số BN1867304

- Họ và tên: (T. M. S. A). Năm sinh: 1996

- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Nơi ở hiện tại: Khu cách ly số 3 Trường Quân Sự tỉnh.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

2. Bệnh nhân số 125 có mã số BN1867305

- Họ và tên: (C. T. T). Năm sinh: 2006

- Địa chỉ thường trú: xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Nơi ở trước khi về địa phương: xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên

3. Bệnh nhân số 126 có mã số BN1867306

- Họ và tên: (T. G. M). Năm sinh: 1999

- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Nơi ở trước khi về địa phương: Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Sìn Hồ.

4. Bệnh nhân số 127 có mã số BN1867307

- Họ và tên: (L. V. D). Năm sinh: 1991

- Địa chỉ thường trú: xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Nơi ở trước khi về địa phương: phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Sìn Hồ.

5. Bệnh nhân số 128 có mã số BN1867308

- Họ và tên: (H. T. H). Năm sinh: 2008

- Địa chỉ thường trú: xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Nơi ở trước khi về địa phương: phường Hoàng Mai, quận Thanh Trì, TP Hà Nội.

- Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

6. Bệnh nhân số 129 có mã số BN1867309

- Họ và tên: (L. T. T). Năm sinh: 1937

- Địa chỉ thường trú/ hiện tại: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

7. Bệnh nhân số 130 có mã số BN1867310

- Họ và tên: (P. T. P). Năm sinh: 2017

- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

8. Bệnh nhân số 131 có mã số BN1867311

- Họ và tên: (K. V. N). Năm sinh: 1999

- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Nơi ở trước khi về địa phương: phường Xuân La, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

9. Bệnh nhân số 132 có mã số BN1867312

- Họ và tên: (N. V. T). Năm sinh: 1995

- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Nơi ở trước khi về địa phương: phường Xuân La, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 07/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

10. Bệnh nhân số 133 có mã số BN1867313

- Họ và tên: (G. T. M). Năm sinh: 1970

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

11. Bệnh nhân số 134 có mã số BN1867314

- Họ và tên: (H. T. D). Năm sinh: 1994

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

12. Bệnh nhân số 135 có mã số BN1867315

- Họ và tên: (K. T. A). Năm sinh: 1992

- Địa chỉ thường trú: xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

13. Bệnh nhân số 136 có mã số BN1867316

- Họ và tên: (L. X. H). Năm sinh: 1975

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

14. Bệnh nhân số 137 có mã số BN1867317

- Họ và tên: (M. A. V). Năm sinh: 2002

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

15. Bệnh nhân số 138 có mã số BN1867318

- Họ và tên: (S. A D). Năm sinh: 2000

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

16. Bệnh nhân số 139 có mã số BN1867319

- Họ và tên: (S. A. N). Năm sinh: 2003

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

17. Bệnh nhân số 140 có mã số BN1867320

- Họ và tên: (S. A. T). Năm sinh: 1972

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

18. Bệnh nhân số 141 có mã số BN1867321

- Họ và tên: (V. A. L). Năm sinh: 1989

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

19. Bệnh nhân số 142 có mã số BN1867322

- Họ và tên: (V. A. C). Năm sinh: 2005

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

20. Bệnh nhân số 143 có mã số BN1867323

- Họ và tên: (V. A. L). Năm sinh: 1995

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Chưa tiêm

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

21. Bệnh nhân số 144 có mã số BN1867324

- Họ và tên: (V. A. P). Năm sinh: 1998

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

II. YẾU TỐ DỊCH TỄ

- Ca bệnh số 124 ghi nhận trong khu cách ly số 3 Trường quân sự tỉnh, là công dân của huyện Sìn Hồ về từ Bệnh viện Việt Đức, là F1 của bệnh nhân số 27 có mã (BN1800842) được công bố ngày 03/01/2022.

- Ca bệnh số 125 ghi nhận trên địa bàn huyện Than Uyên, ca bệnh số 126, 127 ghi nhận trên địa bàn huyện Sìn Hồ đều là bệnh nhân về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương.

- Ca bệnh số 128-132 là các ca bệnh ghi nhận trên địa bàn huyện Tân Uyên trong đó: ca bệnh 128, 129, 131 về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn; ca bệnh 130, 132 là F1 của các bệnh nhân đã được công bố trước đó.

- Ca bệnh số 133-144 là các ca bệnh ghi nhận trên địa bàn huyện Nậm Nhùn (9 của bản Huổi Mắn, 1 của bản Phiêng Lằn, 1 của bản Huổi Lính xã Nậm Chà; 1 của bản Chang xã Lê Lợi) là các ca bệnh ngoài cộng đồng có mối liên quan đến 02 công dân của bản Huổi Mắn xã Nậm Chà đi về từ tỉnh khác.


Tác giả: Thu Hoài
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9.414
Hôm qua : 16.787
Tháng 01 : 311.910
Năm 2022 : 311.910
Tổng số : 65.430.883