tt

Tên cơ quan

Tên Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn

Chức vụ

Số điện thoại

liên hệ

A

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TỈNH

1

Văn phòng UBND tỉnh

Vũ Huy Hòa

Chánh Văn phòng

0986.983.889

2

Sở Xây dựng

Nguyễn Văn Nghiệp

Phó Giám đốc phụ trách

0912.974.830

3

Sở Tài chính

Lò Văn Duy

Phó Giám đốc

0979.172.999

4

Sở Công thương

Nguyễn Sỹ Chín

Lê Xuân Tiến

Giám đốc

Phó Giám đốc

0913253291

0888168668

5

Sở Ngoại vụ

Đinh Quang Tuấn

Giám đốc

0986.382.343

6

Sở Y tế

Nguyễn Văn Đối

Giám đốc

0912.600.027

7

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tẩn Thị Quế

Trần Mạnh Hùng

Lò Quốc Toản

Phó Giám đốc phụ trách

Phó Giám đốc

Chánh Văn phòng Sở

0972.530.367

0988.714.441

0975.381.967

8

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Lê Văn Thăng

Trần Văn Hùng

Giám đốc

Chánh Văn phòng

0913.253.292

0966. 939.900

9

Sở Nội vụ

Vừ A Tiến

Nguyễn Văn Thành

Trần Việt Thắng

Giám đôc

Phó Giám đốc

Chánh Văn phòng

0943.420.888

0888.845.666

0917.678.456

10

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đinh Trung Tuấn

Giám đốc

0915.271.046

11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Quang Huy

Giám đốc

0988.338.216

12

Sở Tư pháp

Lê Thanh Hải

Giám đốc

0914.512.288

13

Sở Giao thông Vận tải

Phạm Ngọc Phương

Tạ Đức Hùng

Nguyễn Văn Hưởng

Giám đốc

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

0966.542.999

0944.536.368

0946.172.468

14

Sở Khoa học và Công nghệ

Dương Đình Đức

Giám đốc

0911.422.666

15

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đỗ Văn Xiêng

Phó Giám đốc

0912.445.049

16

Sở Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Quốc Luân

Giám đốc

0984.371.216

17

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đặng Văn Châu

Giám đốc

0912 600 160

18

Văn phòng HĐND tỉnh

Đào Xuân Huyên

Chánh Văn phòng

0983.367.729

19

Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu

Nguyễn Thị Lụa

Chánh án

0915.484.456

20

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT

Lê Văn Thực

Phó Giám đốc

0976.612.886

21

Ban Dân tộc

Trần Hữu Chí

Trưởng ban

0911.691.199

22

Ban Dân vận Tỉnh ủy

Chu Lê Chinh

Trưởng ban

0912.353.261

23

Đảng ủy Khối các doanh nghiệp

Lý Công Hà

Phó Bí thư

0916.643.822

24

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng

Nguyễn Thái Sơn

Vũ Ngọc Phẩm

Trưởng ban

Phó Trưởng ban

0912.524.093

0919.203.868

25

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đặng Thanh Sơn

Hà Ngọc Trường

Phó Trưởng ban thường trực

Chánh Văn phòng

0982.576.565

0123.898.7052

26

Thanh tra tỉnh

Như Ngọc Cương

Phó Chánh thanh tra

0912.394.604

27

Công an tỉnh

Hà Văn Tuyên

Giám đốc

0834.205.959

28

Công ty Điện lực Lai Châu

Cao Ngọc Lạc

Giám đốc

02133.794.203

29

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lai Châu

Nguyễn Chi Lăng

Phó giám đốc

0213387655

30

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Lê Văn Lương

Chủ nhiệm UBKT

0913.348.057

31

Hội Chữ thập đỏ

Bùi Việt Cường

Chủ tịch

0913.066.368

32

Kho bạc Nhà nước Lai Châu

Nguyễn Ngọc Phong

Giám đốc

0913.542.644

32

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu

Nguyễn Văn Luận

Đào Công Giang

Giám đốc

Phó Giám đốc

0912.369.213

0912.600.916

33

Liên đoàn Lao động tỉnh

Nguyễn Thị Thiện

Chủ tịch

0912.288.640

34

Văn phòng Tỉnh ủy

Bùi Văn Tuấn

Phó chánh văn phòng

0918.454.848

35

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Nguyễn Trọng Cường

Trưởng ban

0912.793.234

37

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu

Phùng Ngọc Thanh

Phó Viện trưởng

0912.310.098

38

BCH Bộ đội biên phòng tỉnh

Phan Hồng Minh

Chính ủy

0962.925.766

39

Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình DD&CN

Nguyễn Quang Khoa

Phó Giám đốc

0913.841.699

40

Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông

Hà Văn Phong

Phùng Văn Nam

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

0912.650.637

0941.458.999

41

Cục Thuế tỉnh

Nguyễn Mạnh Chiến

Phó Cục trưởng

0912.634.163

42

Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lai Châu

Tẩn Vản Pao

Nguyễn Hữu An

Chủ tịch

Chánh văn phòng

0912.581.318

0914.567.696

43

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Lê Mạnh Thắng

Phó Bí thư

0213.3878.132

44

Cục Quản lý thị trường tỉnh

Đỗ Văn Tính

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (nay là Cục Quản lý thị trường tỉnh)

0984.371.223

B

CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

I

THÀNH PHỐ LAI CHÂU

1

UBND Thành phố Lai Châu

Lương Chiến Công

Chủ tịch UBND thành phố

0913.315.698

2

Phường Đoàn Kết

Đặng Việt Hưng

Chủ tịch UBND phường

0915.131. 428

3

Phường Quyết Tiến

Tạ Tiểu Tần

Chủ tịch UBND phường

0915.472.486

0365.527.277

4

Xã San Thàng

Hoàng Chí Tình

Chủ tịch UBND xã

0875.321.999

5

Phường Đông Phong

Nguyễn Thị Thu Hương

Chủ tịch UBND phường

0976.582.699

6

Phường Tân Phong

Ngô Văn Giang

Chủ tịch UBND phường

0912.702.882

7

Phường Quyết Thắng

Đoàn Văn Toàn

Chủ tịch UBND phường

0834.274.118

8

Xã Nậm Loỏng

Sùng Thị Dẻ

Chủ tịch UBND xã

0966.261.599

II

HUYỆN THAN UYÊN

1

UBND huyện Than Uyên

Hoàng Văn Hiêng

Trần Quang Chiến

Chủ tịch UBND huyện

Phó Chủ tịch UBND huyện

0961683519

0912038383

2

Xã Phúc Than

Nguyễn Trọng Hiệp

Chủ tịch UBND xã

0397462469

3

Xã Mường Than

Mai Tiến Lực

Chủ tịch UBND xã

0915771758

4

Xã Mường Mít

Hoàng Văn Chài

Chủ tịch UBND xã

0966967206

5

Xã thị trấn Than Uyên

Nghĩa Nghĩa Tâm

Chủ tịch UBND xã

0987152699

6

Xã Hua Nà

Lù Văn Chiến

Chủ tịch UBND xã

0982427169

7

Xã Mường Cang

Lìm Văn Tiến

Chủ tịch UBND xã

0967877830

8

Xã Mường Kim

Lò Quyết Thắng

Chủ tịch UBND xã

0912200578

9

Xã Tà Mung

Hoàng Văn Thiết

Chủ tịch UBND xã

0974147586

10

Xã Ta Gia

Vàng A Mang

Chủ tịch UBND xã

0358281513

11

Xã Khoen On

Lường Văn Pạnh

Chủ tịch UBND xã

0386855666

12

Xã Tà Hừa

Lê Văn Minh

Chủ tịch UBND xã

0984811733

13

Xã Pha Mu

Vũ Văn Nội

Chủ tịch UBND xã

0983.185.199

III

HUYỆN TÂN UYÊN

1

UBND huyện Tân Uyên

Nguyễn Sỹ Cảnh

BT- Chủ tịch UBND huyện

0916974888

2

Xã Phúc Khoa

Phạm Ngọc Thắng

Chủ tịch UBND xã

0987260514

3

Xã Mường Khoa

Nguyễn Huy Kinh

Chủ tịch UBND xã

0972248451

4

Xã Pắc Ta

Lường Văn Tem

Chủ tịch UBND xã

0386763868

5

Xã Hố Mít

Phạm Văn Nghĩa

Q. Chủ tịch UBND xã

0977916920

6

Xã Thân Thuộc

Phạm Bá Toàn

Chủ tịch UBND xã

0973609388

7

Xã Trung Đồng

Lò Văn Thi

Chủ tịch UBND xã

0964000199

8

Thị trấn Tân Uyên

Phạm Chí Mười

Chủ tịch UBND thị trấn

0973163588

9

Xã Nậm Cần

Lò Văn Phương

Chủ tịch UBND xã

0979087874

10

Xã Nậm Sỏ

Lường Hải Ương

Chủ tịch UBND xã

0967497959

11

Xã Tà Mít

Phạm Đức Công

Chủ tịch UBND xã

0344624456

IV

HUYỆN TAM ĐƯỜNG

1

UBND huyện Tam Đường

Từ Hữu Hà

Trần Văn Sứng

Chủ tịch UBND huyện

Phó Chủ tịch UBND huyện

0912.793.063

0983.017.127

2

Xã Khun Há

Cứ A Sở

Chủ tịch UBND xã

0946.600.460

3

Xã Tả Lèng

Phạm Văn Kiện

Chủ tịch UBND xã

0979.885.986

4

Xã Bình Lư

Hoàng Văn Phưởng

Chủ tịch UBND xã

0912.974.629

5

Xã Hồ Thầu

Quách Tá Thiện

Chủ tịch UBND xã

0988.354.659

6

Xã Nà Tăm

Nguyễn Văn Chiến

Chủ tịch UBND xã

0963010878

7

Xã Thèn Sin

Thùng Văn Khiếm

Chủ tịch UBND xã

0366.949.345

8

Xã Nùng Nàng

Ma Cang Dinh

Chủ tịch UBND xã

0915.794.226

9

TT. Tam Đường

Phong Văn Tiến

Chủ tịch UBND xã

0978.551.976

10

Xã Bản Hon

Nguyễn Văn Thuận

Chủ tịch UBND xã

0832.985.999

11

Xã Bản Giang

Nguyễn Bá Kiện

Chủ tịch UBND xã

0966.986.898

12

Xã Sùng Phài

Vũ Ngọc Sơn

Chủ tịch UBND xã

0982.642.333

13

Xã Giang Ma

Nguyễn Văn Sơn

Chủ tịch UBND xã

0945.929.569

14

Xã Bản Bo

Đèo Văn Tình

Chủ tịch UBND xã

0385.898.316

15

Xã Sơn Bình

Sùng A Hồ

Chủ tịch UBND xã

0917.514.105

V

HUYỆN SÌN HỒ

1

UBND huyện Sìn Hồ

Đồng Văn Liệt

Chủ tịch UBND huyện

0978771226

2

Thị trấn Sìn Hồ

Trần Kim Tiến

Chủ tịch UBND thị trấn

0913525046

3

Xã Phăng Sô Lin

Chẻo A Páo

Chủ tịch UBND xã

0339850947

4

Xã Tả Phìn

Chẻo Siêu Dùng

Chủ tịch UBND xã

0355850756

5

Xã Hồng Thu

Giàng A Khua

Chủ tịch UBND xã

0384432578

6

Xã Phìn Hồ

Lý A Dế

Chủ tịch UBND xã

0985533741

7

Xã Sà Dề Phìn

Chang A Thứ

Chủ tịch UBND xã

0393701757

8

Xã Tả Ngảo

Sùng A Binh

Chủ tịch UBND xã

0968144595

9

Xã Làng Mô

Giàng A Mềnh

Chủ tịch UBND xã

0385899360

10

Xã Tủa Sín Chải

Mùa A Đại

Chủ tịch UBND xã

0911450063

11

Xã Chăn Nưa

Lò Văn Dán

Chủ tịch UBND xã

0366368160

12

Xã Pa Tần

Sìn Văn Vấn

Chủ tịch UBND xã

0335630268

13

Xã Ma Quai

Lò Văn Ướng

Chủ tịch UBND xã

0989867113

14

Xã Lùng Thàng

Phàn A Lỵ

Chủ tịch UBND xã

0372665132

15

Xã Nậm Tăm

Cà Văn Nguyên

Chủ tịch UBND xã

0333093803

16

Xã Nậm Cha

Phàn A Ngụ

Chủ tịch UBND xã

0979890145

17

Xã Pa Khóa

Lò Văn So

Chủ tịch UBND xã

0965999881

18

Xã Pu Sam Cáp

Hầu A Dia

Chủ tịch UBND xã

0966200005

19

Xã Noong Hẻo

Lù Văn Cưởi

Chủ tịch UBND xã

0383243748

20

Xã Căn Co

Phàn Quang Nhàn

Chủ tịch UBND xã

0385395094

21

Xã Nậm Mạ

Hồ Văn Thơi

Chủ tịch UBND xã

0353968815

22

Xã Nậm Cuổi

Lù Văn Ín

Chủ tịch UBND xã

0984927096

23

Xã Nậm Hăn

Tòng Văn Thường

Chủ tịch UBND xã

0383471065

VI

HUYỆN NẬM NHÙN

1

UBND huyện Nậm Nhùn

Hà Văn Sơn

Phó Chủ tịch UBND huyện

0915 189 568

2

Thị trấn Nậm Nhùn

Nguyễn Ngọc Kiệm

Chủ tịch UBND Thị trấn

08 6966 6981

3

Xã Nậm Pì

Vũ Văn Thân

Chủ tịch UBND xã

0962 125 567

4

Xã Hua Bum

Nguyễn Văn Cao

Chủ tịch UBND xã

0984 772 577

5

Xã Nậm Ban

Tào A Thắng

Chủ tịch UBND xã

0942 950 767

6

Xã Mường Mô

Trần Anh Đôn

Chủ tịch UBND xã

0396 103 346

7

Xã Trung Chải

Quàng Văn Diên

P. Chủ tịch UBND xã

0973 736 710

8

Xã Nậm Manh

Lý Thị Hiền

Chủ tịch UBND xã

0983 597 328

9

Xã Nậm Hàng

Đinh Văn Xanh

Chủ tịch UBND xã

0986 061 355

10

Xã Pú Đao

Chá A Thứ

Chủ tịch UBND xã

0962 963 234

11

Xã Lê Lợi

Lò Văn Sinh

Chủ tịch UBND xã

0974 785 217

12

Xã Nậm Chà

Vũ Văn Hiếu

Chủ tịch UBND xã

0975 032 568

VII

HUYỆN MƯỜNG TÈ

1

UBND huyện Mường Tè

Mai Văn Thạch

Chủ tịch UBND huyện

0912 833 895

2

Thị trấn Mường Tè

Vàng Văn Minh

Chủ tịch UBND thị trấn

0942 386 148

3

Xã Bum Nưa

Vàng Thị Thánh

Chủ tịch UBND xã

0367 284 773

4

Xã Vàng San

Lò A Chu

Chủ tịch UBND xã

0395 136 344

5

Xã Bum Tở

Vàng Lỳ Sơn

Chủ tịch UBND xã

0975 890 133

6

Xã Nậm Khao

Lý Văn Hiếu

Chủ tịch UBND xã

0358 644 282

7

Xã Kan Hồ

Lý Chà Lối

Chủ tịch UBND xã

0335 489 210

8

Xã Mường Tè

Lý Văn Phón

Chủ tịch UBND xã

0946 654 368

9

Xã Tà Tổng

Pờ Chùy Hừ

Chủ tịch UBND xã

0842 524 843

10

Xã Mù Cả

Pờ Khừ Xá

Chủ tịch UBND xã

0842 766 333

11

Xã Ka Lăng

Khoàng Xì Chừ

Chủ tịch UBND xã

0915 305 011

12

Xã Thu Lũm

Phùng Lòng Cà

Chủ tịch UBND xã

0819 195 218

13

Xã Tá Bạ

Lỳ Nhù Chừ

Chủ tịch UBND xã

0977 542 852

14

Xã Pa Vệ Sủ

Vàng Hà Chóng

Chủ tịch UBND xã

0335 305 931

15

Xã Pa Ủ

Lý Phí Giá

Chủ tịch UBND xã

0842 524 843

VIII

HUYỆN PHONG THỔ

1

UBND huyện Phong Thổ

Trần Văn Quế

Vương Thế Mẫn

Chủ tịch UBND huyện

Phó Chủ tịch UBND huyện

0985889009

0964656767

2

Thị trấn Phong Thổ

Nguyễn Đức Hội

Phó Bí thư Thường trực thị trấn

0978108136

3

Xã Mường So

Đèo Văn Phong

Chủ tịch UBND xã

0386128658

4

Xã Khổng Lào

Teo Văn Thín

Chủ tịch UBND xã

0968158160

5

Xã Hoang Thèn

Chang Thanh Bình

Chủ tịch UBND xã

0383312019

6

Xã Bản Lang

Phàn A Tỏn

Chủ tịch UBND xã

0968358145

7

Xã Mù Sang

Lừu A Sài

Chủ tịch UBND xã

0373437733

8

Xã Dào San

Phàn A Long

Chủ tịch UBND xã

0942868048

9

Xã Pa Vây Sử

Sùng A Tủa

Chủ tịch UBND xã

0915175192

10

Xã Tung Qua Lìn

Vàng A Quẩy

Chủ tịch UBND xã

0914313476

11

Xã Mồ Sì San

Tẩn Chỉn Lùng

Chủ tịch UBND xã

0986093159

12

Xã Vàng Ma Chải

Lý Phủ Hành

Chủ tịch UBND xã

0978732609

13

Xã Ma Li Chải

Ma A Gà

Chủ tịch UBND xã

0368218210

14

Xã Sì Lở Lầu

Tẩn Lao San

Chủ tịch UBND xã

0985537490

15

Xã Ma Li Pho

Tẩn Chỉn Hùng

Chủ tịch UBND xã

0386768659

16

Xã Lản Nhì Thàng

Trịnh Khắc Tấn

Chủ tịch UBND xã

0989056999

17

Xã Nậm Xe

Lừu Văn Chớ

Chủ tịch UBND xã

0394055957

18

Xã Sin Suối Hồ

Chẻo Quẩn Hòa

Chủ tịch UBND xã

0978288607

19

Xã Huổi Luông

Hoàng A Dọ

Chủ tịch UBND xã

00396616964