Cập nhật theo Công văn số: 1515/STTTT-TTBCXB ngày 30/8/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông

 

Stt

Tên cơ quan

Tên Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn

Chức vụ

Số điện thoại liên hệ

A

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TỈNH

1

Văn phòng UBND tỉnh

Vương Thế Mẫn

Chánh Văn phòng

0964.656.767

2

Sở Xây dựng

Hoàng Đại Thắng

Nguyễn Thái Lực

Giám đốc

Phó Giám đốc

0913.052.966

0913.399.886

3

Sở Tài chính

Lò Văn Duy

Phó Giám đốc

0979.172.999

4

Sở Công thương

Nguyễn Sỹ Chín

Lê Xuân Tiến

Giám đốc

Phó Giám đốc

0913.253.291

0888.168.668

5

Sở Ngoại vụ

Đinh Quang Tuấn

Giám đốc

0986.382.343

6

Sở Y tế

Bùi Tiến Thanh

Giám đốc

0912.956.719

7

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lương Chiến Công

Giám đốc

0913.315.698

8

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Đèo Văn Thương

Nùng Văn Nim

Trần Đỗ Công

Nguyễn Thị Thủy

Giám đốc

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

0986.708.686

0913.536.420

0977.466.488

0914.879.102

9

Sở Nội vụ

Vừ A Tiến

Giám đốc

0943.420.888

10

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đinh Trung Tuấn

Giám đốc

0915.271.046

11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phạm Ngọc Phương

Hoàng Thị Nguyện

Nguyễn Đình Hùng

Nguyễn Văn Quỳnh

Giám đốc

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

0966.542.999

0915.386.467

0978.108.789

0983.386.424

12

Sở Tư pháp

Lê Thanh Hải

Giám đốc

0914.512.288

13

Sở Giao thông Vận tải

Bùi Quang Vinh

Nguyễn Văn Hưởng

Giám đốc

Phó Giám đốc

0945.898.999

0946.172.468

14

Sở Khoa học và Công nghệ

Dương Đình Đức

Giám đốc

0911.422.666

15

Sở Tài nguyên và Môi trường

Mai Văn Thạch

Phạm Thị Lan Anh

Giám đốc

Phó Giám đốc

0912.833.895

0914.894.424

16

Sở Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Minh Hiệu

Giám đốc

0917.301.668

17

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đặng Văn Châu

Giám đốc

0912.600.160

18

Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu

Nguyễn Xuân Hòa

Phó Chánh án

0985.132.666

19

Ban Dân tộc

Trần Hữu Chí

Trưởng ban

0911.691.199

20

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng

Vũ Huy Hòa

Trưởng ban

0986.983.889

21

Thanh tra tỉnh

Nguyễn Thanh Trì

Chánh thanh tra

0912.310.177

22

Công an tỉnh

Nguyễn Viết Giang

Giám đốc

0913.271.033

23

Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT

Nguyễn Bá Nho

Giám đốc

0973.945.333

24

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu

Nguyễn Văn Luận

Nguyễn Đình Vinh

Giám đốc

Phó Giám đốc

0912.369.213

0986.211.636

25

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu

Nguyễn Huy Thắng

Phó Viện trưởng

0912.310.187

26

BCH Bộ đội biên phòng tỉnh

Triệu Quốc Nguậy

Nguyễn Văn Hưng

Chỉ huy trưởng

Chính ủy

0985.778.008

0966.164.466

27

Cục Thuế tỉnh

Phạm Ngọc Nghĩa

Phó Cục trưởng

0866.167.555

28

Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông

Hà Văn Phong

Phùng Văn Nam

Giám đốc

Phó Giám đốc

0912.650.637

0941.458.999

29

Cục Thống kê tỉnh

Lê Lâm Bằng

Cục trưởng

0912.441.162

30

Bộ Chỉ huy Quân sự

Hán Đức Nhu

Thào A Pinh

Chỉ huy trưởng

Chính ủy

0869.909.299

0387.697.739

31

Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp

Nguyễn Quang Khoa

Giám đốc

0913.841.699

32Ban QLTT Hành chính - Chính trị tỉnhTrần Thanh TuấnPhó Trưởng ban0987.386.668

B

CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

I

THÀNH PHỐ LAI CHÂU

1

UBND Thành phố Lai Châu

Nguyễn Văn Nghiệp

Chủ tịch UBND thành phố

0912.974.830

2

Phường Đoàn Kết

Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND phường

0836.965.003

3

Phường Quyết Tiến

Tạ Tiểu Tần

Chủ tịch UBND phường

0915.472.486

4

Xã San Thàng

Hoàng Văn Sinh

Chủ tịch UBND xã

0973.291.645

5

Phường Đông Phong

Nghiêm Văn Đẳng

Chủ tịch UBND phường

0888.146.688

6

Phường Tân Phong

Hoàng Thị Kim Quy

Chủ tịch UBND phường

0859.949.237

7

Phường Quyết Thắng

Bùi Thế Chiểu

Phó Chủ tịch UBND phường

0982.538.191

8

Xã Sùng Phài

Mùa Thị Dẻ

Chủ tịch UBND xã

0966.261.599

II

HUYỆN THAN UYÊN

1

UBND huyện Than Uyên

Lò Văn Hương

Trần Quang Chiến

Nguyễn Văn Thăng

Chủ tịch UBND huyện

Phó Chủ tịch UBND huyện

Phó Chủ tịch UBND huyện

0913.593.554

0912.038.383

0967.688.656

2

Xã Phúc Than

Lê Văn Dũng

Chủ tịch UBND xã

0982.025.648

3

Xã Mường Than

Mai Tiến Lực

Chủ tịch UBND xã

0915.771.758

4

Xã Mường Mít

Triệu Như Tơ

Chủ tịch UBND xã

0368.124.887

5

Thị trấn Than Uyên

Nguyễn Văn Lương

Chủ tịch Thị trấn Than Uyên

0975.963.368

6

Xã Hua Nà

Lê Thị Hạnh

Chủ tịch UBND xã

0986.134.613

7

Xã Mường Cang

Lìm Văn Khơi

Chủ tịch UBND xã

0977.316.354

8

Xã Mường Kim

Lò Quyết Thắng

Chủ tịch UBND xã

0912.200.578

9

Xã Tà Mung

Phùng Tiến Hưng

Chủ tịch UBND xã

0962.612.358

10

Xã Ta Gia

Lò Văn Chài

Chủ tịch UBND xã

0914.328.178

11

Xã Khoen On

Nguyễn Anh Dũng

Chủ tịch UBND xã

0912.593.178

12

Xã Tà Hừa

Lò Văn Hưởng

Chủ tịch UBND xã

0393.202.305

13

Xã Pha Mu

Hoàng Phi Hùng

Chủ tịch UBND xã

0972.369.667

III

HUYỆN TÂN UYÊN

1

UBND huyện Tân Uyên

Nguyễn Thanh Văn

Chủ tịch UBND huyện

0966.951.819

2

UBND Thị trấn Tân Uyên

Phạm Chí Mười

Chủ tịch UBND thị trấn

0973.163.588

3

Xã Phúc Khoa

Lò Văn Lục

Chủ tịch UBND xã

0966.262.879

4

Xã Mường Khoa

Phan Văn Cương

Chủ tịch UBND xã

0858.070.000

5

Xã Pắc Ta

Lê Việt Vương

Chủ tịch UBND xã

0988.442.172

6

Xã Hố Mít

Phạm Văn Nghĩa

Chủ tịch UBND xã

0934.497.154

7

Xã Thân Thuộc

Nguyễn Huy Kinh

Chủ tịch UBND xã

0972.248.451

8

Xã Trung Đồng

Lò Văn Thi

Chủ tịch UBND xã

0964.000.199

9

Xã Nậm Cần

Lò Văn Phương

Chủ tịch UBND xã

0979.087.874

10

Xã Nậm Sỏ

Lò Văn Hặc

Chủ tịch UBND xã

0963.237.116

11

Xã Tà Mít

Chảo Văn Nhình

Chủ tịch UBND xã

0379.877.207

IV

HUYỆN TAM ĐƯỜNG

1

UBND huyện Tam Đường

Sùng Lử Páo

Chủ tịch UBND huyện

0915.467.725

2

Xã Khun Há

Cứ A Sở

Chủ tịch UBND xã

0337.271.744

3

Xã Tả Lèng

Nguyễn Chí Hội

Chủ tịch UBND xã

0988.341.676

4

Xã Bình Lư

Hoàng Văn Phưởng

Chủ tịch UBND xã

0912.974.629

5

Xã Hồ Thầu

Quách Tá Thiện

Chủ tịch UBND xã

0988.354.659

6

Xã Nà Tăm

Nguyễn Văn Chiến

Chủ tịch UBND xã

0963.010.878

7

Xã Thèn Sin

Thùng Văn Khiếm

Chủ tịch UBND xã

0366.949.345

8

Xã Nùng Nàng

Nguyễn Đình Thượng

Chủ tịch UBND xã

0912.365.348

9

TT. Tam Đường

Phong Văn Tiến

Chủ tịch UBND thị trấn

0978.551.976

10

Xã Bản Hon

Nguyễn Văn Tưởng

Chủ tịch UBND xã

0974.092.811

11

Xã Bản Giang

Đoàn Văn Nhưỡng

Chủ tịch UBND xã

0979.141.525

12

Xã Giang Ma

Phạm Văn Kiện

Chủ tịch UBND xã

0979.885.986

13

Xã Bản Bo

Đèo Văn Tình

Chủ tịch UBND xã

0385.898.316

14

Xã Sơn Bình

Phạm Văn Định

Chủ tịch UBND xã

0976.249.666

V

HUYỆN SÌN HỒ

1

UBND huyện Sìn Hồ

Đồng Văn Liệt

Chủ tịch UBND huyện

0978.771.226

2

Thị trấn Sìn Hồ

Tẩn A San

Chủ tịch UBND thị trấn

0913.525.046

3

Xã Phăng Sô Lin

Chẻo Liều Pao

Chủ tịch UBND xã

0395.091.334

4

Xã Tả Phìn

Tẩn A Khé

Chủ tịch UBND xã

0911.669.569

5

Xã Hồng Thu

Thào A Sênh

Chủ tịch UBND xã

0337.834.376

6

Xã Phìn Hồ

Lý A Phử

Chủ tịch UBND xã

0376.993.913

7

Xã Sà Dề Phìn

Giàng A Tùng

Chủ tịch UBND xã

0355.850.289

8

Xã Tả Ngảo

Sùng A Binh

Chủ tịch UBND xã

0353.715.888

9

Xã Làng Mô

Giàng A Sáu

Chủ tịch UBND xã

0948.976.218

10

Xã Tủa Sín Chải

Mùa A Đại

Chủ tịch UBND xã

0967.291.618

11

Xã Chăn Nưa

Lò Văn Phong

Chủ tịch UBND xã

0963.305.386

12

Xã Pa Tần

Sìn Văn Vấn

Chủ tịch UBND xã

0335.630.268

13

Xã Ma Quai

Lò Văn Ướng

Chủ tịch UBND xã

0989.867.113

14

Xã Lùng Thàng

Phàn A Lỵ

Chủ tịch UBND xã

0372.665.132

15

Xã Nậm Tăm

Lò Văn Sâu

Chủ tịch UBND xã

0396.441.368

16

Xã Nậm Cha

Tẩn A Ngụ

Chủ tịch UBND xã

0979.890.145

17

Xã Pa Khóa

Thần A Kỉn

Chủ tịch UBND xã

0354.109.899

18

Xã Pu Sam Cáp

Chang A Dề

Chủ tịch UBND xã

0942.951.048

19

Xã Noong Hẻo

Lò Thị Thanh

Chủ tịch UBND xã

0977.443.489

20

Xã Căn Co

Lý A Chẩu

Chủ tịch UBND xã

0387.740.284

21

Xã Nậm Mạ

Hồ Văn Thơi

Chủ tịch UBND xã

0355.848.645

22

Xã Nậm Cuổi

Lù Văn Tuyên

Chủ tịch UBND xã

0353.544.990

23

Xã Nậm Hăn

Lý A Đóng

Chủ tịch UBND xã

0362.819.431

VI

HUYỆN NẬM NHÙN

1

UBND huyện Nậm Nhùn

Hà Văn Sơn

Chủ tịch UBND huyện

0915.189.568

2

Thị trấn Nậm Nhùn

Nguyễn Ngọc Kiệm

Chủ tịch UBND Thị trấn

0869.666.981

3

Xã Nậm Pì

Vũ Văn Thân

Chủ tịch UBND xã

0813.478.222

4

Xã Hua Bum

Pở Mì Tú

Chủ tịch UBND xã

0966.101.265

5

Xã Nậm Ban

Chào Anh Tuyên

Chủ tịch UBND xã

0946.068.192

6

Xã Mường Mô

Trần Anh Đôn

Chủ tịch UBND xã

0396.103.346

7

Xã Trung Chải

Lò A Tư

Chủ tịch UBND xã

0346.772.226

8

Xã Nậm Manh

Hảng Thị Mỷ

Chủ tịch UBND xã

0966.969.259

9

Xã Nậm Hàng

Đinh Văn Xanh

Chủ tịch UBND xã

0986.061.355

10

Xã Pú Đao

Lý A Chứ

Chủ tịch UBND xã

0988.835.028

11

Xã Lê Lợi

Mào Việt Hoa

Chủ tịch UBND xã

0974.718.744

12

Xã Nậm Chà

Vũ Văn Hiếu

Chủ tịch UBND xã

0975.032.568

VII

HUYỆN MƯỜNG TÈ

1

UBND huyện Mường Tè

Đao Văn Khánh

Chủ tịch UBND huyện

0838.398.666

2

Thị trấn Mường Tè

Nguyễn Văn Thành

Chủ tịch UBND thị trấn

0912.673.182

3

Xã Bum Nưa

Vàng Thị Thánh

Chủ tịch UBND xã

0367.284.773

4

Xã Vàng San

Lò A Chu

Chủ tịch UBND xã

0395.136.344

5

Xã Bum Tở

Vàng Hu Chờ

Chủ tịch UBND xã

0915.324.589

6

Xã Nậm Khao

Chang Văn Hân

Chủ tịch UBND xã

0354.419.257

7

Xã Kan Hồ

Lý Chà Lối

Chủ tịch UBND xã

0335.489.210

8

Xã Mường Tè

Tống Văn Thinh

Chủ tịch UBND xã

0848.661.666

9

Xã Tà Tổng

Sùng A Chứ

Chủ tịch UBND xã

0366.517.477

10

Xã Mù Cả

Pờ Khừ Xá

Chủ tịch UBND xã

0842.766.333

11

Xã Ka Lăng

Khoàng Xì Chừ

Chủ tịch UBND xã

0396.595.076

12

Xã Thu Lũm

Phùng Lòng Kà

Chủ tịch UBND xã

0819.195.218

13

Xã Tá Bạ

Lỳ Nhù Chừ

Chủ tịch UBND xã

0977.542.852

14

Xã Pa Vệ Sủ

Lò Phù Mé

Chủ tịch UBND xã

0352.009.663

15

Xã Pa Ủ

Lý Phí Giá

Chủ tịch UBND xã

0328.229.857

VIII

HUYỆN PHONG THỔ

1

UBND huyện Phong Thổ

Trần Bảo Trung

Mai Thị Hồng Sim

Quyền Chủ tịch UBND huyện

Phó Chủ tịch UBND huyện

0915.467.515

0942.947.649

2

Thị trấn Phong Thổ

Nguyễn Đức Hội

Chủ tịch UBND thị trấn

0978.108.136

3

Xã Mường So

Đèo Văn Phong

Chủ tịch UBND xã

0386.128.658

4

Xã Khổng Lào

Teo Văn Thín

Chủ tịch UBND xã

0968.158.160

5

Xã Hoang Thèn

Chang Thanh Bình

Chủ tịch UBND xã

0383.312.019

6

Xã Bản Lang

Nguyễn Văn Thủy

Chủ tịch UBND xã

0986.251.186

7

Xã Mù Sang

Phàn A Tỏn

Chủ tịch UBND xã

0968.358.145

8

Xã Dào San

Ma A Già

Chủ tịch UBND xã

0949.858.124

9

Xã Pa Vây Sử

Mùa A Hồ

Chủ tịch UBND xã

0386.698.974

10

Xã Tung Qua Lìn

Vàng A Quẩy

Chủ tịch UBND xã

0914.313.476

11

Xã Mồ Sì San

Tẩn Chin Lùng

Chủ tịch UBND xã

0986.093.159

12

Xã Vàng Ma Chải

Lý Y Khai

Chủ tịch UBND xã

0389.663.833

13

Xã Sì Lở Lầu

Tẩn Sài Đông

Chủ tịch UBND xã

0946.068.185

14

Xã Ma Li Pho

Tẩn Chỉn Hùng

Chủ tịch UBND xã

0386.768.659

15

Xã Lản Nhì Thàng

Trịnh Khắc Tấn

Chủ tịch UBND xã

0989.056.999

16

Xã Nậm Xe

Đặng Xuân Thanh

Chủ tịch UBND xã

0986.112.696

17

Xã Sin Suối Hồ

Chẻo Quẩy Hòa

Chủ tịch UBND xã

0978.288.607

18

Xã Huổi Luông

Hoàng A Dọ

Chủ tịch UBND xã

0396.616.964