Theo công văn số: 789/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và truyền thông, ngày 02/04/2024
 
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN PHÁT NGÔN CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

 

Stt

 

Tên cơ quan

Tên Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn

 

Chức vụ

Số điện thoại liên hệ

A

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TỈNH

1

Văn phòng UBND tỉnh

Vương Thế Mẫn

Chánh Văn Phòng

0964.656.767

 

2

 

Sở Xây dựng

Hoàng Đại Thắng

Giám đốc

0913052966

Nguyễn Thái Lực

Phó Giám đốc

0913399886

3

Sở Tài chính

Lò Văn Duy

Phó Giám đốc

CQ:0213.3876.355 DĐ: 0979.172.999

4

Sở Công thương

Lê Xuân Tiến

Phó Giám đốc

0888.168.668

5

Sở Ngoại vụ

Kiều Hải Nam

Giám đốc

Sở Ngoại vụ

6

Sở Y tế

Bùi Tiến Thanh

Giám đốc

0912.956.719

 

7

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lương Chiến Công

Giám đốc

0913.315.698

Trần Mạnh Hùng

Phó Giám đốc

0988.714.441

 

 

 

Trần Quang Kháng

Phó Giám đốc

0981.106.905

8

Sở Nội vụ

Trần Việt Thắng

Phó Giám đốc

0917.678.456

9

Sở Lao động, Thương binh hội

Đèo Văn Thương

Giám đốc

0986.708.686

10

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đinh Trung Tuấn

Giám đốc

0915.271.046

 

 

 

11

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu

Phạm Ngọc Phương

Giám đốc

0966.542.999

Hoàng Thị Nguyện

Phó Giám đốc

0915.386.467

Nguyễn Đình Hùng

Phó Giám đốc

0978.108.789

Nguyễn Văn Quỳnh

Phó Giám đốc

0983.386.424

12

Sở Tư pháp

Lê Thanh Hải

Giám đốc

0914.512.288

 

13

 

Sở Giao thông Vận tải

Bùi Quang Vinh

Giám đốc

0945.898.999

Nguyễn Văn Hưởng

Phó Giám đốc

0946.172.468

14

Sở Khoa học và Công nghệ

Mạc Quang Dũng

Giám đốc

0912079735

 

 

15

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Mai Văn Thạch

Giám đốc

0912.833.895

Ngô Xuân Hùng

Phó Giám đốc

0912. 027.074

Phạm Thị Lan Anh

Phó Giám đốc

0914.894.424

 

16

Sở Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Minh Hiệu

Giám đốc

0917.301.668

17

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đặng Văn Châu

Giám đốc

0912.600.160

18

Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu

Giang Thị Vượng

Phó Chánh án

0985065129

19

Ban Dân tộc

Trần Hữu Chí

Trưởng ban

0911.691.199

 

20

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng

Bùi Duy Thời

 

Phó Trưởng ban

 

0912.919.376

21

Thanh tra tỉnh

Trần Quốc Khanh

Chánh thanh tra

0978.243.222

 

 

 

 

22

 

 

 

 

Công an tỉnh

Nguyễn Viết Giang

Giám đốc

0913.271.033

Sùng A Súa

Phó Giám đốc

0949.730.009

Phạm Hải Đăng

Phó Giám đốc

0912349828

Tao Văn Trường

Phó Giám đốc

0941531888

Lê Anh Hưng

Phó Giám đốc

0903266477

Cao Thế Quang

Trưởng phòng Tham mưu

0904818916

23

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Lai Châu

Nguyễn Bá Nho

Giám đốc

0973945333

24

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh

Nguyễn Văn Luận

Giám đốc

0912.369.213

 

 

tỉnh Lai Châu

Nguyễn Đình Vinh

Phó Giám đốc

0986 211 636

25

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu

Nguyễn Huy Thắng

Phó Viện trưởng

0912.310.187

26

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Trần Thanh Bình

Phó Chính ủy

0988072999

 

26

 

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Triệu Quốc Nguậy

Chỉ huy trưởng

0985.778.008

Nguyễn Văn Hưng

Chính ủy

0966.164.466

27

Cục Thuế tỉnh

Phạm Ngọc Nghĩa

Phó Cục trưởng

0866.167.555

 

28

Ban QLDA ĐTXD

Các công trình Giao thông

Hà Văn Phong

Giám đốc

0912.650.637

Phùng Văn Nam

Phó Giám đốc

0941.458.999

29

Cục Thống kê tỉnh

Lê Lâm Bằng

Cục trưởng

0912.441.162

 

31

Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp

Nguyễn Quang Khoa

Giám đốc

0913841699

32

Ban QLTT Hành chính-Chính trị tỉnh

Trần Thanh Tuấn

Phó Trưởng ban

0987.386.668

33

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu

Vũ Thị Hoài Gương

Phó Giám đốc

0948033232

34

Cục QLTT tỉnh Lai Châu

Đỗ Văn Tính

Cục Trưởng

0915771223

35

Kho Bạc Nhà nước Lai Châu

Tạ Văn Đôi

Giám đốc

0915639273

 

B

CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

I

THÀNH PHỐ LAI CHÂU

1

UBND Thành phố Lai Châu

Nguyễn Văn Nghiệp

Chủ tịch UBND thành phố

0912.974.830

2

Phường Đoàn Kết

Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND phường

0836.965.003

3

Phường Quyết Tiến

Bùi Thế Dũng

Chủ tịch UBND phường

0904799459

4

Xã San Thàng

Hoàng Văn Sinh

Chủ tịch UBND

0973.291.645

5

Phường Đông Phong

Nghiêm Văn Đẳng

Chủ tịch UBND phường

0888.146.688

6

Phường Tân Phong

Hoàng Thị Kim Quy

Chủ tịch UBND phường

0859.949.237

7

Phường Quyết Thắng

Hàng A Vàng

Chủ tịch UBND phường

0915139940

8

Xã Sùng Phài

Hà Mạnh Hải

Chủ tịch UBND

0987242241

II

HUYỆN THAN UYÊN

 

 

1

 

 

UBND huyện Than Uyên

Nguyễn Văn Thăng

Chủ tịch UBND huyện

0967.688.656

Trần Quang Chiến

Phó Chủ tịch UBND huyện

0912.038.383

Phạm Hồng Thái

Phó Chủ tịch UBND huyện

0936.302.879

2

Xã Phúc Than

Lê Văn Dũng

Chủ tịch UBND

0982.025.648

3

Xã Mường Than

Đàm Vũ Anh

Phó Chủ tịch UBND

0936.302.879

 

4

Xã Mường Mít

Triệu Như

Chủ tịch UBND

0368.124.887

5

Thị trấn Than Uyên

Nguyễn Văn Lương

Chủ tịch Thị trấn Than Uyên

0975.963.368

6

Xã Hua

Lê Thị Hạnh

Chủ tịch UBND

0986.134.613

7

Xã Mường Cang

Nguyễn Tự Trọng

Chủ tịch UBND

0378784668

8

Xã Mường Kim

Lò Quyết Thắng

Chủ tịch UBND

0912.200.578

9

Xã Tà Mung

Phùng Tiến Hưng

Chủ tịch UBND

0962.612.358

10

Xã Ta Gia

Lò Văn Chài

Chủ tịch UBND

0914.328.178

11

Xã Khoen On

Nguyễn Anh Dũng

Chủ tịch UBND

0912.593.178

12

Xã Tà Hừa

Lò Văn Hưởng

Chủ tịch UBND

0393.202.305

13

Xã Pha Mu

Hoàng Phi Hùng

Chủ tịch UBND

0972.369.667

III

HUYỆN TÂN UYÊN

1

UBND huyện Tân Uyên

Nguyễn Thanh Văn

Chủ tịch UBND huyện

0966.951.819

2

UBND Thị trấn Tân Uyên

Phạm Chí Mười

Chủ tịch UBND thị trấn

0973.163.588

3

Xã Phúc Khoa

Lò Văn Lục

Chủ tịch UBND

0966.262.879

4

Xã Mường Khoa

Phan Văn Cương

Chủ tịch UBND

0858.070.000

5

Xã Pắc Ta

Lê Việt Vương

Chủ tịch UBND

0988442172

 

6

Xã Hố Mít

Phạm Văn Nghĩa

Chủ tịch UBND

0934497154

7

Xã Thân Thuộc

Nguyễn Huy Kinh

Chủ tịch UBND

0972.248.451

8

Xã Trung Đồng

Lò Văn Thi

Chủ tịch UBND

0964.000.199

9

Xã Nậm Cần

Lò Văn Phương

Chủ tịch UBND

0979.087.874

10

Xã Nậm Sỏ

Bùi Minh Tuân

Phó Chủ tịch UBND

0329772631

11

Xã Tà Mít

Chảo Văn Nhình

Chủ tịch UBND

0379.877.207

IV

HUYỆN TAM ĐƯỜNG

1

UBND huyện Tam Đường

Sùng Lử Páo

Chủ tịch UBND huyện

0915.467.725

2

Xã Khun

Cứ A Sở

Chủ tịch UBND

0946.600.460

3

Xã Tả Lèng

Thùng Văn Khiếm

Chủ tịch UBND

0366.949.345

4

Xã Bình

Quách Tá Thiện

Chủ tịch UBND

0988.354.659

5

Xã Hồ Thầu

Nguyễn Chí Hội

Chủ tịch UBND

0988.341.676

6

Xã Nà Tăm

Nguyễn Văn Chiến

Chủ tịch UBND

0963.010.878

7

Xã Thèn Sin

Nguyễn Minh Chiều

Chủ tịch UBND

0914.927.386

8

Xã Nùng Nàng

Vàng A Súa

Chủ tịch UBND

0988.027.316

9

TT. Tam Đường

Đoàn Việt Hoàng

Chủ tịch UBND thị trấn

0363.313.777

 

10

Xã Bản Hon

Nguyễn Văn Tưởng

Chủ tịch UBND

0974.092.811

11

Xã Bản Giang

Đoàn Văn Nhưỡng

Chủ tịch UBND

0979.141.525

12

Xã Giang Ma

Hoàng Văn Phưởng

Chủ tịch UBND

0912.974.629

13

Xã Bản Bo

Đèo Văn Tình

Chủ tịch UBND

0385.898.316

14

Xã Sơn Bình

Phạm Văn Định

Chủ tịch UBND

0976.249.666

V

HUYỆN SÌN HỒ

1

UBND huyện Sìn Hồ

Trần Văn Sứng

Chủ tịch UBND huyện

0983017127

2

Thị trấn Sìn Hồ

Tẩn A San

Chủ tịch UBND thị trấn

0913.525.046

3

Xã Phăng Sô Lin

Chẻo Liều Pao

Chủ tịch UBND

0395.091.334

4

Xã Tả Phìn

Tẩn A Khé

Chủ tịch UBND

0911.669.569

5

Xã Hồng Thu

Thào A Sênh

Chủ tịch UBND

0337.834.376

6

Xã Phìn Hồ

Lý A Phử

Chủ tịch UBND

0376.993.913

7

Xã Sà Dề Phìn

Giàng A Tùng

Chủ tịch UBND

0355.850.289

8

Xã Tả Ngảo

Sùng A Binh

Chủ tịch UBND

0353.715.888

9

Xã Làng

Giàng A Sáu

Chủ tịch UBND

0948.976.218

10

Xã Tủa Sín Chải

Mùa A Đại

Chủ tịch UBND

0967.291.618

 

11

Xã Chăn Nưa

Lò Văn Phong

Chủ tịch UBND

0963.305.386

12

Xã Pa Tần

Sìn Văn Vấn

Chủ tịch UBND

0335.630.268

13

Xã Ma Quai

Cà Văn Úi

Chủ tịch UBND

0362.202.937

14

Xã Lùng Thàng

Phàn A Lỵ

Chủ tịch UBND

0372.665.132

15

Xã Nậm Tăm

Lò Văn Sâu

Chủ tịch UBND

0396.441.368

16

Xã Nậm Cha

Tẩn A Long

Chủ tịch UBND

0983093438

17

Xã Pa Khóa

Lò Văn Đương

Chủ tịch UBND

0395840304

18

Xã Pu Sam Cáp

Chang A Dề

Chủ tịch UBND

0942.951.048

19

Xã Noong Hẻo

Lù Văn Cưởi

Chủ tịch UBND

0964.777.389

20

Xã Căn Co

Lý A Chẩu

Chủ tịch UBND

0387.740.284

21

Xã Nậm Mạ

Hồ Văn Thơi

Chủ tịch UBND

0355.848.645

22

Xã Nậm Cuổi

Lù Văn Tuyên

Chủ tịch UBND

0353.544.990

23

Xã Nậm Hăn

Lý A Đóng

Chủ tịch UBND

0362.819.431

VI

HUYỆN NẬM NHÙN

1

UBND huyện Nậm Nhùn

Hà Văn Sơn

Chủ tịch UBND huyện

0915.189.568

2

Thị trấn Nậm Nhùn

Vũ Doãn Khương

Chủ tịch UBND Thị trấn

0985758877

 

3

Xã Nậm

Vũ Văn Thân

Chủ tịch UBND

0813.478.222

4

Xã Hua Bum

Đỗ Quang Ngọc

Chủ tịch UBND

0914571749

5

Xã Nậm Ban

Chào Anh Tuyên

Chủ tịch UBND

0946.068.192

6

Xã Mường

Trần Anh Đôn

Chủ tịch UBND

0396.103.346

7

Xã Trung Chải

Giàng A Khai

Chủ tịch UBND

0989192677

8

Xã Nậm Manh

Hảng Thị Mỷ

Chủ tịch UBND

0966.969.259

9

Xã Nậm Hàng

Đinh Văn Xanh

Chủ tịch UBND

0986.061.355

10

Xã Pú Đao

Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch UBND

0947386757

11

Xã Lê Lợi

Phan Văn Tiến

Chủ tịch UBND

0982123990

12

Xã Nậm Chà

Vũ Văn Hiếu

Chủ tịch UBND

0975.032.568

VII

HUYỆN MƯỜNG

1

UBND huyện Mường

Đao Văn Khánh

Chủ tịch UBND huyện

0838.398.666

2

Thị trấn Mường

Nguyễn Văn Thành

Chủ tịch UBND thị trấn

0912.673.182

3

Xã Bum Nưa

Vàng Thị Thánh

Chủ tịch UBND

0367.284.773

4

Xã Vàng San

Lò A Chu

Chủ tịch UBND

0395.136.344

5

Xã Bum Tở

Vàng Hu Chờ

Chủ tịch UBND

0915.324.589

      

 

6

Xã Nậm Khao

Chang Văn Hân

Chủ tịch UBND

0354.419.257

7

Xã Kan Hồ

Lỳ Gạ

Chủ tịch UBND

0364984246

8

Xã Mường

Tống Văn Thinh

Chủ tịch UBND

0848.661.666

9

Xã Tà Tổng

Sùng A Chứ

Chủ tịch UBND

0366.517.477

10

Xã Mù Cả

Pờ Khừ

Chủ tịch UBND

0842.766.333

11

Xã Ka Lăng

Khoàng Xì Chừ

Chủ tịch UBND

0396.595.076

12

Xã Thu Lũm

Phùng Lòng

Chủ tịch UBND

0819.195.218

13

Xã Tá Bạ

Lỳ Nhù Chừ

Chủ tịch UBND

0977.542.852

14

Xã Pa Vệ Sủ

Lò Phù

Chủ tịch UBND

0352.009.663

15

Xã Pa

Lý Phí Giá

Chủ tịch UBND

0328.229.857

VIII

HUYỆN PHONG THỔ

 

 

1

 

 

UBND huyện Phong Thổ

Trần Bảo Trung

Quyền Chủ tịch UBND huyện

0915467515

Mai Thị Hồng Sim

Phó Chủ tịch UBND huyện

0942947649

Trịnh Văn Đoàn

Phó Chủ tịch UBND huyện

0912223683

2

Thị trấn Phong Thổ

Nguyễn Đức Hội

Chủ tịch UBND thị trấn

0978.108.136

3

Xã Mường So

Đặng Xuân Thanh

Chủ tịch UBND

0986112696

      

 

4

Xã Khổng Lào

Teo Văn Thín

Chủ tịch UBND

0968.158.160

5

Xã Hoang Thèn

Chang Thanh Bình

Chủ tịch UBND

0383.312.019

6

Xã Bản Lang

Nguyễn Văn Thủy

Chủ tịch UBND

0986.251.186

7

Xã Mù Sang

Phàn A Chinh

Chủ tịch UBND

0368889075

8

Xã Dào San

Vương Biên Thùy

Chủ tịch UBND

0967072699

9

Xã Pa Vây Sử

Mùa A Hồ

Chủ tịch UBND

0386.698.974

10

Xã Tung Qua Lìn

Vàng A Quẩy

Chủ tịch UBND

0914.313.476

11

Xã Mồ Sì San

Tẩn Chin Lùng

Chủ tịch UBND

0986.093.159

12

Xã Vàng Ma Chải

Lý Y Khai

Chủ tịch UBND

0389.663.833

13

Xã Sì Lở Lầu

Tẩn Sài Đông

Chủ tịch UBND

0946.068.185

14

Xã Ma Li Pho

Tẩn Chỉn Hùng

Chủ tịch UBND

0386.768.659

15

Xã Lản Nhì Thàng

Phan Như Thắng

Chủ tịch UBND

0914119100

16

Xã Nậm Xe

Đèo Văn Phong

Chủ tịch UBND

0386128658

17

Xã Sin Suối Hồ

Chẻo Quẩy Hòa

Chủ tịch UBND

0978.288.607

18

Xã Huổi Luông

Hoàng A Dọ

Chủ tịch UBND

0396.616.964