Cập nhật theo Công văn số: 174/STTTT-TTBCXB ngày 09/02/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông

TT

Tên cơ quan

Tên Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn

Chức vụ

Số điện thoại

liên hệ

A

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TỈNH

1

Văn phòng UBND tỉnh

Vũ Huy Hòa

Chánh Văn phòng

0986.983.889

2

Sở Xây dựng

Nguyễn Văn Nghiệp

Sùng Thị Sua

Giám đốc

Phó Giám đốc

0912.974.830

0912.524.679

3

Sở Tài chính

Lò Văn Duy

Phó Giám đốc

0979.172.999

4

Sở Ngoại vụ

Đinh Quang Tuấn

Giám đốc

0986.382.343

5

Sở Y tế

Bùi Tiến Thanh

Giám đốc

0912.956.719

6

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tẩn Thị Quế

Trần Mạnh Hùng

Lò Quốc Toản

Giám đốc

Phó Giám đốc

Chánh Văn phòng Sở

0972.530.367

0988.714.441

0975.381.967

7

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Đèo Văn Thương

Giám đốc

0213.3.876.511

8

Sở Nội vụ

Vừ A Tiến

Mạc Quang Dũng

Giám đốc

Phó Giám đốc

0943.420.888

0912.079.735

9

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đinh Trung Tuấn

Giám đốc

0915.271.046

10

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phạm Ngọc Phương

Giám đốc

0966.542.999

11

Sở Tư pháp

Lê Thanh Hải

Giám đốc

0914.512.288

12

Sở Giao thông Vận tải

Bùi Quang Vinh

Tạ Đức Hùng

Nguyễn Văn Hưởng

Giám đốc

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

0945.898.999

0944.536.368

0946.172.468

13

Sở Khoa học và Công nghệ

Dương Đình Đức

Giám đốc

0911.422.666

14

Sở Tài nguyên và Môi trường

Mai Văn Thạch

Giám đốc

0912.833.895

15

Sở Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Minh Hiệu

Phó Giám đốc phụ trách

0917.301.668

16

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đặng Văn Châu

Giám đốc

0912 600 160

17

Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu

Nguyễn Thị Lụa

Chánh án

0915.484.456

18

Ban Dân tộc

Trần Hữu Chí

Trưởng ban

0911.691.199

19

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng

Vũ Ngọc Phẩm

Phó Trưởng ban phụ trách

0919.203.868

20

Thanh tra tỉnh

Nguyễn Thanh Trì

Chánh thanh tra

0965.355.177

21

Công an tỉnh

Nguyễn Viết Giang

Giám đốc

0912.271.033

22

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lai Châu

Dương Quốc Tuấn

Phó Giám đốc

0913.889.569

23

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu

Nguyễn Văn Luận

Đào Công Giang

Giám đốc

Phó Giám đốc

0912.369.213

0912.600.916

24

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu

Phùng Ngọc Thanh

Phó Viện trưởng

0912.310.098

25

BCH Bộ đội biên phòng tỉnh

Triệu Quốc Nguậy

Phan Hồng Minh

Chỉ huy trưởng

Chính ủy

0985.778.088

0962.925.766

26

Cục Thuế tỉnh

Nguyễn Đức Toán

Phó Cục trưởng

0976.399.579

27

Cục Quản lý thị trường tỉnh

Đinh Văn Thành

Phó Chi cục trưởng

0868.142.585

28

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Thào A Pinh

Chính ủy

0387.697.739

29

Kho bạc Nhà nước Lai Châu

Nguyễn Ngọc Phong

Giám đốc

0913.542.644

B

CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

I

THÀNH PHỐ LAI CHÂU

1

UBND Thành phố Lai Châu

Lương Chiến Công

Chủ tịch UBND thành phố

0913.315.698

II

HUYỆN THAN UYÊN

1

UBND huyện Than Uyên

Lò Văn Hương

Trần Quang Chiến

Nguyễn Văn Thăng

Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0913593554

0912038383

0967.688.656

2

Xã Phúc Than

Lê Văn Dũng

Chủ tịch UBND xã

0982025648

3

Xã Mường Than

Mai Tiến Lực

Chủ tịch UBND xã

0915771758

4

Xã Mường Mít

Lìm Văn Quyết

Chủ tịch UBND xã

0395003855

5

Xã thị trấn Than Uyên

Nguyễn Nghĩa Tâm

Chủ tịch UBND xã

0987152699

6

Xã Hua Nà

Lê Thị Hạnh

Chủ tịch UBND xã

0986134613

7

Xã Mường Cang

Lìm Văn Khơi

Chủ tịch UBND xã

0977316354

8

Xã Mường Kim

Lò Quyết Thắng

Chủ tịch UBND xã

0912200578

9

Xã Tà Mung

Phùng Tiến Hưng

Chủ tịch UBND xã

0962612358

10

Xã Ta Gia

Lò Văn Chài

Chủ tịch UBND xã

0914328178

11

Xã Khoen On

Lò Văn Tân

Chủ tịch UBND xã

0969171635

12

Xã Tà Hừa

Lò Văn Hưởng

Chủ tịch UBND xã

0393202305

13

Xã Pha Mu

Vũ Văn Nội

Chủ tịch UBND xã

0983185199

III

HUYỆN TÂN UYÊN

1

UBND huyện Tân Uyên

Bùi Huy Phương

Chủ tịch UBND huyện

0915639137

2

Xã Phúc Khoa

Lò Văn Lục

Chủ tịch UBND xã

0966262879

3

Xã Mường Khoa

Phan Văn Cương

Chủ tịch UBND xã

0858.070.000

4

Xã Pắc Ta

Lê Việt Vương

Chủ tịch UBND xã

0988.442.172

5

Xã Hố Mít

Phạm Văn Nghĩa

Chủ tịch UBND xã

0977916920

6

Xã Thân Thuộc

Nguyễn Huy Kinh

Chủ tịch UBND xã

0972.248.451

7

Xã Trung Đồng

Lò Văn Thi

Chủ tịch UBND xã

0964000199

8

Thị trấn Tân Uyên

Phạm Chí Mười

Chủ tịch UBND thị trấn

0973163588

9

Xã Nậm Cần

Lò Văn Phương

Chủ tịch UBND xã

0979087874

10

Xã Nậm Sỏ

Chu Văn Thanh

Chủ tịch UBND xã

0359.302.631

11

Xã Tà Mít

Phạm Đức Công

Chủ tịch UBND xã

0344624456

IV

HUYỆN TAM ĐƯỜNG

1

UBND huyện Tam Đường

Sùng Lử Páo

Trần Văn Sứng

Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0915.467.725

0983.017.127

2

Xã Khun Há

Cứ A Sở

Chủ tịch UBND xã

0946.600.460

3

Xã Tả Lèng

Phạm Văn Kiện

Chủ tịch UBND xã

0979.885.986

4

Xã Bình Lư

Hoàng Văn Phưởng

Chủ tịch UBND xã

0912.974.629

5

Xã Hồ Thầu

Quách Tá Thiện

Chủ tịch UBND xã

0988.354.659

6

Xã Nà Tăm

Nguyễn Văn Chiến

Chủ tịch UBND xã

0963010878

7

Xã Thèn Sin

Thùng Văn Khiếm

Chủ tịch UBND xã

0366.949.345

8

Xã Nùng Nàng

Ma Cang Dinh

Chủ tịch UBND xã

0915.794.226

9

TT. Tam Đường

Phong Văn Tiến

Chủ tịch UBND xã

0978.551.976

10

Xã Bản Hon

Nguyễn Văn Tưởng

Chủ tịch UBND xã

0974.092.811

11

Xã Bản Giang

Nguyễn Bá Kiện

Chủ tịch UBND xã

0966.986.898

12

Xã Giang Ma

Nguyễn Văn Sơn

Chủ tịch UBND xã

0945.929.569

13

Xã Bản Bo

Đèo Văn Tình

Chủ tịch UBND xã

0385.898.316

14

Xã Sơn Bình

Phạm Văn Định

Chủ tịch UBND xã

0976.249.666

V

HUYỆN SÌN HỒ

1

Thị trấn Sìn Hồ

Trần Kim Tiến

Chủ tịch UBND thị trấn

0913525046

2

Xã Phăng Sô Lin

Chẻo Liều Pao

Chủ tịch UBND xã

0395.091.334

3

Xã Tả Phìn

Tẩn A Khé

Chủ tịch UBND xã

0911.669.569

4

Xã Hồng Thu

Thào A Sênh

Chủ tịch UBND xã

0979011654

5

Xã Phìn Hồ

Lý A Dế

Chủ tịch UBND xã

0985533741

6

Xã Sà Dề Phìn

Chang A Thứ

Chủ tịch UBND xã

0393701757

7

Xã Tả Ngảo

Sùng A Binh

Chủ tịch UBND xã

0968144595

8

Xã Làng Mô

Giàng A Sáu

Chủ tịch UBND xã

0948.976.218

9

Xã Tủa Sín Chải

Mùa A Đại

Chủ tịch UBND xã

0911450063

10

Xã Chăn Nưa

Lò Văn Phong

Chủ tịch UBND xã

0963.350.389

11

Xã Pa Tần

Sìn Văn Vấn

Chủ tịch UBND xã

0335630268

12

Xã Ma Quai

Lò Văn Ướng

Chủ tịch UBND xã

0989867113

13

Xã Lùng Thàng

Phàn A Lỵ

Chủ tịch UBND xã

0372665132

14

Xã Nậm Tăm

Lò Văn Sâu

Chủ tịch UBND xã

0396.441.368

15

Xã Nậm Cha

Tẩn A Ngụ

Chủ tịch UBND xã

0979890145

16

Xã Pa Khóa

Thần A Kin

Chủ tịch UBND xã

0354.109.899

17

Xã Pu Sam Cáp

Hầu A Dia

Chủ tịch UBND xã

0966200005

18

Xã Noong Hẻo

Lò Thị Thanh

Chủ tịch UBND xã

0977.443.489

19

Xã Căn Co

Tẩn A Chẩu

Chủ tịch UBND xã

0387.740.284

20

Xã Nậm Mạ

Hồ Văn Thơi

Chủ tịch UBND xã

0353968815

21

Xã Nậm Cuổi

Lù Văn Ín

Chủ tịch UBND xã

0984927096

22

Xã Nậm Hăn

Lý A Đóng

Chủ tịch UBND xã

0362.819.431

VI

HUYỆN MƯỜNG TÈ

1

UBND huyện Mường Tè

Đao Văn Khánh

Chủ tịch UBND huyện

0838 098 666

2

Thị trấn Mường Tè

Nguyễn Văn Thành

Chủ tịch UBND thị trấn

0912 673 182

3

Xã Bum Nưa

Vàng Thị Thánh

Chủ tịch UBND xã

0367 284 773

4

Xã Vàng San

Lò A Chu

Chủ tịch UBND xã

0395 136 344

5

Xã Bum Tở

Vàng Hu Chờ

Chủ tịch UBND xã

0915 324 589

6

Xã Nậm Khao

Lý Văn Hiếu

Chủ tịch UBND xã

0358 644 282

7

Xã Kan Hồ

Lý Chà Lối

Chủ tịch UBND xã

0335 489 210

8

Xã Mường Tè

Tống Văn Thinh

Chủ tịch UBND xã

0848 661 666

9

Xã Tà Tổng

Sùng A Chứ

Chủ tịch UBND xã

0366 517 477

10

Xã Mù Cả

Pờ Khừ Xá

Chủ tịch UBND xã

0842 766 333

11

Xã Ka Lăng

Khoàng Xì Chừ

Chủ tịch UBND xã

0396.595.076

12

Xã Thu Lũm

Phùng Lòng Kà

Chủ tịch UBND xã

0819 195 218

13

Xã Tá Bạ

Lỳ Nhù Chừ

Chủ tịch UBND xã

0977 542 852

14

Xã Pa Vệ Sủ

Vàng Hà Chóng

Chủ tịch UBND xã

0358.023.567

15

Xã Pa Ủ

Lý Phí Giá

Chủ tịch UBND xã

0328.229.857

VII

HUYỆN PHONG THỔ

1

UBND huyện Phong Thổ

Vương Thế Mẫn

Chủ tịch UBND huyện

0964656767

2

Thị trấn Phong Thổ

Nguyễn Đức Hội

Chủ tịch UBND thị trấn

0978108136

3

Xã Mường So

Đèo Văn Phong

Chủ tịch UBND xã

0386128658

4

Xã Khổng Lào

Teo Văn Thín

Chủ tịch UBND xã

0968158160

5

Xã Hoang Thèn

Chang Thanh Bình

Chủ tịch UBND xã

0383312019

6

Xã Bản Lang

Phàn A Tỏn

Chủ tịch UBND xã

0968358145

7

Xã Mù Sang

Nguyễn Văn Thủy

Chủ tịch UBND xã

0986.251.186

8

Xã Dào San

Ma A Già

Chủ tịch UBND xã

0949.858.124

9

Xã Pa Vây Sử

Lê Văn Chiều

Chủ tịch UBND xã

0978.853.558

10

Xã Tung Qua Lìn

Vàng A Quẩy

Chủ tịch UBND xã

0914313476

11

Xã Mồ Sì San

Tẩn Chin Lùng

Chủ tịch UBND xã

0986093159

12

Xã Vàng Ma Chải

Lý Phủ Hành

Chủ tịch UBND xã

0978732609

13

Xã Sì Lở Lầu

Tẩn Sài Đông

Chủ tịch UBND xã

0946.068.185

14

Xã Ma Li Pho

Tẩn Chỉn Hùng

Chủ tịch UBND xã

0386768659

15

Xã Lản Nhì Thàng

Trịnh Khắc Tấn

Chủ tịch UBND xã

0989056999

16

Xã Nậm Xe

Đặng Xuân Thanh

Chủ tịch UBND xã

0986.112.696

17

Xã Sin Suối Hồ

Chẻo Quẩn Hòa

Chủ tịch UBND xã

0978288607

18

Xã Huổi Luông

Hoàng A Dọ

Chủ tịch UBND xã

00396616964