• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Thông tin kết quả công tác kiểm tra, giám sát

(laichau.gov.vn)

Ngày 21/4/2022, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lai Châu ban hành Công văn số 446-CV/UBKTTU về việc thông tin kết quả công tác kiểm tra, giám sát.

Công văn có nội dung:

1. UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 9 đảng viên vi phạm

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy xã Nậm Sỏ (nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020) đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Đảng ủy; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên dẫn đến có nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt có khuyết điểm vi phạm, phát sinh đơn thư vượt cấp, kéo dài, gây xôn xao dư luận; thiếu kiểm tra, giám sát để Ủy ban nhân dân xã vi phạm: Nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc; vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tiếp khách, hội nghị dẫn đến nợ đọng kéo dài không có khả năng thanh toán, làm thất thoát ngân sách nhà nước; không chỉ đạo công tác quản lý, theo dõi, bàn giao các khoản kinh phí, công nợ.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Đảng ủy xã Nậm Sỏ, nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 đối với đồng chí Lò Văn Pùn, đảng viên, Chi bộ bản Thó Ló xã Nậm Sỏ; nguyên Bí thư Đảng ủy xã Nậm Sỏ, nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 đã vi phạm: nguyên tắc hoạt động, quy chế làm việc của Đảng ủy; cùng một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, công chức xã với danh nghĩa nhà nước góp tiền mua đất xây dựng chợ nông thôn không đúng quy hoạch, giao đất cho các cá nhân quản lý, sử dụng trái thẩm quyền, sai mục đích; thiếu trách nhiệm trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên dẫn đến có nhiều cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt có khuyết điểm, vi phạm, phát sinh đơn thư vượt cấp, kéo dài, gây xôn xao dư luận; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, để Ủy ban nhân dân xã và một số cán bộ, công chức vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc; vi phạm các quy định của pháp luật trong chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng kinh phí tiếp khách, hội nghị, quản lý, sử dụng đất; chỉ đạo, thực hiện một số nguồn kinh phí, hỗ trợ, đầu tư xây dựng một số công trình, dự án trái quy định làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Đoàn Văn Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nậm Cần, nhiệm kỳ 2020-2025; nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nậm Sỏ, nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 đã vi phạm: nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Đảng ủy; thiếu trách nhiệm trong tham mưu và thực hiện công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên dẫn đến có nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt có khuyết điểm, vi phạm, phát sinh đơn thư vượt cấp, kéo dài, gây xôn xao dư luận; không tham mưu đảng ủy lãnh đạo, kiểm tra, giám sát nên không kịp thời phát hiện Ủy ban nhân dân xã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, buông lỏng quản lý đất đai, vi phạm các quy định về quản lý các nguồn vốn hỗ trợ, tài chính, đầu tư làm thất thoát ngân sách nhà nước; không lập phương án và công khai việc thực hiện đối với các công trình xã hội hóa; cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy thống nhất, phân công cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý nguồn vốn, chỉ đạo thi công một số công trình đường giao thông nông thôn không bảo đảm quy định, trái thẩm quyền, thi công thiếu khối lượng nhưng vẫn chỉ đạo nghiệm thu làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, 2020-2025 đối với đồng chí Lường Thanh Sáng, đảng viên, Chi bộ bản Nà Ngò xã Nậm Sỏ; nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Sỏ, nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tà Mít nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025: Với cương vị Phó Bí thư Đảng ủy xã Nậm Sỏ, nhiệm kỳ 2010-2015, đã vi phạm quy chế làm việc của Đảng ủy, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu và cùng Đảng ủy thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên dẫn đến có nhiều cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt có khuyết điểm, vi phạm, phát sinh đơn thư vượt cấp, kéo dài, gây xôn xao dư luận. Với cương vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Sỏ, nhiệm kỳ 2011-2016, đồng chí đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng kinh phí tiếp khách, hội nghị không đảm bảo quy định làm thất thoát ngân sách nhà nước; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đầu tư xây dựng, để nhà thầu thi công thiếu khối lượng nhưng vẫn chỉ đạo nghiệm thu, thanh toán làm thất thoát ngân sách nhà nước; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn; trực tiếp chỉ đạo và cùng một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, công chức xã với danh nghĩa nhà nước góp tiền mua đất xây dựng chợ nông thôn không đúng quy hoạch, giao đất cho các cá nhân quản lý trái thẩm quyền, sử dụng sai mục đích; chưa kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc bản thân chưa hoàn thành chương trình giáo dục bổ túc Trung học cơ sở nhưng vẫn được xét, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp bổ túc Trung học cơ sở.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với đồng chí Lường Văn Ương, đảng viên, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Tân Uyên; nguyên Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nậm Sỏ, nhiệm kỳ 2010-2015; nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Sỏ, nhiệm kỳ 2015-2020, đã vi phạm: Với cương vị Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nậm Sỏ, nhiệm kỳ 2010-2015, đồng chí Lường Văn Ương đã vi phạm quy định của Nhà nước về đất đai, cùng một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt, công chức xã với danh nghĩa nhà nước góp tiền mua đất xây dựng chợ nông thôn không đúng quy hoạch, giao đất cho các cá nhân quản lý trái thẩm quyền, sử dụng sai mục đích. Với cương vị Phó Bí thư Đảng ủy xã Nậm Sỏ, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy; hằng năm, không tham mưu và cùng Đảng ủy quan tâm thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên dẫn đến có nhiều cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt có khuyết điểm, vi phạm, phát sinh đơn thư vượt cấp, kéo dài, gây xôn xao dư luận; cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phân công cho các thành viên quản lý nguồn vốn, chỉ đạo thi công một số công trình giao thông nông thôn trái thẩm quyền, thi công thiếu khối lượng nhưng vẫn chỉ đạo nghiệm thu làm thất thoát ngân sách nhà nước. Với cương vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Sỏ, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn, cá nhân đồng chí vi phạm quy định của Nhà nước về sử dụng đất; trực tiếp chỉ đạo, thực hiện quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tiếp khách, hội nghị, nguồn kinh phí cấp bù, miễn thủy lợi phí trái quy định dẫn đến nợ đọng tiền tiếp khách, hội nghị kéo dài, không có khả năng thanh toán, làm thất thoát ngân sách nhà nước; chỉ đạo quản lý, sử dụng một số nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, một số công trình, dự án đầu tư xây dựng không đảm bảo quy định của Nhà nước, chỉ đạo thu tiền đối ứng của Nhân dân vượt so với quyết định của cấp trên; không chỉ đạo lập phương án thực hiện, không tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã thông qua và công khai việc thực hiện đối với các công trình xã hội hóa; thiếu trung thực trong việc bàn giao một số khoản nợ; tác động với doanh nghiệp để cá nhân thi công một số công trình do Ủy ban nhân dân xã làm chủ đầu tư; hằng năm không công khai các khoản công nợ tiền hội nghị, tiếp khách; không tiếp nhận các khoản kinh phí, công nợ trước khi nhận công tác.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Lò Văn Hặc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Sỏ, nhiệm kỳ 2020-2025; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nậm Sỏ, nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, đã vi phạm: Với cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nậm Sỏ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nậm Sỏ, nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, đồng chí Lò Văn Hặc đã vi phạm quy chế làm việc của Đảng ủy; thiếu trách nhiệm, không tham mưu Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng nhân dân xã thường xuyên giám sát dẫn đến Ủy ban nhân dân xã Nậm Sỏ vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã, vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, tiếp khách, hội nghị, đầu tư xây dựng làm thất thoát ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cấp bù, miễn thủy lợi phí và thực hiện các công trình xã hội hóa trên địa bàn; không tham mưu Đảng ủy quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên để nhiều cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt xã có khuyết điểm, vi phạm, phát sinh đơn thư vượt cấp, kéo dài, gây xôn xao dư luận; cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phân công cho các thành viên quản lý nguồn vốn, chỉ đạo thi công một số công trình giao thông nông thôn trái thẩm quyền, thi công thiếu khối lượng nhưng vẫn chỉ đạo nghiệm thu làm thất thoát ngân sách nhà nước; cùng một số cán bộ chủ chốt, công chức xã với danh nghĩa nhà nước bàn, thống nhất góp tiền mua đất xây dựng chợ không đúng quy hoạch, giao các cá nhân quản lý, sử dụng đất trái thẩm quyền, sai mục đích.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Triệu Văn Điện, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Sỏ, nhiệm kỳ 2020-2025; Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Sỏ nhiệm kỳ 2015-2020, đã vi phạm: trong thời gian giữ chức vụ Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Sỏ, nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã Nậm Sỏ; thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất và xem xét, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Nhà nước về sử dụng đất; tham mưu quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cấp bù, miễn thủy lợi phí không đảm bảo quy định; tham mưu quản lý đầu tư xây dựng một số công trình, dự án không bảo đảm quy định về quy trình, thủ tục, thẩm quyền, nghiệm thu không đúng thiết kế được duyệt làm thất thoát ngân sách nhà nước; không tham mưu Ủy ban nhân dân xã thông qua và công khai việc thực hiện đối với các công trình xã hội hóa; tác động với doanh nghiệp để cá nhân được thi công một số công trình do Ủy ban nhân dân xã Nậm Sỏ làm chủ đầu tư.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Lò Thị Hoa, đảng viên, công chức Văn phòng Đảng ủy xã Nậm Sỏ; nguyên kế toán xã Nậm Sỏ giai đoạn 2011 – 2020 đã vi phạm: Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ kế toán xã Nậm Sỏ từ tháng 11/2011 đến tháng 4/2020, đồng chí Lò Thị Hoa đã thiếu trách nhiệm trong tham mưu và thực hiện việc quản lý, sử dụng: nguồn kinh phí tiếp khách, hội nghị trái quy định của Luật kế toán năm 2015 dẫn đến nợ đọng kéo dài, không có khả năng thanh toán; nguồn kinh phí cấp bù, miễn thủy lợi phí trái quy định làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Đức Cường, đảng viên, công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường thị trấn Tân Uyên; nguyên công chức Địa chính xã Nậm Sỏ giai đoạn 2010-2016 đã vi phạm: Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ công chức địa chính xã Nậm Sỏ, giai đoạn 2010-2016 đã thiếu trách nhiệm, không tham mưu kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn; cùng một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, công chức xã với danh nghĩa nhà nước góp tiền mua đất để xây dựng chợ nông thôn không đúng quy hoạch, giao các cá nhân quản lý, sử dụng trái thẩm quyền, sai mục đích.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Đỗ Minh Nhận, đảng viên, công chức Địa chính xã Phúc Khoa; nguyên công chức Địa chính xã Nậm Sỏ giai đoạn 2016-2020 đã vi phạm: Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ công chức Địa chính xã Nậm Sỏ, giai đoạn 2016-2020 đã thiếu trách nhiệm trong tham mưu quản lý, sử dụng đất; không kịp thời tham mưu xem xét, xử lý một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về sử dụng đất trên địa bàn; cùng một số đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, kế toán xã Nậm Sỏ sử dụng nguồn kinh phí cấp bù, miễn thủy lợi phí không đúng quy định làm thất thoát ngân sách nhà nước.

2. Kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Nậm Nhùn, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Nhùn, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức được kiểm tra trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác tài chính đảng; yêu cầu các tổ chức khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm tra đã chỉ ra.

3. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã tham gia ý kiến xây dựng Quy định về công tác quy hoạch cán bộ của Cơ quan UBKT Tỉnh ủy. 


Tác giả: Kim Anh biên tập
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10.812
Hôm qua : 14.093
Tháng 03 : 521.125
Năm 2023 : 1.792.214
Tổng số : 77.977.299