• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Xác định quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(laichau.gov.vn)

Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu vừa ban hành Công văn số 109/CV-UBBC ngày 20/5/2021 về việc xác định quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố triển khai một số nội dung sau:

1. Việc xác định quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung được thực hiện theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; các hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia nêu tại văn bản số 234/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ngày 13/4/2021 hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh; văn bản số 214/VPHĐBCQG-TT ngày 08/5/2021 về rà soát, cập nhật danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh và văn bản số 225/VPHĐBCQG-PL ngày 11/5/2021 hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử; Công văn số 96/CV-UBBC ngày 15/5/2011 của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc triển khai hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

2. Đối với cử tri đang thực hiện cách ly tại địa bàn dân cư thực hiện cách ly xã hội (sau đây gọi là địa bàn cách ly) mà chưa có tên trong danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thì đề nghị Tổ bầu cử rà soát, lập danh sách các cử tri này và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã để bổ sung vào danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiếu mới nơi có địa bàn cách ly theo nguyên tắc:

- Cử tri là người thường trú hoặc người tạm trú từ đủ 12 tháng trở lên trên địa bàn thì được bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

- Cử tri là người tạm trú tại địa bàn nhưng thời gian tạm trú chưa đủ 12 tháng thì được bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cử tri là người ở nơi khác đến, lưu trú trên địa bàn cách ly thì được bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

- Các tổ chức phụ trách bầu cử phải chủ động theo dõi, nắm thông tin kịp thời về biến động danh sách cử tri, tổng số cử tri trong danh sách tại khu vực bỏ phiếu tham gia bầu cử đối với từng cấp để kịp chuẩn bị số lượng phiếu bầu cử ở từng cấp cho phù hợp và nhân lực, vật tư, các điều kiện bảo đảm khác cho công tác tổ chức bầu cử tại địa bàn cách ly và cơ sở cách ly tập trung.

- Các thành viên Tổ bầu cử, nhân viên hỗ trợ hoạt động của Tổ bầu cử phải được tập huấn kỹ, nhất là trong việc rà soát danh sách cử tri và phát phiếu trong ngày bầu cử.

 - Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã, cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức tốt việc bảo đảm thực hiện quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19 an toàn, đúng pháp luật.


Tác giả: Nguyễn Nga BT
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10.785
Hôm qua : 14.093
Tháng 03 : 521.098
Năm 2023 : 1.792.187
Tổng số : 77.977.272