A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Than Uyên: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử

(laichau.gov.vn)

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những năm qua huyện Than Uyên từng bước đổi mới các nội dung, hình thức thực hiện, đẩy mạnh CCHC trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đóng góp vào quá trình thực hiện chương trình CCHC của tỉnh.

Công dân đến chứng thực tại bộ phận “Một cửa” xã Phúc Than, huyện Than Uyên.

Trao đổi với chúng tôi về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Than Uyên, ông Trần Quang Chiến – Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Xác định CCHC là một khâu quan trọng nhằm hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử và từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính công trên địa bàn. Những năm qua, huyện đã triển khai thực hiện tập trung trên nhiều lĩnh vực như cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới công nghệ thông tin từ huyện tới các xã; đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với đó, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, nhanh chóng và kịp thời, huyện cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các xã, thị trấn.

Đồng thời, thông qua Trang thông tin điện tử của huyện (http://thanuyen.laichau.gov.vn) đã tích hợp trang của phần mềm một cửa điện tử để tạo môi trường giao tiếp công khai minh bạch giữa hoạt động của các cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp; thường xuyên cập nhật và cung cấp đầy đủ các thông tin về kinh tế - xã hội; các thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện, về chế độ, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp...

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến và tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; trên địa bàn hiện đang triển khai thực hiện hệ thống một cửa điện tử trên trang web http://laichau.vnptigate.vn. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính nhằm kịp thời triển khai các thủ tục hành chính và phát hiện những quy định thủ tục hành chính không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, phù hợp, tính hợp pháp. Phát hiện những thủ tục còn rườm rà, phức tạp, chồng chéo, gây khó khăn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức để có phương án khắc phục, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, các văn bản quy phạm pháp luật, về tiếp nhận và chứng thực các loại văn bản của bộ phận “Một cửa” các xã, thị trấn; nhất là tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” từ huyện đến xã để các cơ quan, doanh nghiệp, công dân trên địa bàn và mọi hoạt động được công khai. Qua đó, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, huyện đã số hóa hàng nghìn văn bản đến, đi để lưu trữ, chuyển tải qua môi trường mạng; triển khai thực hiện chữ ký số, “Phòng họp không giấy”…

Cán bộ đoàn xã Mường Mít, huyện Than Uyên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, internet trong giải quyết công việc nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công việc, cải cách hành chính.

Huyện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; quan tâm đầu tư hệ thống máy tính có kết nối Internet để thực hiện nhận, gửi văn bản, họp thông qua hệ thống phần mềm, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đặc biệt, hiện nay đang ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, huyện tăng cường họp trực tuyến thông qua các phần mềm liên thông với tỉnh, huyện và các xã, thị trấn; các văn bản tài liệu, công tác chỉ đạo điều hành được thực hiện thông qua máy tính, qua mạng thay cho văn bản bằng giấy và gửi thủ công. Tại 4 chốt kiểm dịch trên địa bàn, huyện đã cấp 4 máy tính cấu hình cao, lắp đặt hệ thống mạng internet để thực hiện báo cáo, tổng hợp qua mạng.

“Việc ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện CCHC trong phòng, chống dịch đã giúp huyện rút ngắn thời gian khai báo của người dân, tránh tụ tập đông người, giảm bớt các thủ tục, tiết kiệm chi phí. Việc tổng hợp, gửi báo cáo được nhanh chóng, giúp cho lãnh đạo huyện chỉ đạo kịp thời các giải pháp, định hướng về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tốt hơn” – Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết thêm.

Năm 2020, đã có tổng số 379 thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến theo hệ thống một cửa điện tử của huyện tại http://laichau.vnptigate.vn. Dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 2 lên mức độ 3 là 30 thủ tục, từ mức độ 2 lên mức độ 4 là 127 thủ tục; từ mức độ 3 lên mức độ 4 là 7 thủ tục.

Chị Lù Thị Diên, bản Nà Phái, xã Phúc Than cho biết: Đến bộ phận “Một cửa” của xã để chứng thực giấy tờ vay vốn, tôi được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo các trình tự thủ tục cần thực hiện. Các thủ tục được giải quyết nhanh, không phải chờ lâu như trước, đây là một trong những thuận lợi giúp người dân không phải vất vả đi lại nhiều, không tốn thời gian. Tôi thấy rất hài lòng.

Từ việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, năm 2020, tỷ lệ giải quyết công việc và trả kết quả trên địa bàn huyện bảo đảm quy định về quy trình, thời gian đạt gần 98%. Việc đẩy mạnh thực hiện CCHC đã góp phần giúp huyện Than Uyên từng bước nâng cao tỷ lệ giải quyết công việc và trả kết quả bảo đảm quy định về quy trình, thời gian.

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, thời gian tới huyện Than Uyên tiếp tục tăng cường đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát việc thực hiện CCHC, tập trung thực hiện công khai và giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện; xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành để trao đổi, gửi, nhận thông tin bằng thư điện tử. Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai việc cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số; thực hiện có hiệu quả hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành VNPTioffice trong các cơ quan trên địa bàn huyện; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh CCHC của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.


Tác giả: Vương Trang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 797
Hôm qua : 12.917
Tháng 08 : 797
Năm 2021 : 3.318.245
Tổng số : 62.909.629