A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, đưa Lai Châu thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững

(laichau.gov.vn)
Nằm ở vị trí chiến lược, với nhiều tiềm năng lợi thế trên nhiều lĩnh vực, tỉnh Lai Châu luôn xác định, nhiệm vụ thu hút nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đưa Lai Châu thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công trong ngày khánh thành.

Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới, nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược và đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh của cả nước và phòng hộ đầu nguồn sông Đà, có rất nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội như: Phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản; phát triển thương mại, du lịch; phát triển công nghiệp (khai thác, chế biến khoáng sản; công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản; sản xuất vật liệu xây dựng; đầu tư xây dựng các công trình thủy điện nhỏ và vừa)... Với những tiềm năng đó, nhu cầu đầu tư khai thác các tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là rất lớn, trong khi đó nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển ngày càng giảm dần. Vì thế, tỉnh Lai Châu xác định nhiệm vụ thu hút nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư như: Tổ chức Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp năm 2019 “Vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp”; ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích phát triển liên kết hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đề ra phương hướng, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để cải thiện chỉ số PCI năm 2019; chỉ đạo hoàn thành, ra mắt và đi vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu từ ngày 01/9/2019; hỗ trợ thành lập và ra mắt Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu...

Với những cố gắng, nỗ lực của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong năm 2019, công tác huy động nguồn lực, thu hút đầu tư đã đạt được kết quả tích cực: Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện năm 2019 ước đạt trên 6.200 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 1.753 tỷ đồng, vốn đầu tư ngoài nhà nước ước đạt 4.460 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước chủ yếu tập trung vào đầu tư xây dựng thủy điện, nông nghiệp, hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch.

Cũng trong năm 2019, UBND tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án (tăng 07 dự án so với năm 2018) với tổng vốn đăng ký đầu tư là 9.224 tỷ đồng (tăng 2.115 tỷ đồng so với năm 2018), lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 213 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 115.039 tỷ đồng. Đặc biệt, đã có nhiều Nhà đầu tư lớn đến tỉnh để nghiên cứu, tìm hiểu, khảo sát đầu tư như Tập đoàn FLC, tập đoàn Sun Group, tập đoàn Phú Thái, tập đoàn Bitexco, tập đoàn Quế Lâm, Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương, Công ty TNHH Misubishi Corporation Việt Nam, Hiệp hội kinh tế văn hoá Hàn - Việt, Hội doanh nghiệp gia đình Việt Nam, Hiệp Hội mắc ca Việt Nam,...

Một số sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh Lai Châu được giới thiệu, quảng bá tại các Hội nghị xúc tiến đầu tư.

Với sự năng động, quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, các sở ngành tỉnh và các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đến nay các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 đã cơ bản hoàn thành, đạt toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có 27/29 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, tăng so với cùng kỳ năm trước (bình quân GRDP/người/năm đạt 36,3 triệu đồng; giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt 15 triệu USD; 91,4% thôn bản có đường xe máy, ô tô đi lại thuận lợi,...). Với kết quả đó, tỉnh Lai Châu kỳ vọng sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư quan tâm, mở ra triển vọng mới, đóng góp cho sự phát triển của kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. 

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ, kế hoạch 5 năm 2015-2020, là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để huy động có hiệu quả nguồn lực, thu hút đầu tư phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 đã đề ra, tiếp tục đưa Lai Châu thành phát triển nhanh và bền vững, tỉnh Lai Châu xác định nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên trong năm 2020 là phải tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và hướng tới thu hút dự án đầu tư có vai trò động lực và tác động quan trọng cho sự phát triển của địa phương, cụ thể:

Thứ nhất, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ Hành chính công để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Thứ ba, thành lập Ban Chỉ đạo Hỗ trợ đầu tư và Phát triển doanh nghiệp. Thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai các Dự án đầu tư, kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. Duy trì và đổi mới nội dung các hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp định kỳ, công khai kết quả và theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết các kiến nghị của các Doanh nghiệp...

Thứ tư, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 23//2019 của HĐND tỉnh về quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn; Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh giai đoạn 2021-2025; tăng cường tuyên truyền, quảng bá các chính sách khuyến khích, thu hút, hỗ trợ đầu tư đến cộng đồng doanh nghiệp, người dân.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, du lịch như tổ chức Tuần du lịch Lai Châu lần thứ 2, xây dựng phần mềm Du lịch thông minh và nâng cấp trang thông tin điện tử chuyên về Du lịch của tỉnh; xuất bản các sách, đĩa DVD về giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh; hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh du lịch...

Chợ phiên Sin Suối Hồ - nét văn hoá đặc sắc trong phát triển du lịch tại địa phương.

Việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội trong năm 2020 sẽ rất nặng nề, vì vậy rất cần sự đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, tỉnh mong muốn người dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, biến thách thức thành cơ hội..., góp phần tích cực đưa Lai Châu thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững. UBND tỉnh Lai Châu cam kết sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Luyến


Nguồn: laichau.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.463
Hôm qua : 17.102
Tháng 06 : 264.589
Năm 2021 : 2.549.935
Tổng số : 62.141.319