A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thi đua Quyết thắng: Động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

(laichau.gov.vn)
Những năm qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018 ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật. Đến nay, phong trào đã phát triển rộng khắp, lan tỏa đến từng cơ quan đơn vị trong lực lượng, qua đó góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tạo động lực quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia cùng với các lực lượng đổ tường bê tông cho gia đình chính sách xã Nùng Nàng huyện Tam Đường

Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018 với mục tiêu là tập trung thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng rèn luyện kỷ luật, quản lý vũ khí trang bị; nâng cao công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác quân sự, quốc phòng; góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, “Hiệu quả, kỷ cương, quyết thắng”, “Dân chủ, kỷ cương, chất lượng, hiệu quả”, “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, quyết thắng” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”... Các phong trào thi đua đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao, hướng mạnh về cơ sở, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và phát triển rộng khắp trong cả lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, kết hợp giữa Phong trào Thi đua Quyết thắng các chương trình hành động của địa phương, đơn vị thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ tham gia.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lấy việc xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở, các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng tích cực đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Đồng thời, vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp giáo dục làm cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc, tin tưởng tuyệt đối vào Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đề cao cảnh giác; xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hàng năm của các đối tượng 100% đạt yêu cầu, có trên 86,5% khá giỏi; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Duy trì và thực hiện nghiêm các nội dung, biện pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Hàng năm, tỷ lệ tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh đạt trên 98,6%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 96,1%.

Quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước; tổ chức khảo sát và triển khai xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện, tỉnh, luyện tập, diễn tập cấp cơ sở hàng năm đều đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao.

Thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với phong trào “Toàn đơn vị hành động theo điều lệnh” đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Từ năm 2013 đến nay kết quả xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật đã có bước chuyển biến tiến bộ, các cơ quan, đơn vị duy trì nề nếp chính quy, chế độ ngày, tuần, trình độ chỉ huy, điều hành được nâng lên rõ rệt…

Cùng với các hoạt động thi đua sẵn sàng chiến đấu cao, các cơ quan, đơn vị còn đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt kỷ luật nghiêm”, với phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, "cơ bản, thiết thực, chất lượng”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tiễn. Trình độ chỉ huy tác chiến, khả năng hiệp đồng, cơ động của các đơn vị, địa phương đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống. Cơ quan, đơn vị áp dụng nhiều giải pháp thực hiện khâu đột phá “tạo chuyển biến vững chắc về kỷ luật”; tăng cường tuyên tuyền, giáo dục phổ biến pháp luật, thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; quản lý chặt chẽ quân số, duy trì nghiêm kỷ luật…

Thực hiện tốt Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Đẩy mạnh tăng gia lao động sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội”. Doanh trại các Ban CHQS huyện, thành phố, Trung đoàn 880, các cơ quan Bộ CHQS tỉnh được đầu tư xây dựng mới, khang trang, sạch, đẹp, đáp ứng góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện công tác dân vận và Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”... Bằng nhiều hình thức, cách làm thiết thực, hiệu quả như: huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận; phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể thực hiện công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện chương trình “Xuân canh trời, Tết biên cương”; tham gia giúp Nhân dân phòng chống, khắc phụ hậu quả thiên tai...

Giai đoạn 2013-2018 đã có 859 tập thể và 1.453 cá nhân được các cấp khen thưởng trong phong trào thi đua; nhiều năm liền Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã được tặng Bằng khen, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 “Đơn vị thi đua xuất sắc”. Đặc biệt, năm 2017 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất..

Để tạo động lực mới trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chính ủy – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Thời gian tới Bộ Chỉ huy Quân sự sẽ tập trung vào những giải pháp đột phá như: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng. Kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột xuất, làm tốt công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng. Quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua…

Với những giải pháp cụ thể thiết thực Phong trào Thi đua Quyết thắng trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã và đang trở thành động lực quan trọng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Quỳnh Trang


Nguồn: laichau.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan