• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố chỉ số cải cách hành chính của tỉnh – Nhiều cơ quan còn chậm, chưa quan tâm đến cải cách hành chính

(laichau.gov.vn)

Chiều nay (15/7), UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá Chỉ số PAR INDEX năm 2020 và công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố tới điểm cầu các huyện, thành phố. Đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị. Theo kết quả phân tích, đánh giá cho thấy nhiều cơ quan còn chậm, chưa quan tâm đến CCHC.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt kết quả triển khai và Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố. Theo đó, giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính của các sở ngành đạt 82.08%, tăng 3.32% so với năm 2019, không có đơn vị nào xếp loại trung bình (năm 2019 có 01 đơn vị), cao nhất là Sở Nội vụ đạt 87.42%, thấp nhất là Ban quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng đạt 72.19%; có 15/20 đơn vị có chỉ số tăng so với năm 2019; 5/20 đơn vị có chỉ số giảm.

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2020 của các sở, ban, ngành tỉnh:

STT

Tên đơn vị

Điểm thẩm định

Điểm điều tra

Tổng điểm

Thang điểm đánh giá

Chỉ số (%)

Xếp loại

I

Nhóm đơn vị xếp loại trên thang điểm 98 (không đánh giá 02 điểm Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (DDCI) do năm 2020 UBND tỉnh thực hiện không công bố)

1

Sở Nội vụ

62.30

23.37

85.67

98.00

87.42

Tốt

2

Sở Tư pháp

61.76

23.03

84.79

98.00

86.52

Tốt

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

62.64

21.70

84.34

98.00

86.06

Tốt

4

Sở Giáo dục và Đào tạo

61.25

22.70

83.95

98.00

85.66

Tốt

5

Sở Khoa học và Công nghệ

60.89

23.06

83.95

98.00

85.66

Tốt

6

Sở Giao thông vận tải

62.20

21.08

83.28

98.00

84.98

Tốt

7

Sở Công thương

61.46

21.56

83.02

98.00

84.71

Tốt

8

Sở Tài nguyên và Môi trường

60.06

22.33

82.39

98.00

84.07

Tốt

9

Sở Xây dựng

58.31

22.28

80.59

98.00

82.23

Tốt

10

Sở Thông tin và Truyền thông

58.47

21.84

80.31

98.00

81.95

Tốt

11

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

59.52

20.75

80.27

98.00

81.91

Tốt

12

Sở Lao động, TB&XH

57.81

21.38

79.19

98.00

80.81

Tốt

13

Sở Tài chính

54.52

20.88

75.40

98.00

76.94

Khá

14

Sở Nông nghiệp và PTNT

54.79

20.52

75.31

98.00

76.85

Khá

15

Sở Y tế

51.57

21.25

72.82

98.00

74.31

Khá

II

Nhóm đơn vị xếp loại trên thang điểm thấp hơn 98 điểm

1

Sở Ngoại vụ

52.36

15.57

67.93

78.50

86.53

Tốt

2

Thanh tra tỉnh

54.07

12.25

66.32

80.00

82.90

Tốt

3

Văn phòng UBND tỉnh

43.63

14.80

58.43

70.50

82.88

Tốt

4

Ban Dân tộc

47.77

13.86

61.63

80.00

77.04

Khá

5

BQL Khu KTCK Ma Lù Thàng

42.42

12.81

55.23

76.50

72.19

Khá

Chỉ số CCHC trung bình của các huyện, thành phố đạt 72.65%. Trong đó, cao nhất là thành phố Lai Châu đạt 77.77%, huyện Tam Đường đứng thứ 2, đạt 75,51%; có 3 huyện thấp nhất là huyện Nậm Nhùn đạt 69.96% đứng thứ 6, huyện Than Uyên đạt 69.92% đứng thứ 7 và đứng cuối cùng là huyện Sìn Hồ đạt 67.81%. So sánh với năm 2019, Chỉ số trung bình chung của cấp huyện giảm 3.51%, có 03 đơn vị xếp loại trung bình (tăng 02 đơn vị so với năm 2019).

Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các huyện, thành phố:

 

 

STT

 

 

Tên đơn vị

 

 

Điểm thẩm định

 

 

Điểm điều tra

 

 

Tổng điểm

Thang điểm đánh giá (không đánh giá 02 điểm Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (DDCI) do năm 2020 UBND tỉnh thực hiện không công bố)

 

 

Chỉ số

 

 

Xếp loại

1

Thành phố Lai Châu

55.17

21.04

76.21

98.00

77.77

KHÁ

2

Huyện Tam Đường

52.44

21.56

74.00

98.00

75.51

KHÁ

3

Huyện Tân Uyên

52.63

20.46

73.09

98.00

74.58

KHÁ

4

Huyện Mường Tè

52.06

20.93

72.99

98.00

74.48

KHÁ

5

Huyện Phong Thổ

50.44

19.29

69.73

98.00

71.15

KHÁ

6

Huyện Nậm Nhùn

48.41

20.15

68.56

98.00

69.96

TB

7

Huyện Than Uyên

47.70

20.82

68.52

98.00

69.92

TB

8

Huyện Sìn Hồ

46.19

20.27

66.46

98.00

67.81

TB

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính tỉnh, kết quả chỉ số cải cách hành chính của một số đơn vị đạt thấp, giảm so với năm 2019 do trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính một số đơn vị xây dựng, ban hành kế hoạch CCHC chưa sát với thực tiễn, mang tính chung chung, hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; công tác kiểm tra, tự kiểm tra cải cách hành chính mặc dù đã có nhiều đổi mới, tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị thực hiện chưa đạt hiệu quả cao, chưa xử lý dứt điểm những hạn chế qua kiểm tra. 

Trong đó, 22/28 đơn vị có tỷ lệ điểm giảm (giảm nhiều nhất là Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng có tỷ lệ giảm 27.77%, tiếp theo là huyện Tân Uyên giảm 24.05%). Trong công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn tình trạng trễ hạn trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân (gồm các Sở Y tế, Tư pháp; các huyện Tân Uyên, Than Uyên, Sìn Hồ, Nậm Nhùn)…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày dự thảo Báo cáo phân tích Chỉ số PAR INDEX tỉnh Lai Châu năm 2020; mục tiêu, giải pháp nâng cao Chỉ số PAR IDEX năm 2021. Theo đó, năm 2020 với sự quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính đã có những chuyển biến tích cực. Kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2020 của tỉnh Lai Châu đã có những cải thiện rõ rệt, tăng hạng. Cụ thể: Chỉ số PAR INDEX đạt 83,72 điểm, xếp vị trí thứ 38/63 tỉnh, thành phố (tăng 13 hạng so với năm 2019). Chỉ số SIPAS đạt 84,34 %, xếp vị trí thứ 36/63 tỉnh, thành phố (tăng 8 hạng so với năm 2019).

Đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương các cơ quan tham mưu tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả như Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp... Bên cạnh đó, đồng chí đã chỉ ra một số cơ quan, đơn vị kết quả đánh giá xếp hạng chỉ số cải cách hành chính qua các năm còn chưa cao, chuyển biến chậm như: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Ban Dân tộc, các huyện Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ.

Để tiếp tục duy trì, cải thiện Chỉ số PAR INDEX của tỉnh năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ngay sau Hội nghị này, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai thực hiện “Nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh. Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ. Đẩy mạnh việc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính khi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách hiệu quả, thực chất; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường rà soát, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới căn bản phương thức làm việc của các cơ quan nhà nước, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Đẩy nhanh tiến độ việc xây dựng và triển khai có hiệu quả các cơ sở dữ liệu nền tảng, phục vụ phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số…


Tác giả: Kim Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13.323
Hôm qua : 14.610
Tháng 10 : 370.864
Năm 2021 : 4.617.520
Tổng số : 64.208.904