A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(laichau.gov.vn)

Hôm nay (24/8), Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Bùi Khiêm - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương, Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hải Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chử Văn Thìn - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương, Văn phòng Trung ương Đảng…

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo, đại diện các phòng chuyên môn các ban Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố; Trưởng Ban Tuyên giáo, Chánh Văn phòng các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc… tham dự Hội nghị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị. 

Phát huy tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển"

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp; trong tỉnh, thiên tai, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội với những hậu quả hết sức nặng nề; các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo đẩy mạnh các hoạt động chống phá, chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc. Song nối tiếp thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, phát huy tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển", Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; ban hành Chương trình hành động và các nghị quyết chuyên đề, đề án với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và phân công trách nhiệm, bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện quyết liệt, thống nhất, hiệu quả trong toàn Đảng bộ. Đến nay, dự ước đã có 22/55 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ phát biểu Khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tham gia nhiều ý kiến sâu sắc, có chất lượng để đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, trọng tâm là những kết quả nổi bật, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên tinh thần là đánh giá đúng, khách quan, làm được bao nhiêu đánh giá bấy nhiêu. Đồng thời, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, phân tích kỹ lưỡng những hạn chế, yếu kém chung, hạn chế, yếu kém cụ thể của từng cấp, từng ngành, từng địa phương và xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể, mang tính đột phá, chiến lược để giữ vững và nâng cao hơn nữa các chỉ tiêu đã đạt và vượt, quyết tâm hoàn thành sớm, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp, khó đạt, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

1/11 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 22/55 chỉ tiêu thành phần Nghị quyết đề ra đã đạt và vượt

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, sau nửa nhiệm kỳ, các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Đến nay 1/11 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 22/55 chỉ tiêu thành phần Nghị quyết đề ra đã đạt và vượt.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương trình bày tóm tắt Báo cáo sơ kết tại Hội nghị.

Việc thực hiện các nhiệm vụ đạt được những kết quả nổi bật như: Cấp ủy các cấp đã tập trung quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV tạo sự chuyển biến rõ nét và thống nhất trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kịp thời cụ thể hóa và phân công cụ thể trách nhiệm, bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, nghiêm túc, có chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định. 

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, công nghiệp năng lượng đã phát huy hiệu quả rõ rệt; công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp đã dần hình thành và phát huy hiệu quả. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp, hệ thống giao thông phát triển và hỗ trợ tốt cho sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân. Các chỉ số cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư trên một số lĩnh vực tăng nhanh. Chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện rất chủ động, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân, góp phần nhanh chóng phục hồi sản xuất của doanh nghiệp và đời sống người dân. 

Quang cảnh Hội nghị.

Các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả; hoạt động xuất khẩu lao động được triển khai tích cực. Các hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi, tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao, văn hóa, du lịch cấp quốc gia, khu vực; bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được giữ gìn, khôi phục, bước đầu phục vụ tốt cho phát triển du lịch. Qua đó giúp giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai thực hiện bài bản, đồng bộ. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết từ tỉnh đến cơ sở; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ, phát huy tiềm năng, lợi thế và tranh thủ tối đa các nguồn lực, cơ hội phát triển; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết…

 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm điểm tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viện dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh. Các đại biểu dự Hội nghị được xem phóng sự: “Lai Châu, nửa nhiệm kỳ nỗ lực vượt khó thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Đức Dục trình bày tham luận tại Hội nghị.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu, tích cực tham gia ý kiến thảo luận tập trung vào các chủ đề như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ban hành cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; một số kết quả đạt được và nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hỗ trợ phát triển các thành phần kinh tế; kết quả thực hiện chương trình trọng điểm về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới; kinh nghiệm và giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững gắn với việc phát triển kinh tế dưới tán rừng; kết quả nổi bật, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, nhất là hạ tầng giao thông huyết mạch kết nối trong tỉnh và các tỉnh trong khu vực tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; kết quả huy động, quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư, góp phần duy trì tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Quyết tâm chính trị phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, việc làm thiết thực, hiệu quả

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến cuối nhiệm kỳ còn khoảng hai năm rưỡi, nhưng thực tế chúng ta chỉ có chưa đầy hai năm để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã xác định. Dự báo tình hình quốc tế, khu vực, trong nước sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, còn nhiều khó khăn, thách thức từ tình hình chung của nền kinh tế khu vực, trong nước, thiên tai, dịch bệnh, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự... sẽ tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tình hình đó đòi hỏi Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tuyệt đối không được thỏa mãn, chủ quan trước những kết quả đạt được mà cần vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đã được đúc kết, khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa vì mục tiêu xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ kết luận Hội nghị. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nghiên cứu ban hành một số nghị quyết chuyên đề, đề án trên một số lĩnh vực. Tập trung hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện và tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh; đồng thời, chủ động chuẩn bị và triển khai các nhiệm vụ để tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt Kết luận số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, trọng tâm vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, các nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt, thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu đạt thấp, dự báo khó đạt bằng những giải pháp căn cơ, đột phá. Đẩy mạnh phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, du lịch... Không ngừng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ trong tất cả các ngành, lĩnh vực; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội và đầu tư tại tỉnh. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông kết nối vùng, liên vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục chăm lo phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội; triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách của Trung ương, của tỉnh. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học, bố trí giáo viên đảm bảo theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần tạo sinh kế lâu dài cho người dân thoát nghèo bền vững. Chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Lãnh đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước.

Những nhiệm vụ quan trọng này đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị rất cao của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh rằng, quyết tâm chính trị phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, việc làm thiết thực, hiệu quả của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, địa phương và nhất là người đứng đầu, mỗi cán bộ, đảng viên với phương châm "Đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ càng cao càng phải gương mẫu".

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ trò chuyện bên lề cùng các đại biểu.

Tác giả: Đinh Lan
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.697
Hôm qua : 10.348
Tháng 07 : 199.200
Năm 2024 : 1.484.000
Tổng số : 82.950.093