A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

(laichau.gov.vn)

 Sáng nay (4/7), Ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đại diện Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo Ban Dân vận các Huyện ủy, Thành ủy...

6 tháng đầu năm 2024, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp tham mưu cấp ủy ban hành kế hoạch hoạt động năm 2024, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; chú trọng kiểm tra, tuyên truyền, tập huấn về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. UBND các cấp tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng quy chế mẫu thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị, hướng dẫn tổ chức thực hiện dân chủ ở các loại hình. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong 3 loại hình cơ sở tiếp tục đi vào nền nếp và đạt kết quả tích cực; quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân và người lao động được phát huy trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đề cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân; quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy trong các lĩnh vực của đời sống; chính sách, pháp luật được tổ chức thực hiện dân chủ; đạo đức công vụ được chú trọng; cải cách hành chính và công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng quy định. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác hướng dẫn và phát huy dân chủ trong Nhân dân, tổ chức có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện, xây dựng sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện 2 cuộc kiểm tra tại 3 đơn vị doanh nghiệp và huyện Than Uyên với 5 xã, thị trấn; các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, Ban Dân vận các Huyện ủy thực hiện 73 cuộc kiểm tra, giám sát lồng ghép nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở với 69 tổ chức đảng, 91 đảng viên được kiểm tra, giám sát. Các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp xúc 205 lượt với 223 người bằng 199 vụ việc; Chủ tịch UBND các huyện, cấp xã đã tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân và đối thoại thông qua tiếp xúc cử tri 219 cuộc. Đã sắp xếp giảm 165 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, thuộc Sở, thuộc Chi cục, thuộc UBND cấp huyện đạt 27,42% so với năm 2015, vượt 17,42% với mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW đến năm 2021 và vượt 7,42% so với mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW đến năm 2025; ban hành 49 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh với 315 Danh mục thủ tục hành chính...

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

6 tháng cuối năm 2024, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức thực hành dân chủ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên là người đứng đầu địa phương, cơ quan, tổ chức. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024; các cấp chính quyền tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở..

Lãnh đạo huyện Than Uyên phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá sâu về những khó khăn, bất cập trong triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; chia sẻ kết quả nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của Nhân dân và công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận với các chủ trương, chính sách của địa phương; đề xuất các biện pháp khắc phục những hạn chế trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại các doanh nghiệp...

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo; thành viên Ban Chỉ đạo các cấp cần tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên về thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy dân chủ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vận động người dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; lãnh đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao đạo đức, trách nhiệm công vụ, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các thành viên...


Tác giả: Thu Hoài
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.013
Hôm qua : 9.988
Tháng 07 : 204.504
Năm 2024 : 1.489.304
Tổng số : 82.955.397