A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với tập thể lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các Sở Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp

(laichau.gov.vn)

Sáng nay (26/3), Lãnh đạo UBND tỉnh đã có buổi làm việc tập thể lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các Sở Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp nhằm nắm tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có: Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng A Tính; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải; đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các Sở Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp và đại diện lãnh đạo các phòng, trung tâm trực thuộc…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các Sở Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp đã báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước lĩnh vực ngành quản lý năm 2020 và quý I năm 2021.

Theo đó, năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, ngành Thanh tra đã tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại địa phương: Công tác xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra được quan tâm chú trọng; chất lượng kết luận thanh tra từng bước được nâng lên, đã chỉ rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tăng cường; các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm chỉ đạo xác minh, giải quyết kịp thời góp phần hạn chế tình trạng công dân bức xúc khiếu kiện vượt cấp; chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác xây dựng ngành được quan tâm chú trọng, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường công tác đào tạo, bồ dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được được giao.

Từ tháng 01/2020 đến tháng 3/2021, công tác nội vụ đạt được một số kết quả tích cực: Toàn tỉnh đã sắp xếp giảm 17 tổ chức, đơn vị, nâng tổng số đã sắp xếp giảm 231 tổ chức, đơn vị so với thời điểm trước khi thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW. Đã tổ chức tuyển dụng xong 3 kỳ tuyển dụng; các kỳ tuyển dụng được đảm bảo công khai, khách quan đúng quy định. Hiện nay, đang tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm học 2020 - 2021 và Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2020. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính; kết quả: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lai Châu năm 2019 xếp thứ 51/63 tỉnh, thành phố, tăng 07 hạng so với năm 2018 và cao nhất từ trước đến nay; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 (SIPAS) xếp hạng 44/63 tỉnh, thành phố, tăng 11 hạng so với năm 2018...

Lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo tại buổi làm việc.

Đối với Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu và tổ chức triển khai làm tốt công tác quản lý Nhà nước theo chức năng nhiệm vụ của ngành. Các mặt công tác đã được triển khai đồng bộ, thống nhất và đạt được nhiều kết quả, trong đó có những kết quả nổi bật như: Kịp thời tham mưu khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh; công tác thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chất lượng ngày càng nâng lên, đi vào nề nếp, đúng trình tự, có tính khả thi cao; công tác kiểm tra văn bản được chú trọng, giảm sự chồng chéo, bất cập của hệ thống các quy định đặc thù của địa phương; quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp được tăng cường; công tác hộ tịch, tư pháp cho người dân được chú trọng, giải quyết kịp thời, ít sai sót; các mặt quản lý về bổ trợ tư pháp đều chặt chẽ, không có vụ việc bức xúc, phức tạp liên quan hoạt động của nghề nghiệp của luật sư, công chứng viên, đấu giá viên, giám định viên...

Thời gian qua, Sở Ngoại vụ cũng đã chủ động tham mưu cho tỉnh có các biện pháp đối ngoại phù hợp góp phần duy trì quan hệ đối ngoại đã được thiết lập, tranh thủ sự ủng hộ của các đối tác nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quan hệ đối ngoại giữa tỉnh Lai Châu với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) có bước phát triển, gắn bó mật thiết hơn thông qua việc trao đổi công thư, công hàm, điện mừng bày tỏ thiện chí, mong muốn hợp tác, trao đổi các nội dung cả hai Bên cùng quan tâm. Tích cực tham mưu duy trì quan hệ hữu nghị với ba tỉnh Bắc Lào. Chủ động kết nối, chuẩn bị các điều kiện phục vụ các buổi làm việc của lãnh đạo tỉnh với Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam (Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc). Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động đối với 11 tổ chức Phi chính phủ nước ngoài. Tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trong giải quyết các vấn đề về biên giới, tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác xử lý, giám sát các hoạt động liên quan đến biên giới. Phối hợp thực hiện 4 đợt kiểm tra, khảo sát đơn phương về biên giới,...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng A Tính phát biểu tại buổi làm việc.

Thảo luận tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và trưởng các phòng, trung tâm trực thuộc đã tập trung vào một số nội dung như: Công tác giám sát, đôn đốc xử lý sau thanh tra; làm rõ công tác quản lý tôn giáo trên địa bàn; công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số CPI của tỉnh; công tác đối ngoại và quản lý biên giới...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã giải đáp một số kiến nghị, đề xuất và đưa ra định hướng trong thời gian tới liên quan đến việc: Nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó lựa chọn nội dung, đối tượng, địa bàn, hình thức, thời điểm, phương pháp để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật; quản lý Nhà nước trong đấu giá tài sản; tổ chức tập huấn lại kỹ năng nghiên cứu luật; giải pháp cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả của công tác dân vận chính quyền...

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng đã nhấn mạnh lại những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2020 về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để đạt được những kết quả đó, đồng chí khẳng định có sự đóng góp rất lớn của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thanh tra tỉnh và các Sở Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp; đồng thời ghi nhận và biểu dương những thành tích này.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Đối với Thanh tra tỉnh cần tập trung: Tiếp tục chỉ đạo toàn ngành Thanh tra tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thanh tra năm 2021 theo kế hoạch, thanh tra đột xuất khi được giao; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra; tăng cường công tác phối hợp để rà soát, xử lý tốt chồng chéo trong việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Tăng cường  đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng; tập trung hướng dẫn thực hiện tốt công tác minh bạch tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và thu hút đối với đội ngũ làm thanh tra.

Đối với Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới cần triển khai đồng bộ các phần việc; tham mưu tốt việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cuộc bầu cử được chu đáo, đảm bảo tiến độ; tăng cường công tác quản lý tôn giáo trên địa bàn; xây dựng và đề xuất chính sách quản lý nhân tài; tham mưu tốt trong công tác đẩy mạnh cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng...

Đối với Sở Tư pháp cần tiếp tục chủ động tham mưu, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và công tác tổ chức thi hành pháp luật; tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định, tăng cường hướng dẫn và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đối với cấp dưới; phải đa dạng các hình thức tuyên truyền và lựa chọn nội dung trong phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này; tăng cường quản lý công tác đấu giá tài sản...

Đối với Sở Ngoại vụ cần tích cực tham mưu cho tỉnh thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương nước ngoài; tiếp tục tham mưu cho tỉnh duy trì, mở rộng quan hệ đối ngoại giữa tỉnh Lai Châu với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, tăng cường kết nối để hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động thông thương và xuất khẩu. Làm tốt công tác phối hợp với tổng đại sứ quán tại tỉnh Vân Nam - Trung Quốc trong bảo hộ nông dân; làm việc với các tổ chức phi chính phủ để có thêm các nguồn lực. Tham mưu xây dựng hoặc sửa đổi bổ sung quy định về lễ tân đối ngoại phục vụ đối ngoại Đảng; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Quyết định thay thế Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lai Châu; tham mưu sửa đổi Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Phối hợp để xử lý tốt các vụ việc theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền...


Tác giả: ĐL
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14.036
Hôm qua : 15.401
Tháng 09 : 248.552
Năm 2021 : 4.035.349
Tổng số : 63.626.733