A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu: Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

(laichau.gov.vn)

Hôm nay (4/1), Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

​Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Vương Thế Mẫn - Bí Thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, các đồng chí tham dự được nghe Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác văn phòng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023.

Đồng chí Vương Thế Mẫn - Bí Thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Theo đó, trong năm qua, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã kịp thời, nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng cấp trên; lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng; đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ đều có tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, trong đó các chi bộ, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh ‑ quốc phòng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo tổ chức đoàn thể phát huy được vai trò, nhiệm vụ.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Trong đó nổi bật là tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chương trình công tác và các giải pháp quan trọng chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 của UBND tỉnh. Chủ động xây dựng và phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng các báo cáo, chương trình, đề án, dự thảo tờ trình, dự thảo Nghị quyết; tham mưu chỉ đạo và phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ, kịp thời, có chất lượng các nội dung phục vụ các cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh ủy, các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh, các kỳ họp của HĐND tỉnh, các phiên họp Thường trực UBND tỉnh theo đúng yêu cầu.

Để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã làm tốt việc theo dõi, đôn đốc triển khai các Kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, các kết luận, chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh, các nhiệm vụ UBND tỉnh giao. Cùng với đó tập trung nghiên cứu, xử lý trên 27.000 văn bản đến, trên cơ sở đó thẩm định trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ký ban hành trên 7.000 văn bản chỉ đạo điều hành các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương. 

Văn phòng UBND tỉnh đã kịp thời tham mưu, tổng hợp giúp lãnh đạo UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách, chỉ đạo điều hành và chỉ đạo các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực như: Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng nông thôn mới; sản xuất công nghiệp - xây dựng; thương mại - dịch vụ; tài chính - ngân hàng; giáo dục - đào tạo; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông; khoa học và công nghệ; tài nguyên và môi trường; thực hiện các chính sách an sinh - xã hội, lao động việc làm và giảm nghèo bền vững…; các giải pháp giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh…

Đặc biệt tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công các hội nghị, sự kiện lớn của tỉnh như: Tuần Du lịch - Văn hoá Lai Châu năm 2022; Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Techfest Việt Nam 2022 tại Lai Châu, Hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022; Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022; Tuần Văn hoá - Du lịch Lai Châu năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh...

Văn phòng UBND tỉnh còn tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh. Tham mưu thực hiện tốt việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính của công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh (tính đến 14/12/2022, đã tiếp nhận 43.378 hồ sơ, tăng hơn 13.000 hồ sơ so với năm 2021). Thực hiện tốt việc đảm bảo hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh, đã tuyên truyền được 9.348 tin, bài, ảnh, video, tài liệu; vượt 69% so với kế hoạch...

Cùng với đó, công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn được quan tâm chú trọng; việc vận động tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và các hoạt động nhân đạo, từ thiện được tổ chức kịp thời, hiệu quả...

Đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chia sẻ với những khó khăn trong công tác văn phòng, ghi nhận những cố gắng nỗ lực và đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong công tác tham mưu, giúp việc, trong công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo điều hành, góp phần quan trọng trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần thực hiện tốt chương trình công tác, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức trong cơ quan Văn phòng; tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; phát huy truyền thống, niềm tự hào của mỗi cán bộ Văn phòng UBND tỉnh, đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc,  nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2023…

Nhân dịp này, 1 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;  Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh tặng Giấy khen cho 1 Chi bộ trực thuộc và 7 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; Văn phòng UBND tỉnh công nhận danh hiệu thi đua Lao động tiên tiến cho 9 tập thể và 67 cá nhân và danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” cho 17 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là điển hình trong phong trào thi đua năm 2022; Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 58 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022...

Quang cảnh Hội nghị.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Vương Thế Mẫn - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 với chủ đề “Kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, chất lượng, kịp thời, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện toàn diện chương trình công tác; tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, vững vàng về chuyên môn; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể vững mạnh; thi đua đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách; thực hiện tốt sơ kết, tổng kết đánh giá các phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ; quan tâm chăm lo, động viên kịp thời về vật chất, tinh thần đối với đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn... thông qua xây dựng và thực hiện các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ được giao...

Sau đây là một số hình ảnh trao khen thưởng tại Hội nghị: 

Đồng chí Vương Thế Mẫn - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân.
Đồng chí Vương Thế Mẫn - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Giấy khen của Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.
Đồng chí Vương Thế Mẫn - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” cho các cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là điển hình trong phong trào thi đua năm 2022.
Đồng chí Vương Thế Mẫn - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể.
Đồng chí Trần Văn Sứng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Giấy khen của Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho các cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Tuyến - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Giấy khen của Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho các cá nhân.

 


Tác giả: Đinh Lan
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.325
Hôm qua : 6.887
Tháng 02 : 23.855
Năm 2023 : 963.187
Tổng số : 77.148.272