• :
  • :
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng tháng 10 và 10 tháng năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng tháng 10 và 10 tháng năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021

Ngày 26/10, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Báo cáo số 326/BC-UBND về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng tháng 10 và 10 tháng năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng ...
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Ngày 24/9, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Báo cáo số 303/BC-UBND về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 ...
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021

Ngày 20/4/2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Báo cáo số 114/BC-UBND về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021.
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8.863
Hôm qua : 23.234
Tháng 09 : 1.206.156
Năm 2022 : 7.904.229
Tổng số : 73.023.202