• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC GHI NHẬN 52 TRƯỜNG HỢP (TỪ 332 ĐẾN 383) NĂM 2022 DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2 TRONG ĐỢT DỊCH THỨ 4

(laichau.gov.vn)

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu Thông cáo báo chí về việc ghi nhận 52 trường hợp (từ 332 đến 383) năm 2022 dương tính với SARS-COV-2. Trong đó: Sìn Hồ: 03 ca; Nậm Nhùn: 01 ca; Tam Đường: 02; Phong Thổ: 01 ca; Thành Phố: 06 ca; Tân Uyên: 09 ca; Than Uyên: 30 ca.

 

1. Bệnh nhân số 332 có mã số BN1983464

- Họ và tên: (B. V. M). Năm sinh: 1986

- Địa chỉ thường trú: Xã San Thàng, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

2. Bệnh nhân số 333 có mã số BN1983465

- Họ và tên: (N. T. H). Năm sinh: 1989

- Địa chỉ thường trú: Phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

3. Bệnh nhân số 334 có mã số BN1983466

- Họ và tên: (M. A. M). Năm sinh: 1988

- Địa chỉ thường trú: Xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

4. Bệnh nhân số 335 có mã số BN1983467

- Họ và tên: (T. H. S). Năm sinh: 1996

- Địa chỉ thường trú: Xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

5. Bệnh nhân số 336 có mã số BN1983468

- Họ và tên: (S. A. D). Năm sinh: 1991

- Địa chỉ thường trú: Xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

6. Bệnh nhân số 337 có mã số BN1983469

- Họ và tên: (T. A. P). Năm sinh: 1991

- Địa chỉ thường trú: Xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

7. Bệnh nhân số 338 có mã số BN1983470

- Họ và tên: (V. T. D). Năm sinh: 2003

- Địa chỉ thường trú: Xã Căn Co, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Sìn Hồ.

8. Bệnh nhân số 339 có mã số BN1983471

- Họ và tên: (L. V. H). Năm sinh: 2000

- Địa chỉ thường trú: Xã Căn Co, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Sìn Hồ.

9. Bệnh nhân số 340 có mã số BN1983472

- Họ và tên: (L. T. X). Năm sinh: 1993

- Địa chỉ thường trú: Xã Căn Co, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Sìn Hồ.

10. Bệnh nhân số 341 có mã số BN1983473

- Họ và tên: (S. T. D). Năm sinh: 1972

- Địa chỉ thường trú: Xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Nậm Nhùn.

11. Bệnh nhân số 342 có mã số BN1983474

- Họ và tên: (D. T. M). Năm sinh: 1990

- Địa chỉ thường trú: Xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Phong Thổ.

12. Bệnh nhân số 343 có mã số BN1983475

- Họ và tên: (N. V. N). Năm sinh: 1984

- Địa chỉ thường trú: Xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tam Đường.

13. Bệnh nhân số 344 có mã số BN1983476

- Họ và tên: (T. T. P). Năm sinh: 1984

- Địa chỉ thường trú: Xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tam Đường.

14. Bệnh nhân số 345 có mã số BN1983477

- Họ và tên: (H. T. H). Năm sinh: 2000

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

15. Bệnh nhân số 346 có mã số BN1983478

- Họ và tên: (L. T. H). Năm sinh: 1984

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

16. Bệnh nhân số 347 có mã số BN1983479

- Họ và tên: (L. T. Q). Năm sinh: 2002

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

17. Bệnh nhân số 348 có mã số BN1983480

- Họ và tên: (L. T. T). Năm sinh: 2005

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

18. Bệnh nhân số 349 có mã số BN1983481

- Họ và tên: (L. V. T). Năm sinh: 1966

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

19. Bệnh nhân số 350 có mã số BN1983482

- Họ và tên: (L. T. N). Năm sinh: 1966

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

20. Bệnh nhân số 351 có mã số BN1983483

- Họ và tên: (L. T. X). Năm sinh: 2009

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

21. Bệnh nhân số 352 có mã số BN1983484

- Họ và tên: (H. T. N). Năm sinh: 1990

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

22. Bệnh nhân số 353 có mã số BN1983485

- Họ và tên: (L. V. T). Năm sinh: 1992

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

23. Bệnh nhân số 354 có mã số BN1983486

- Họ và tên: (L. T. L). Năm sinh: 1990

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

24. Bệnh nhân số 355 có mã số BN1983487

- Họ và tên: (H. V. L). Năm sinh: 1993

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

25. Bệnh nhân số 356 có mã số BN1983488

- Họ và tên: (H. T. Đ). Năm sinh: 1993

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

26. Bệnh nhân số 357 có mã số BN1983489

- Họ và tên: (H. T. B. T). Năm sinh: 2004

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

27. Bệnh nhân số 358 có mã số BN1983490

- Họ và tên: (H. V. C). Năm sinh: 1931

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

28. Bệnh nhân số 359 có mã số BN1983491

- Họ và tên: (H. T. T). Năm sinh: 1995

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

29. Bệnh nhân số 360 có mã số BN1983492

- Họ và tên: (L. T. H). Năm sinh: 1986

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

30. Bệnh nhân số 361 có mã số BN1983493

- Họ và tên: (L. V. B). Năm sinh: 1985

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

31. Bệnh nhân số 362 có mã số BN1983494

- Họ và tên: (L. T. L). Năm sinh: 1987

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

32. Bệnh nhân số 363 có mã số BN1983495

- Họ và tên: (L. V. T). Năm sinh: 1941

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 12/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

33. Bệnh nhân số 364 có mã số BN1983496

- Họ và tên: (H. T. H). Năm sinh: 1989

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 12/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

34. Bệnh nhân số 365 có mã số BN1983497

- Họ và tên: (H. V. P). Năm sinh: 1990

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 12/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

35. Bệnh nhân số 366 có mã số BN1983498

- Họ và tên: (H. T. L). Năm sinh: 1993

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 12/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

36. Bệnh nhân số 367 có mã số BN1983599

- Họ và tên: (L. V. A). Năm sinh: 1992

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 12/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

37. Bệnh nhân số 368 có mã số BN1983500

- Họ và tên: (L. T. D). Năm sinh: 1972

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 12/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

38. Bệnh nhân số 369 có mã số BN1983501

- Họ và tên: (Đ. T. H). Năm sinh: 1992

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 12/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

39. Bệnh nhân số 370 có mã số BN1983502

- Họ và tên: (L. T. T). Năm sinh: 1977

- Địa chỉ thường trú: Xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

40. Bệnh nhân số 371 có mã số BN1983503

- Họ và tên: (L. V. K). Năm sinh: 1999

- Địa chỉ thường trú: Xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

41. Bệnh nhân số 372 có mã số BN1983504

- Họ và tên: (L. V. K). Năm sinh: 1959

- Địa chỉ thường trú: Xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

42. Bệnh nhân số 373 có mã số BN1983505

- Họ và tên: (L. H. N). Năm sinh: 2013

- Địa chỉ thường trú: Xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

43. Bệnh nhân số 374 có mã số BN1983506

- Họ và tên: (V. X. P). Năm sinh: 1960

- Địa chỉ thường trú: Xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

44. Bệnh nhân số 375 có mã số BN1985680

- Họ và tên: (L. V. A). Năm sinh: 1991

- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

45. Bệnh nhân số 376 có mã số BN1985681

- Họ và tên: (L. V. S). Năm sinh: 1963

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

46. Bệnh nhân số 377 có mã số BN1985682

- Họ và tên: (L. V. I). Năm sinh: 1986

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

47. Bệnh nhân số 378 có mã số BN1985683

- Họ và tên: (L. V. H). Năm sinh: 2010

- Địa chỉ thường trú: xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

48. Bệnh nhân số 379 có mã số BN1985684

- Họ và tên: (H. V. C). Năm sinh: 1997

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

49. Bệnh nhân số 380 có mã số BN1985685

- Họ và tên: (H. V. E). Năm sinh: 1984

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

50. Bệnh nhân số 381 có mã số BN1985686

- Họ và tên: (H. T. Y). Năm sinh: 1981

- Địa chỉ thường trú: Xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

51. Bệnh nhân số 382 có mã số BN1985687

- Họ và tên: (L. V. P). Năm sinh: 2003

- Địa chỉ thường trú: Xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

52. Bệnh nhân số 383 có mã số BN1985688

- Họ và tên: (H. V. C). Năm sinh: 1995

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

II. YẾU TỐ DỊCH TỄ

- Ca bệnh số 332 đến 337 ghi nhận trên địa bàn Thành phố Lai Châu trong đó: 03 ca phát hiện trong khu cách ly, 03 ca bệnh là F1 của các ca bệnh đã được công bố từ trước.

- Ca bệnh số 338 đến 340 ghi nhận trên địa bàn huyện Sìn Hồ là các ca bệnh về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

- Ca bệnh số 341 ghi nhận trên địa bàn huyện Nậm Nhùn là F1 của các ca bệnh tại xã Nậm Chà đã được công bố từ trước.

- Ca bệnh số 342 ghi nhận trên địa bàn huyện Phong Thổ là ca bệnh về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

- Ca bệnh số 343, 344 ghi nhận trên địa bàn huyện Tam Đường trong đó ca bệnh số 343 phát hiện ngoài cộng đồng thông qua xét nghiệm nghi mắc; ca bệnh số 344 về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

- Ca bệnh số 345 đến 374 ghi nhận trên địa bàn huyện Than Uyên trong đó ca bệnh số 345 về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn; các ca bệnh số 346 đến 374 là các ca bệnh ngoài cộng đồng tại xã Ta Gia và xã Mường Kim liên quan đến ổ dịch tại đám cưới ở bản Gia, xã Ta Gia, huyện Than Uyên.

- Ca bệnh số 375 đến 383 ghi nhận trên địa bàn huyện Tân Uyên trong đó ca bệnh số 375 đến 380 là F1 của các ca bệnh đã được công bố từ trước; ca bệnh số 381 đến 383 về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.


Tác giả: Nguyễn Nga
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9.389
Hôm qua : 23.234
Tháng 09 : 1.206.682
Năm 2022 : 7.904.755
Tổng số : 73.023.728