• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, lãnh đạo liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật và văn nghệ sỹ, trí thức

(laichau.gov.vn)

Sáng nay (21/7), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, lãnh đạo liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 40 điểm cầu Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; đại diện lãnh đạo các chi hội chuyên ngành, chi hội cơ sở trực thuộc Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và các phòng, ban, trung tâm trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ…

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe quán triệt các chuyên đề: Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các kỳ Đại hội, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; chuyên đề phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Hội nghị tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên sâu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật, trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức cả nước, tạo sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động văn hóa, sáng tạo tri thức, tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao, thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào thực tiễn đời sống.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Phó Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức, mỗi cán bộ, đảng viên cần học tập, nắm vững các quan điểm, đường lối của Đảng trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tạo sự chuyển biến nhận thức, hành động, hướng tới các sản phẩm văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật có chất lượng cao, thiết thực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Nghiên cứu xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của các loại hình văn hóa văn nghệ, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật, tập hợp đông đảo văn nghệ sỹ tham gia, khuyến khích sáng tạo và thực thi quyền tác giả. Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, có chiến lược phát triển khoa học và công nghệ phù hợp với xu hướng của thế giới và điều kiện của đất nước, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng vững mạnh, tạo môi trường làm việc cho các trí thức, nhất là các nhà khoa học đầu ngành. Khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch, đảm bảo tính khả thi chất lượng, hiệu quả, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII vào cuộc sống; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hàng năm tiến hành kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện chương trình hành động, kế hoạch đề ra, làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị theo từng năm và cả nhiệm kỳ. Đồng thời, đề nghị các đại biểu phát huy truyền thống cách mạng, các thành tựu đã đạt được, đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách hiệu quả, thiết thực, sinh động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống... 


Tác giả: Thanh Hoa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19.665
Hôm qua : 23.704
Tháng 09 : 1.193.700
Năm 2022 : 7.891.773
Tổng số : 73.010.746