• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng

(laichau.gov.vn)

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp đã có những việc làm thiết thực, cụ thể, tích cực tham gia vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh ở địa phương. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu đã có cuộc trao đổi với ông Lê Bá Thành - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu về vấn đề này.

Đồng chí Lê Bá Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

PV: Xin ông cho biết những giải pháp đã triển khai của Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở?

Ông Lê Bá Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu: Với những yêu cầu đặt ra đối với công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay và để phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở, MTTQ các cấp đã có những giải pháp sau: Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể hóa thành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của Mặt trận Tổ quốc các cấp, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gần dân, thiết thực, hiệu quả; vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực, chủ động phản ánh, góp ý kiến, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, là cơ sở chính trị, là “cầu nối” góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, vận động Nhân dân tham gia giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thường xuyên kiện toàn củng cố, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh có phẩm chất, bản lĩnh chính trị và trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của công tác Mặt trận, phát huy vai trò của các chuyên gia ở các ngành, các lĩnh vực, Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của MTTQ các cấp...

PV: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong 5 năm qua?

Ông Lê Bá Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu: 5 năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã kiến nghị với cấp ủy, chính quyền ban hành, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của tỉnh; nắm tình hình tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đề xuất với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp xúc, đối thoại, cử đại diện đoàn viên, hội viên và lãnh đạo MTTQ tham gia tiếp xúc, đối thoại; phối hợp tổ chức 688 hội nghị để các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc với 59.119 lượt cử tri, kịp thời phản ánh với cấp uỷ, chính quyền những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, MTTQ các cấp đã chủ trì 109 cuộc giám sát phối hợp với HĐND và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát 963 cuộc; tham gia 175 nội dung mang tính phản biện xã hội; gửi 468 văn bản phản biện xã hội, tổ chức 133 hội nghị đối thoại trực tiếp, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phối hợp tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công; tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đạt 99,96%; hiệp thương với Tòa án nhân dân các cấp giới thiệu 130 vị đủ tiêu chuẩn trình HĐND bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc các cấp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở, tại 956 xã, phường, thị trấn. Hàng năm, phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh kiểm tra, phúc tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại 36 xã, phường, thị trấn trong tỉnh; kiện toàn củng cố 1.157 tổ hòa giải cơ sở. Phối hợp với các ngành Công an, Viện Kiểm sát, Toà án nhân dân kiểm tra công tác tạm giam, tạm giữ; việc tuân theo pháp luật về công tác quản lý, giáo dục, cải tạo người chấp hành hình phạt tù tại các trại tạm giam; thực hiện tốt công tác tiếp công dân...

PV: Thời gian tới Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và MTTQ các cấp tiếp tục đề ra những giải pháp cụ thể gì nhằm phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ trong xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh ở địa phương?

Ông Lê Bá Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu: Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ trong xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh ở địa phương, thời gian tới Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Mặt trận Tổ quốc các cấp đề ra các giải pháp là: Một là tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể hóa thành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống. 

Hai là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội với cơ quan Nhà nước trong xây dựng chính sách, pháp luật theo hướng kịp thời, chặt chẽ hơn. Đối với những dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, của các đoàn viên, hội viên, tùy vào nội dung, đối tượng, yêu cầu đặt ra mà Mặt trận có thể chủ trì hoặc đề nghị một tổ chức thành viên đứng ra chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên có liên quan để tổ chức góp ý, phản biện xã hội.

Ba là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định, quyết định của Trung ương, xây dựng chương trình phối hợp cụ thể với các cơ quan truyền thông tạo sức mạnh công khai của giám sát, phản biện xã hội; bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị để thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội.

Bốn là thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Thực hiện tốt công tác phối hợp tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; nâng cao chất lượng phối hợp, tổ chức cho đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trên địa bàn...

Trân trọng cảm ơn.


Tác giả: Nguyễn Nga (TH)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.873
Hôm qua : 16.538
Tháng 09 : 319.564
Năm 2021 : 4.106.361
Tổng số : 63.697.745