A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Phong Thổ tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(laichau.gov.vn)

Những năm qua, huyện biên giới Phong Thổ đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc triển khai Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số các huyện biên giới tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016-2020”, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bí thư Chi bộ bản Hồ Thầu 1, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của tỉnh, địa phương.

Phong Thổ là huyện biên giới có 17 xã, thị trấn trong đó có 12 xã biên giới; toàn huyện có 171 bản, dân số 8,1 vạn người với 11 dân tộc anh em cùng sinh sống. Để triển khai hiệu quả Đề án, Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện triển khai thực hiện Đề án đến các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; tổ chức triển khai, quán triệt học tập, tuyên truyền nội dung Chỉ thị 49-CT/TW, Đề án đến cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và xây dựng chương trình công tác dân vận để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện công tác dân vận, trong đó tập trung vào địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới và các nhiệm vụ, chương trình trọng điểm của địa phương. Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã tích cực, quan tâm triển khai kịp thời các văn bản thực hiện Đề án; đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động; chú trọng công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng điển hình phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với triển khai thực hiện các phong trào thi đua và đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị. Công tác dân vận được tăng cường triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực đời sống, văn hóa, chính trị, an ninh trật tự góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong đó, Huyện ủy đã chú trọng nâng cao trách nhiệm trong Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đổi mới, nâng cao hiệu quả, đa dạng hình thức tuyên truyền, cụ thể hóa các phong trào, cuộc vận động; lãnh đạo, chỉ đạo, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn, hướng các hoạt động tuyên truyền về cơ sở. Ban Dân vận Huyện ủy, Khối Dân vận xã, thị trấn chủ động trong việc tham mưu, nâng cao chất lượng công tác; tăng cường tuyên truyền lồng ghép với các nhiệm vụ chính trị, vận động Nhân dân phối hợp tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, an toàn giao thông; phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của 51 tổ dân vận thôn, bản. Các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII)…

Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh vận động Nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo. Trong đó, tập trung vào công tác tuyên tuyền vận động Nhân dân thay đổi nhận thức, ý thức tự vươn lên thoát nghèo, tư duy và ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng giống mới, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn… Trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: Vùng sản xuất lúa chất lượng cao trên cánh đồng Mường So, Khổng Lào với quy mô 80ha/vụ. Đưa các loại giống có năng suất, chất lượng tốt vào sản xuất, thâm canh; phục tráng một số giống lúa địa phương có giá trị kinh tế cao như tẻ râu, khẩu lương phửng... Phát triển vùng trồng chuối tập trung theo hướng hàng hóa ở xã Huổi Luông, Ma Li Pho, Bản Lang, Hoang Thèn… Triển khai trồng mới, tăng diện tích một số loại cây như: Mắc ca, cây sa nhân, cây nghệ. Chăn nuôi phát triển khá, tổng đàn gia súc đạt trên 44.000 con, tốc độ tăng đàn gia súc hàng năm trung bình 5%/năm…

Người dân xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ chăm sóc cây mía đường.

Cùng với các hoạt động vận động Nhân dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, các cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Phong Thổ còn tích cực vận động Nhân dân phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, xóa bỏ tập tục lạc hậu như thường xuyên tuyên truyền giáo dục, vận động Nhân dân bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu. Duy trì 171 đội văn nghệ thôn, bản; hàng năm tổ chức các lễ hội truyền thống các dân tộc, góp phần bảo tồn văn hóa dân gian như Lễ hội “Gầu Tào” tại xã Dào San; Lễ hội “Nàng Han” tại xã Mường So; Lễ hội “Then Kin Pang” tại xã Khổng Lào… xây dựng Quy ước, Hương ước tại 100% thôn, bản.

Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp các lực lượng Công an, Biên phòng, Quân đội, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp xã tổ chức vận động, nâng cao ý thức bảo vệ của Nhân dân, tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, chủ quyền biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự thôn bản; phòng chống tội phạm, xây dựng địa bàn không có ma túy... Đồng thời, vận động Nhân dân cam kết không xuất cảnh trái phép, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy, các tệ nạn xã hội; xây dựng và củng cố, kiện toàn 157 Tổ an ninh Nhân dân, 171 Tổ hòa giải và các Tổ phòng cháy chữa cháy, Tổ bảo vệ đường biên, mốc giới... Lực lượng Công an các xã triển khai, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác xây dựng nòng cốt và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện tốt chính sách động viên, khuyến khích, tranh thủ và phát huy vai trò của người có uy tín, dòng họ mẫu mực trong đồng bào dân tộc vào công tác vận động quần chúng. Hàng năm, tổ chức Hội nghị biểu dương trưởng bản, trưởng dòng họ, người cao tuổi và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số… Toàn huyện Phong Thổ đã sắp xếp, bố trí 82 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 16/16 xã. Lực lượng Công an đã xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, Công an các xã, thị trấn triển khai các biện pháp chuyển hóa địa bàn…Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường phát huy vai trò người có uy tín trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng các mô hình về đảm bảo an ninh trật tự như: Mô hình dòng họ Phàn xã Mù Sang tự quản về an ninh trật tự; mô hình bản Sin Suối Hồ văn hóa, an toàn về an ninh trật tự...

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Thổ khấn khởi cho biết: Với những giải pháp triển khai cụ thể thiết thực trong công tác dân vận, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số các xã biên giới nói riêng từng bước được cải thiện. Nhờ vậy, tính đến hết năm 2020, tổng giá trị sản xuất của huyện đạt 3.644 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 4,3%/năm; tốc độ tăng trưởng đàn gia súc tăng 5,9%; tạo việc làm mới cho 4.945 lao động… An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt…

Thời gian tới, Huyện ủy Phong Thổ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín ở cộng đồng dân cư trong công tác dân vận; phối hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số với công tác đối ngoại Nhân dân; đổi mới phương thức công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số các xã biên giới…


Tác giả: Quỳnh Trang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6.004
Hôm qua : 15.743
Tháng 09 : 367.525
Năm 2021 : 4.154.322
Tổng số : 63.745.706