A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

“Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

(laichau.gov.vn)
Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lai Châu đã có những việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố tham gia làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Nậm Loỏng.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Đảng ủy Quân sự Thành phố đã tập trung lãnh đạo, cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động và triển khai thực hiện nề nếp, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên, tổ chức đảng về thực hiện cuộc vận động; thường xuyên lồng ghép đánh giá việc thực hiện thông qua các hội nghị sơ, tổng kết các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Đồng thời, lãnh chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện các nội dung cuộc vận động gắn với thực hiện các khâu đột phá về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp ủy, chỉ huy; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Trong đó, xác định 8 nội dung đột phá như: Đổi mới tác phong công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu; nâng cao lễ tiết, tác phong công tác, ứng xử văn hóa tại cơ quan, đơn vị và với Nhân dân; làm việc khoa học, kế hoạch, hiệu quả; đề cao phê bình, tự phê bình, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; quáng bá, nhân rộng điển hình tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Tập trung xây dựng mô hình mỗi tháng 1 bản tin, mỗi quý 1 chuyên đề về pháp luật, kỷ luật; duy trì hiệu quả các mô hình mới, các hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các đối tượng.

Hàng năm, Đảng ủy Quân sự Thành phố đã quán triệt, học tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của của Nhà nước; truyền thống bản chất của quân đội, giá trị cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” cho các đối tượng. Chú trọng tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật, quy định của các cấp về quản lý kỷ luật; tập trung nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu quán triệt các chuyên đề, sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn… Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, phương pháp, tác phong công tác; giúp cho cán bộ, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, có ý trí quyết tâm trong thực hiện mọi nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên…

Cùng với xây dựng bản lĩnh chính trị, đơn vị đã phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin Thành phố tham gia cùng địa phương tuyên truyền giáo dục nhiệm vụ quốc phòng an ninh truyền thống quân đội, kịp thời đấu tranh có hiệu quả với các thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần nâng cao nhận thức về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh cho Nhân dân và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, củng cố xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, địa bàn an toàn, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và hiệp đồng thực hiện các phương án tác chiến, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, phương án phòng chống lụt bão, thiên tai trên địa bàn.

Phát huy truyền thống đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí, đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền làm tốt công tác dân vận. Từ năm 2014 đến nay, hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố đã tham gia hơn 2.000 ngày công tu sửa trên 5km đường giao thông liên bản, liên xã, giúp dân trồng hơn 5ha mận tam hoa; phát quang và tu sửa các công trình phục vụ dân sinh. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương trao đổi, nắm bắt và xử lý kịp thời tình hình an ninh chính trị xã hội trên địa bàn. Hàng năm, đơn vị tổ chức các hoạt động dân vận, được Nhân dân ủng hộ, cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao bằng những hoạt động thiết thực; với truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” tinh thần “Tương thân tương ái”, đơn vị đã tham gia giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhờ vậy, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy chính quyền ngày càng bền chặt; thường xuyên giữ vững và nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hoàn Thành 100% chương trình huấn luyện cho các đối tượng.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ThU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, đơn vị đã giúp bản Nậm Loỏng 1 phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hỗ trợ người dân đào hố trồng 0.5 ha cây Mắc ca và trồng rừng; phân công đồng chí trong Đảng ủy, tổ công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương của phường Quyết Thắng nắm chắc tình hình của bản, dự sinh hoạt Đảng tại Chi bộ bản và các tổ chức chính trị như phụ nữ, đoàn thanh niên nhằm kịp thời hướng dẫn Chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt theo từng chuyên đề cụ thể, tham mưu đề xuất những chủ trương, biện pháp xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức chức chính trị vững mạnh thiết thực phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, hỗ trợ 4 hộ nghèo, cận nghèo bản Nậm Loỏng 1 phát triển kinh tế, nhờ vậy đến hết năm 2018 đã hỗ trợ, giúp bản giảm được 2 hộ nghèo…

Trung tá Nguyễn Chung Thành, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố cho biết: Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện sinh hoạt chuyên đề từng năm; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công người phụ trách, đề ra thời điểm khắc phục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng điển hình tiên tiến, nhân rộng các mô hình gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị; tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện…

Với sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố, năm 2018 đơn vị đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng danh hiệu Thi đua Quyết thắng; UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ trong diễn tập phòng thủ; Đảng bộ Thành phố công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Đây là sự động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt thực hiện có hiệu quả hơn nữa Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Minh Huệ


Nguồn: laichau.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 4.194
Hôm qua : 10.237
Tháng 04 : 26.194
Năm 2020 : 231.219
Tổng số : 55.032.756