A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải pháp tuyên truyền, triển khai giải thưởng, sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(laichau.gov.vn)

Chủ tịch Hồ Chí Minh - con người mà với tài năng và đức độ đã trở thành một lý tưởng, một mục tiêu cao đẹp lôi cuốn sự phấn đấu vươn tới của biết bao thế hệ người Việt Nam. Sinh thời, mặc dù bận rất nhiều công việc của một vị Chủ tịch nước, nhưng Người vẫn luôn quan tâm đến sự phát triển của nền báo chí cách mạng. Và trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ đã viết khoảng 2.000 bài báo, tác phẩm với nhiều thể loại, và được ký bằng 174 tên gọi, bí danh và bút danh khác nhau. Đó là những tác phẩm lý luận quan trọng, là cẩm nang chỉ đường cho Đảng và nhân dân ta trong các giai đoạn cách mạng và cũng là những “bài giảng” rất đỗi thực tế để các thế hệ nhà báo, phóng viên, biên tập viên - những người làm báo chí nói chung và tại Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh nói riêng có thể soi vào đó, tìm được chân lý và rút ra được những bài học làm người, làm nghề cho bản thân.

Trong những năm qua, Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh đã tận dụng tối đa lợi thế của loại hình phát thanh, truyền hình trong việc thông tin, tuyên truyền. Tiếp tục duy trì, đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình phát thanh, truyền hình. Đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm các Đài Trung ương, các đài tỉnh bạn. Từng bước nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện của mỗi chương trình phát thanh, truyền hình. Đồng thời bắt kịp xu thế phát triển công nghệ hiện đại, tăng cường tuyên truyền các nội dung trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; đặc biệt là công tác tuyên truyền, triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nội dung tuyên truyền tập trung các văn bản chỉ đạo của Đảng, Ban Bí thư, Bộ Chính trị, đặc biệt là nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác của các địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh. Nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong việc tổ chức, học tập, quán triệt nội dung chuyên đề toàn khóa; việc thực hiện kế hoạch của cấp ủy các cấp, việc cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

Các nội dung tuyên truyền trong các tin, bài ở các chương trình Thời sự (sáng - trưa - tối) trên sóng phát thanh, truyền hình và thực hiện tuyên truyền trong các chuyên mục, chuyên đề, các chương trình tọa đàm, giao lưu, giải trí của Đài bằng cả tiếng Việt và 4 tiếng dân tộc Thái, Mông, Dao, Hà Nhì. Các nội dung tuyên truyền về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện đậm nét, chuyên sâu trong các chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong năm 2023, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã thực hiện gần 1.000 tin, bài, chuyên mục trên sóng phát thanh, truyền hình có nội dung về thực hiện tuyên truyền, triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngoài thực hiện các tin, bài, phóng sự, chuyên mục thông tin về các tác phẩm văn học, nghệ thuật; Đài đã phát sóng, giới thiệu, đăng tải các ca khúc có chủ đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên sóng phát thanh – truyền hình và các nền tảng số.

Thực hiện các buổi phát thanh, truyền hình trực tiếp Hội nghị quán triệt, triển khai nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hàng năm; phát sóng 16 lần trên cả sóng phát thanh - truyền hình về 05 bài giảng chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đăng tải toàn bộ nội dung quán triệt, học tập trên trang thông tin điện tử của Đài và trang Fanpage trên nền tảng mạng xã hội Facebook và Youtube, Zalo, Tiktok... Cùng với đó, LTV đã thường xuyên cộng tác với VTV1, VTV5, Đài Truyền hình Việt Nam và các kênh VTC, VTC1; Tích cực trao đổi, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các Đài PT-TH trong cụm thi đua, trong cả nước… Tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng và tăng cường gửi trao đổi với các đài tỉnh bạn.

Đài LTV cũng đặc biệt quan tâm đến công tác phát động, động viên đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và những người làm báo trong cơ quan hưởng ứng, tham gia các giải báo chí do các cấp từ trung ương đến địa phương phát động. Đặc biệt là Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, góp phần giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Xác định là kênh thông tin quan trọng của tỉnh trong công tác tuyên truyền, góp phần giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc tuyên truyền triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đài PTTH Lai Châu sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đặc biệt là nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và nghị quyết, chương trình hành động của địa phương, đơn vị. Qua đó, tiếp tục giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Cập nhật ngày 27/5/2024


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.069
Hôm qua : 10.544
Tháng 07 : 247.535
Năm 2024 : 1.532.335
Tổng số : 82.998.428