A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tà Tổng, huyện Mường Tè

(laichau.gov.vn)

Chiều nay (17/8), Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng - Đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Tà Tổng, huyện Mường Tè.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng - Đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thăm hỏi tình hình đời sống của cử tri xã Tà Tổng.

Cùng tham gia tiếp xúc cử tri còn có đồng chí Pờ Hồng Vân - Trưởng phòng Y tế huyện Mường Tè, Đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV; các đồng chí đại biểu HĐND huyện Mường Tè khóa XXI.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng - Đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV (ngồi giữa), đồng chí Pờ Hồng Vân - Trưởng phòng Y tế Trung tâm Y tế huyện Mường Tè, Đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV (ngồi đầu tiên bên phải) tại Hội nghị.

Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri còn có đồng chí Đao Văn Khánh - Chủ tịch UBND huyện Mường Tè; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, huyện Mường Tè; lãnh đạo và cử tri xã Tà Tổng.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo xã Tà Tổng đã báo cáo nhanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh 8 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2022. Theo đó, Tà Tổng là xã vùng cao của huyện Mường Tè, có diện tổng tích tự nhiên 51.201,26 ha. Nhân dân sống tập trung tại 11 bản và 4 điểm dân cư với tổng số 1.283 hộ, 7.162 khẩu. Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống mọi mặt của Nhân dân được cải thiện; tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, chiếm khoảng 55,7% (theo tiêu chí mới); thu nhập bình quân đầu người đạt 17 triệu đồng/người/năm; bình quân lương thực đầu người đạt 375 kg/người/năm; phấn đấu trong năm 2022  tỷ lệ độ che phủ rừng đạt khoảng trên 58%…

Bí thư Đảng ủy xã Tà Tổng báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh thông báo tới các cử tri kết quả Kỳ họp thứ bảy (chuyên đề) và Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Kỳ họp thứ bảy (chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV diễn ra trong 1 ngày (ngày 28/6/2022). Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua 6 Nghị quyết chuyên đề cụ thể như: Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 của HĐND tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 của HĐND tỉnh giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng chí Pờ Hồng Vân - Trưởng phòng Y tế huyện Mường Tè, Đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông tin tại Hội nghị.

Đồng thời, đại biểu cũng đã thông báo tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ tám diễn ra trong thời gian 2,5 ngày (từ ngày 18/7-20/7/2022). Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã dành thời gian thảo luận về tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thu – chi ngân sách, thực hiện vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022.

Về giám sát tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; báo cáo công tác kiểm sát, công tác xét xử và thi hành án 6 tháng đầu năm 2022; xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng các loại đất, rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021 và các báo cáo khác. Kỳ họp cũng đã xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua 14 Nghị quyết. Trong đó có các Nghị quyết đáng chú ý như: Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng cho đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Lai Châu được tặng Huy hiệu Đảng từ 40 tuổi Đảng trở lên; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh...

Đại biểu HĐND huyện Mường Tè thông tin tại Kỳ họp.

Tại Hội nghị, đại biểu HĐND huyện Mường Tè cũng đã thông tin về Kỳ họp thứ năm HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thông báo thời gian, nội dung, địa điểm kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tới cử tri.

Cử tri xã Tà Tổng kiến nghị tại Hội nghị.

Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung vào các vấn đề: Xem xét làm đường bê tông vào bản Ngà Chồ, bản Giàng Ly Cha và điểm dân cư Sính Sý; đầu tư cầu suối Nậm Dính; xem xét chế độ chính sách thu hút cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xã Tà Tổng theo cơ chế đặc thù của xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn trọng yếu về tình hình an ninh chính trị; đầu tư xây dựng lại Trạm Y tế xã Tà Tổng; quan tâm đầu tư đường giao thông, đường thôn bản; quan tâm đầu tư mô hình phát triển kinh tế; quan tâm đầu tư điện lưới quốc gia, nhà văn hoá xã...

Đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng trả lời kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng đã cảm ơn các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã bày tỏ, tin tưởng gửi gắm tới đại biểu HĐND tỉnh; các ý kiến đều xác đáng, chất lượng, tâm huyết và rất cần thiết đối với sự phát triển lâu dài nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Trần Tiến Dũng cũng thông tin về tình hình kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù trong điều kiện khó khăn nhưng tỉnh Lai Châu phục hồi kinh tế khá tích cực. Theo số liệu công bố của Tổng Cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm tỉnh Lai Châu tăng trưởng 9,15% so với cùng kỳ, đứng thứ 15 trong các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt là công tác phòng, chống dịch đạt được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 đạt cao nên rất ít ca chuyển nặng...

Đồng chí Trần Tiến Dũng bày tỏ mong muốn bà con cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước nỗ lực, quyết tâm thay đổi cuộc sống, hướng tới mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững.

Đồng chí cũng bày tỏ vui mừng trước những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội mà xã Tà Tổng đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương đã gìn giữ và bảo vệ rừng với tỷ lệ che phủ trên 58%, góp phần bảo vệ môi trường, bà con được hưởng phí dịch vụ chi trả môi trường rừng...

Chia sẻ với những khó khăn của xã Tà Tổng nhất là tỷ lệ hộ nghèo còn cao, địa hình chia cắt, diện tích rộng, dân cư thưa, xa trung tâm... Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ thêm về các Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai trên địa bàn tỉnh như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi… Đồng thời bày tỏ mong muốn bà con cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước cần có sự hợp tác, cố gắng, nỗ lực, quyết tâm thay đổi cuộc sống, hướng tới mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững.

Chủ tịch UBND huyện Mường Tè trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng và các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện Mường Tè đã giải đáp, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các kiến nghị còn lại của cử tri ngoài thẩm quyền giải quyết, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, nghiên cứu và đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 


Tác giả: Đinh Lan
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.795
Hôm qua : 25.025
Tháng 10 : 315.164
Năm 2022 : 8.329.184
Tổng số : 73.448.157