• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lai Châu: Đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(laichau.gov.vn)

Ngày 1/3/2023, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 642/UBND-KTN về việc đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Công văn nêu rõ: Thực hiện Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 12/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 01/02/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) một cách thống nhất, toàn diện trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các Sở, ban, ngành tỉnh khẩn trương tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đơn vị trực thuộc trong phạm vi quản lý của mình đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 01/02/2022 của UBND tỉnh.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã khẩn trương tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc và các tầng lớp Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); trong đó, chú trọng đến các chính sách về đất đai của đồng bào dân tộc thiểu số…

3. Sở Tài nguyên và môi trường tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến tại các Sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thành phố; thường xuyên cập nhật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); tổng hợp ý kiến, xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của tỉnh đảm bảo nội dung, thời gian, tiến độ theo yêu cầu tại Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ, Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 01/02/2022 của UBND tỉnh. 

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Thường xuyên cập nhật, tổng hợp kết quả tổ chức lấy ý kiến Nhân dân gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (đồng thời gửi qua hộp thư điện tử: pddddbd.sotnmt@laichau.gov.vn) để báo cáo UBND tỉnh nắm, chỉ đạo; Báo cáo kết quả lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các cơ quan, tổ chức và địa phương gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 16/3/2023 để tổng hợp.

Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.


Tác giả: Thu Hoài BT
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8.359
Hôm qua : 14.087
Tháng 03 : 504.570
Năm 2023 : 1.775.659
Tổng số : 77.960.744