A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lai Châu: Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

(laichau.gov.vn)

Hôm nay (29/12), UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5130/UBND-KTN về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ảnh minh hoạ.

Công văn nêu rõ: Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 8907/BNN-KL ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; để triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2023-2024, đồng thời thực hiện tốt một số nội dung sau:

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Kết luận số 61- KL/TW, ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Công điện số 441/CĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công văn số 1228- CV/TU ngày 11 tháng 01 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng của các đơn vị, chủ rừng, theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc sử dụng lửa an toàn trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là việc đốt dọn thực bì để canh tác nương; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao. Trong thời gian nắng nóng, nguy cơ cháy rừng cao, phân công thành viên, cán bộ thường trực 24/24 giờ tại trụ sở cơ quan kể cả các ngày nghỉ, ngày lễ, tết để tiếp nhận thông tin báo cháy; tăng cường lực lượng tuần tra để phát hiện đám cháy rừng và thảm cỏ để triển khai kịp thời các biện pháp chữa cháy hiệu quả.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời xem xét và xử lý trách nhiệm quản lý Nhà nước của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý; chỉ đạo áp dụng các biện pháp phù hợp để trồng, phục hồi lại diện tích rừng bị cháy.

Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại trang điện tử kiemlam.org.vn; kịp thời thông báo cấp dự báo cháy rừng cho Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện, thành phố và hệ thống loa phát thanh của xã, thôn (bản), tuyên truyền lưu động bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ rừng, nhân dân; khi xảy ra cháy rừng phải thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng của tỉnh thông qua cơ quan thường trực (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo số điện thoại: 0968.028.566 và 0912.928.767 để tổng hợp và tham mưu Trưởng Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị, chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, dự báo, cảnh báo cấp dự báo cháy rừng để phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức tuyên truyền đến người dân khi cấp dự báo cháy rừng ở Cấp IV và Cấp V; theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm để kiểm tra, xác minh, có phương án ứng phó kịp thời. Bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin tình hình cháy rừng tại các địa phương, đơn vị; tổng hợp tình hình thực hiện của các địa phương, đơn vị, diễn biến tình hình cháy rừng trên địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để có phương án huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi cần thiết.

Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm tra, phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về lấn chiếm đất rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, phá rừng, khai thác, mua, bán vận chuyển, chế biến lâm sản, săn bắt động vật hoang dã trái phép, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ động sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tham gia chữa cháy rừng; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư kịp thời ứng cứu các tình huống khẩn cấp về cháy rừng khi có yêu cầu của địa phương. Đồng thời, Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp huyện chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân, truy tìm đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương (thường trú trên địa bàn tỉnh)

Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên cập nhật kịp thời đưa tin cảnh báo, cấp dự báo cháy rừng trong thời gian cao điểm nắng nóng để người dân biết, chủ động phòng ngừa.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm lâm, chính quyền địa phương, chủ rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các đoàn viên, hội viên và nhân dân để nâng cao trách nhiệm, sẵn sàng tham gia ứng phó chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các thành viên Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh

Theo nhiệm vụ, quyền hạn chủ động tham mưu Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2024.


Tác giả: Phạm Thu Hoài
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.539
Hôm qua : 7.729
Tháng 03 : 21.422
Năm 2024 : 452.257
Tổng số : 81.918.350