• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC GHI NHẬN 25 TRƯỜNG HỢP (TỪ 186 ĐẾN 210) NĂM 2022 DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2 TRONG ĐỢT DỊCH THỨ 4

(laichau.gov.vn)

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu Thông cáo báo chí về việc ghi nhận 25 trường hợp (từ 186 đến 210) năm 2022 dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó: Tam Đường: 01 ca; Sìn Hồ: 04 ca; Than Uyên: 03 ca; Tân Uyên: 08 ca; Nậm Nhùn: 07 ca; Thành phố Lai Châu: 02 ca.

 

I. THÔNG TIN TRƯỜNG HỢP BỆNH

1. Bệnh nhân số 186 mã số BN1906161

- Họ và tên: (V. V. H). Năm sinh: 1977

- Địa chỉ thường trú: Xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 09/01/2022. 

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tam Đường.

2. Bệnh nhân số 187 mã số BN1906162

- Họ và tên: (N. Q. L). Năm sinh: 1988

- Địa chỉ thường trú: TT. Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19:  Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 09/01/2022. 

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Sìn Hồ.

3. Bệnh nhân số 188 mã số BN1906163

- Họ và tên: (P. A. M). Năm sinh: 1991

- Địa chỉ thường trú: Xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 09/01/2022. 

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Sìn Hồ

4. Bệnh nhân số 189 mã số BN1906164

- Họ và tên: (L. A. C). Năm sinh: 1995

- Địa chỉ thường trú: Xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 09/01/2022. 

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Sìn Hồ

5. Bệnh nhân số 190 mã số BN1906165

- Họ và tên: (Đ. V. D). Năm sinh: 2004

- Địa chỉ thường trú: Xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 09/01/2022. 

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

6. Bệnh nhân số 191 mã số BN1906166

- Họ và tên: (L. V. N). Năm sinh: 1992

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 09/01/2022. 

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

7. Bệnh nhân số 192 mã số BN1906167

- Họ và tên: (L. V. L). Năm sinh: 2003

- Địa chỉ thường trú: Xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 09/01/2022. 

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

8. Bệnh nhân số 193 mã số BN1906168

- Họ và tên: (Q. V. T). Năm sinh: 2002

- Địa chỉ thường trú: Xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. 

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 09/01/2022. 

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

9. Bệnh nhân số 194 mã số BN1906169

- Họ và tên: (Đ. H. A). Năm sinh: 1995

- Địa chỉ thường trú: Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh  Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 09/01/2022. 

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

10. Bệnh nhân số 195 có mã số BN1906170

- Họ và tên: (L. T. T). Năm sinh: 1995

- Địa chỉ thường trú: xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 09/01/2022. 

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

11. Bệnh nhân số 196 có mã số BN1906171

- Họ và tên: (S. T. D). Năm sinh: 1962

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 09/01/2022. 

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

12. Bệnh nhân số 197 mã số BN1906172

- Họ và tên: (T. M. L). Năm sinh: 1993

- Địa chỉ thường trú: Xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 09/01/2022. 

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

13. Bệnh nhân số 198 mã số BN1906173

- Họ và tên: (Q. T. L). Năm sinh: 1986

- Địa chỉ thường trú: Xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 09/01/2022. 

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

14. Bệnh nhân số 199 mã số BN1906174

- Họ và tên: (V. A. C). Năm sinh: 1989

- Địa chỉ thường trú: Xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022. 

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

15. Bệnh nhân số 200 có mã số BN1906175

- Họ và tên: (H. T. D). Năm sinh: 1992

- Địa chỉ thường trú: Xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022. 

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

16. Bệnh nhân số 201 mã số BN1906176

- Họ và tên: (C. B. A). Năm sinh: 2018

- Địa chỉ thường trú: Xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022. 

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

17. Bệnh nhân số 202 mã số BN1906177

- Họ và tên: (V. T. S). Năm sinh: 1999

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. 

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022. 

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

18. Bệnh nhân số 203 mã số BN1906178

- Họ và tên: (H. T. T). Năm sinh: 2005

- Địa chỉ thường trú: xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 09/01/2022. 

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

19. Bệnh nhân số 204 mã số BN1906179

- Họ và tên: (S. T. T). Năm sinh: 2006

- Địa chỉ thường trú: xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 09/01/2022. 

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

20. Bệnh nhân số 205 mã số BN1906180

- Họ và tên: (T. Y. N). Năm sinh: 2013

- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 09/01/2022. 

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

21. Bệnh nhân số 206 mã số BN1906181

- Họ và tên: (P. T. K). Năm sinh: 1990

- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 09/01/2022. 

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

22. Bệnh nhân số 207 mã số BN1906182

- Họ và tên: (H. T. N). Năm sinh: 1994

- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 09/01/2022. 

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

23. Bệnh nhân số 208 mã số BN1906183

- Họ và tên: (H. T. L). Năm sinh: 1990

- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 09/01/2022. 

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

24. Bệnh nhân số 209 mã số BN1906184

- Họ và tên: (H. T. N). Năm sinh: 2005

- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 09/01/2022. 

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

25. Bệnh nhân số 210 mã số BN1906185

- Họ và tên: (H. T. T). Năm sinh: 2004

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 09/01/2022. 

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

II. YẾU TỐ DỊCH TỄ

- Ca bệnh số 186 ghi nhận trên địa bàn huyện Tam Đường là bệnh nhân về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

- Ca bệnh số 187 đến 190 ghi nhận trên địa bàn huyện Sìn Hồ trong đó ca bệnh 187 là F1 của các bệnh nhân đã được công bố từ trước; ca bệnh 188 đến 190 là bệnh nhân về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

- Ca bệnh số 191 đến 193 ghi nhận trên địa bàn huyện Than Uyên đều là bệnh nhân về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

- Ca bệnh số 194, 195 ghi nhận trên địa bàn Thành phố Lai Châu trong đó bệnh nhân số 194 là F1 của các bệnh nhân số 155 có mã (BN1894714), bệnh nhân số 195 là F1 của các bệnh nhân số 151 có mã (BN1894710) được công bố từ trước.

- Ca bệnh số 196 đến 202 ghi nhận trên địa bàn huyện Nậm Nhùn là các ca bệnh ngoài cộng đồng trong đó có 02 ca về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn; 05 ca ghi nhận trên địa bàn xã Nậm Chà liên quan đến các bệnh nhân đã được công bố từ trước.

- Ca bệnh số 203 đến 210 ghi nhận trên địa bàn huyện Tân Uyên trong đó ca bệnh 205 và 206 là F1 của các bệnh nhân đã đực công bố từ trước; các ca bệnh còn lại trên địa bàn huyện Tân Uyên là bệnh nhân về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.


Tác giả: ĐL
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9.834
Hôm qua : 16.787
Tháng 01 : 312.330
Năm 2022 : 312.330
Tổng số : 65.431.303