• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC GHI NHẬN TRƯỜNG HỢP THỨ 145 ĐẾN 185 NĂM 2022 DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2 TRONG ĐỢT DỊCH THỨ 4

(laichau.gov.vn)

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu Thông cáo báo chí về việc ghi nhận 41 trường hợp thứ 145 đến 185 năm 2022 dương tính với SARS-COV-2. Trong đó: Huyện Tam Đường: 04; huyện Sìn Hồ: 01; huyện Tân Uyên: 02; huyện Than Uyên: 01; thành phố Lai Châu: 10; huyện Nậm Nhùn: 23.

 

I. THÔNG TIN TRƯỜNG HỢP BỆNH

1. Bệnh nhân số 145 có mã số BN1894704

- Họ và tên: (V. T. K). Năm sinh: 2003

- Địa chỉ thường trú: xã Nà Tăm, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

- Địa chỉ trước khi về địa phương: xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tam Đường.

2. Bệnh nhân số 146 có mã số BN1894705

- Họ và tên: (P. Đ. T). Năm sinh: 1989

- Địa chỉ thường trú: xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

- Địa chỉ trước khi vào địa bàn: xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tam Đường

3. Bệnh nhân số 147 có mã số BN1894706

- Họ và tên: (L. V. T). Năm sinh: 1985

- Địa chỉ thường trú: xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Địa chỉ trước khi về địa phương: phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tam Đường.

4. Bệnh nhân số 148 có mã số BN1894707

- Họ và tên: (L. T. C). Năm sinh: 1986

- Địa chỉ thường trú: xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Địa chỉ trước khi về địa phương: phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tam Đường.

5. Bệnh nhân số 149 có mã số BN1894708

- Họ và tên: (L. V. X). Năm sinh: 1988

- Địa chỉ thường trú: xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

6. Bệnh nhân số 150 có mã số BN1894709

- Họ và tên: (L. V. V). Năm sinh: 2003

- Địa chỉ thường trú: xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Địa chỉ trước khi về địa phương: xã Lục Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Than Uyên.

7. Bệnh nhân số 151 có mã số BN1894710

- Họ và tên: (L. T. H). Năm sinh: 2000

- Địa chỉ thường trú: xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

- Nơi ở hiện tại: phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

8. Bệnh nhân số 152 có mã số BN1894711

- Họ và tên: (L. B. T). Năm sinh: 2001

- Địa chỉ thường trú: xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Nơi ở hiện tại: phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

9. Bệnh nhân số 153 có mã số BN1894712

- Họ và tên: (L. T. T). Năm sinh: 2001

- Địa chỉ thường trú: xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

- Nơi ở hiện tại: phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

10. Bệnh nhân số 154 có mã số BN1894713

- Họ và tên: (Đ. V. L). Năm sinh: 1996

- Địa chỉ thường trú: xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

- Nơi ở hiện tại: phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

11. Bệnh nhân số 155 có mã số BN1894714

- Họ và tên: (N. V. H). Năm sinh: 1983

- Địa chỉ thường trú: xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- Nơi ở hiện tại: xã Sùng Phài, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

12. Bệnh nhân số 156 có mã số BN1894715

- Họ và tên: (M. A. S). Năm sinh: 1987

- Địa chỉ thường trú: xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

- Nơi ở hiện tại: phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

13. Bệnh nhân số 157 có mã số BN1894716

- Họ và tên: (T. T. D). Năm sinh: 2002

- Địa chỉ thường trú: xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

- Nơi ở hiện tại: phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

14. Bệnh nhân số 158 có mã số BN1894717

- Họ và tên: (T. A. C). Năm sinh: 1996

- Địa chỉ thường trú: xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

- Nơi ở hiện tại: phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

15. Bệnh nhân số 159 có mã số BN1894718

- Họ và tên: (G. T. C). Năm sinh: 1999

- Địa chỉ thường trú: xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

- Nơi ở hiện tại: phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

16. Bệnh nhân số 160 có mã số BN1894719

- Họ và tên: (C. H. T). Năm sinh: 1982

- Địa chỉ thường trú: phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

17. Bệnh nhân số 161 có mã số BN1894720

- Họ và tên: (N. T. M). Năm sinh: 2013

- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

18. Bệnh nhân số 162 có mã số BN1894721

- Họ và tên: (T. T. V). Năm sinh: 2012

- Địa chỉ thường trú: xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

19. Bệnh nhân số 163 có mã số BN1894722

- Họ và tên: (C. A. Đ). Năm sinh: 2005

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

20. Bệnh nhân số 164 có mã số BN1894723

- Họ và tên: (S. A. C). Năm sinh: 2002

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

21. Bệnh nhân số 165 có mã số BN1894724

- Họ và tên: (M. A. T). Năm sinh: 1986

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

22. Bệnh nhân số 166 có mã số BN1894725

- Họ và tên: (S. G. N). Năm sinh: 1966

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

23. Bệnh nhân số 167 có mã số BN1894726

- Họ và tên: (S. T. V). Năm sinh: 1998

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

24. Bệnh nhân số 168 có mã số BN1894727

- Họ và tên: (S. X. B). Năm sinh: 2019

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

25. Bệnh nhân số 169 có mã số BN1894728

- Họ và tên: (S. T. D). Năm sinh: 2008

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

26. Bệnh nhân số 170 có mã số BN1894729

- Họ và tên: (G. A. M). Năm sinh: 1994

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

27. Bệnh nhân số 171 có mã số BN1894730

- Họ và tên: (L. A. V). Năm sinh: 2008

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

28. Bệnh nhân số 172 có mã số BN1894731

- Họ và tên: (M. T. T). Năm sinh: 1994

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

29. Bệnh nhân số 173 có mã số BN1894732

- Họ và tên: (V. T. S). Năm sinh: Không nhớ

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

30. Bệnh nhân số 174 có mã số BN1894733

- Họ và tên: (C. A. P). Năm sinh: 2012

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

31. Bệnh nhân số 175 có mã số BN1894734

- Họ và tên: (M. A. V). Năm sinh: 1992

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

32. Bệnh nhân số 176 có mã số BN1894735

- Họ và tên: (S. K. T). Năm sinh: 1925

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Chưa khai thác được.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

33. Bệnh nhân số 177 có mã số BN1894736

- Họ và tên: (V. A. P). Năm sinh: 1998

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

34. Bệnh nhân số 178 có mã số BN1894737

- Họ và tên: (C. T. C). Năm sinh: 1929

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Chưa khai thác được.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

35. Bệnh nhân số 179 có mã số BN1894738

- Họ và tên: (G. T. C). Năm sinh: 1999

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

36. Bệnh nhân số 180 có mã số BN1894739

- Họ và tên: (V. A. Đ). Năm sinh: 1994

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

37. Bệnh nhân số 181 có mã số BN1894740

- Họ và tên: (H. T. Đ). Năm sinh: 2005

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

38. Bệnh nhân số 182 có mã số BN1894741

- Họ và tên: (M. A. P). Năm sinh: 2004

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

39. Bệnh nhân số 183 có mã số BN1894742

- Họ và tên: (V. T. M). Năm sinh: 1985

- Địa chỉ thường trú/ hiện tại: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

40. Bệnh nhân số 184 có mã số BN1894743

- Họ và tên: (H. T. S). Năm sinh: 2007

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

41. Bệnh nhân số 185 có mã số BN1894744

- Họ và tên: (S. T. M). Năm sinh: 2007

- Địa chỉ thường trú: xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 08/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

II. YẾU TỐ DỊCH TỄ

- Ca bệnh số 145 đến 148 ghi nhận trên địa bàn huyện Tam Đường đều là bệnh nhân về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương.

- Ca bệnh số 149 ghi nhận trên địa bàn huyện Sìn Hồ, ca bệnh số 161, 162 ghi nhận trên địa bàn huyện Tân Uyên đều là F1 của các bệnh nhân đã được công bố từ trước.

- Ca bệnh số 150 ghi nhận trên địa bàn huyện Than Uyên là bệnh nhân về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương.

- Ca bệnh số 151 đến 160 ghi nhận trên địa bàn Thành phố Lai Châu trong đó ca bệnh 155, 160 ghi nhận ngoài cộng đồng, các ca bệnh còn lại của Thành phố Lai Châu ghi nhận trong khu cách ly.

- 23 ca bệnh từ 163 đến 185 ghi nhận trên địa bàn huyện Nậm Nhùn là các ca bệnh ngoài cộng đồng có mối liên quan đến 02 công dân của bản Huổi Mắn xã Nậm Chà đi về từ tỉnh khác./.


Tác giả: Kim Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9.271
Hôm qua : 16.787
Tháng 01 : 311.767
Năm 2022 : 311.767
Tổng số : 65.430.740