A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư

(laichau.gov.vn)

Sáng nay (22/8), Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy tới điểm cầu các Huyện ủy, Thành ủy. Dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, các ban Đảng; các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen…

Tại điểm cầu các Huyện ủy, Thành ủy, các đồng chí đại diện Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng chuyên môn; các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen… tham dự Hội nghị.

Đồng chí Lò Văn Cương - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW, Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đã ban hành nhiều chủ trương và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác dân vận của hệ thống chính trị được đẩy mạnh, tạo chuyển biến trong nhận thức qua đó nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí được đẩy mạnh. Công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nền nếp hơn.

Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, vai trò, năng lực lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động phòng, chống thông tin xấu, độc trên intenet, mạng xã hội; bảo đảm an ninh tư tưởng trên môi trường không gian mạng. Các cơ quan báo chí mở rộng quy mô, hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Các đại biểu dự Hội nghị.

UBND tỉnh tập trung triển khai nghị quyết, đề án chương trình trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế. Huy động nhiều nguồn lực xã hội cho công tác giảm nghèo, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên, gia đình chính sách, người có công. Tổ chức triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm quảng bá, thu hút đầu tư, phát triển du lịch. Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện trên tất cả các nội dung...

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu đã phát biểu tham luận về các nội dung: Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường, đổi mới công tác dân vận của chính quyền, các cơ quan nhà nước, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, thực hiện công tác dân vận của tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, công tác dân vận của đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác dân vận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW. Lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực, chất lượng hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đề nghị chính quyền các cấp, cơ quan Nhà nước tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; tập trung chỉ đạo, tổ chức phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính. Chú trọng giáo dục đạo đức, kỷ luật công vụ, xây dựng và thực hiện phong cách "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân".

Đề nghị cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, định hướng hoạt động của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, chú trọng hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh, nhất là ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều hơn nữa các mô hình "Dân vận khéo", phát huy vai trò tích cực trong công tác dân vận của hệ thống chính trị. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và nâng cao chất lượng của cơ quan tham mưu về công tác dân vận...

Tại Hội nghị, 30 tập thể, 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tác giả: Nguyễn Chanh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.350
Hôm qua : 7.729
Tháng 03 : 21.233
Năm 2024 : 452.068
Tổng số : 81.918.161