• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2023

 

Danh mục

Đơn vị đề xuất/ xây dựng

Đơn vị trình UBND tỉnh

Đơn vị phối hợp

Thẩm quyền phê duyệt

Thời gian trình UBND tỉnh

 

UBND tỉnh

HĐND tỉnh

Tỉnh ủy

 

QUÝ I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2023

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 01

 

 

2

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2023

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

Tháng 01

 

 

3

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2023

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 01

 

 

4

Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

Tháng 01

 

 

5

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2023

 

Sở Tài chính

 

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 01

 

 

6

Báo cáo kết quả rà soát văn bản do cơ quan Trung ương ban hành có nội dung giao cho HĐND, UBND tỉnh quy định chi tiết, cụ thể

 

 

Sở Tư pháp

 

 

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 01

 

7

 

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

Tháng  02

 

 

 

8

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 02 và 02 tháng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 02

 

9

Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

Tháng  02

 

10

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023

 

Sở Tài chính

 

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

Tháng  02

 

 

 

11

Báo cáo kết quả rà soát văn bản do cơ quan Trung ương ban hành có nội dung giao cho HĐND, UBND tỉnh quy định chi tiết, cụ thể

 

 

Sở Tư pháp

 

 

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 2

 

 

 

12

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Các sở, ngành, cơ quan liên quan

 

 

HĐND tỉnh (Tháng 2)

 

Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Tháng 02)

 

 

Tháng 02

 

 

 

13

Nghị quyết bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố để thực hiện các chế độ chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2023; phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư công năm 2023

 

 

 

Sở Tài chính

 

 

 

Sở Tài chính

 

 

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

 

 

 

 

HĐND tỉnh (Tháng 2)

 

 

Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Tháng 02)

 

 

 

Tháng 02

 

 

 

14

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cụ thể cho các nội dung hỗ trợ thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

HĐND tỉnh (Tháng 2)

 

 

 

Tháng 02

 

 

15

Nghị quyết bổ sung kinh phí để thực hiện các chương trình mục tiêu và chính sách tinh giản biên chế.

 

Sở Tài chính

 

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

HĐND tỉnh (Tháng 2)

Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Tháng 02)

Tháng 02

 

 

16

Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp

 

Sở Tài chính

 

Sở Tài chính

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

 

 

HĐND tỉnh (Tháng 9)

Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Tháng 3)

 

 

Tháng  02

 

 

 

17

Báo cáo sơ kết Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 22/02/2021 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

 

 

 

Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh
(Tháng 3)

 

 

 

Tháng 02

 

18

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

Tháng 3

 

 

19

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 3

 

 

20

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công quý I/2023, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 3

 

 

21

Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023

 

Sở Tài chính

 

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

Tháng 3

 

 

22

Báo cáo kết quả rà soát văn bản do cơ quan Trung ương ban hành có nội dung giao cho HĐND, UBND tỉnh quy định chi tiết, cụ thể

 

Sở Tư pháp

 

Sở Tư pháp

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 3

 

 

 

23

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 về chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

 

 

 

HĐND tỉnh (Tháng 7)

 

Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Tháng 4)

 

 

 

Tháng 3

 

 

24

Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

 

Sở Tài chính

 

Sở Tài chính

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

 

 

HĐND tỉnh (Tháng 9)

Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Tháng 4)

 

 

Tháng 3

 

 

25

 

Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo cho công tác thỏa thuận quốc tế

 

Sở Tài chính

 

Sở Tài chính

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

 

HĐND tỉnh (Tháng 9)

Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Tháng 4)

 

 

Tháng 3

 

 

26

 

Quy định về lễ tân đối ngoại

 

Sở Ngoại vụ

 

Sở Ngoại vụ

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

 

 

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy
(Tháng 4)

 

 

Tháng 3

 

 

27

Quyết định ban hành Quy chế Bảo vệ Bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

Công an tỉnh

 

Công an tỉnh

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

 

UBND tỉnh

 

 

Tháng 3

 

QUÝ II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 04, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2023

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

Tháng 4

 

 

 

29

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4 và 4 tháng, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

 

Tháng 4

 

 

30

Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công tháng 04, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

UBND tỉnh

 

 

 

Tháng 4

 

 

31

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 04, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2023

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

UBND tỉnh

 

 

 

Tháng 4

 

 

32

Báo cáo kết quả bổ sung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2023

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

Tháng 4

 

 

33

Báo cáo kết quả rà soát văn bản do cơ quan Trung ương ban hành có nội dung giao cho HĐND, UBND tỉnh quy định chi tiết, cụ thể

 

Sở Tư pháp

 

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 4

 

 

 

 

34

Báo cáo tổng kết Chỉ thị 20-CT/TU ngày 11/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

 

 

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 (Tháng 5)

 

 

 

Tháng 4

 

 

 

35

Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu (thay thế Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh)

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các sở, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 4

 

 

36

Quyết định thay thế Quyết định 238-QĐ/TU ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

 

Sở Ngoại vụ

 

Sở Ngoại vụ

 

Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

 

 

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy
(Tháng 5)

 

 

Tháng 4

 

 

37

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2023

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

Tháng 5

 

 

 

38

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 5 và 5 tháng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2023

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện/Thành phố.

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 5

 

39

Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

Tháng 5

 

 

40

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước Tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2023

 

Sở Tài chính

 

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

Tháng 05

 

 

41

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

 

Thanh tra tỉnh

 

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

Trình HĐND tỉnh (Tháng 7)

 

 

Tháng 5

 

 

42

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

 

Thanh tra tỉnh

 

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

Trình HĐND tỉnh (Tháng 7)

 

 

Tháng 5

 

 

43

Báo cáo kết quả rà soát văn bản do cơ quan Trung ương ban hành có nội dung giao cho HĐND, UBND tỉnh quy định chi tiết, cụ thể

 

Sở Tư pháp

 

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 5

 

 

 

 

44

Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và danh mục các dự án, công trình phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2023 trên địa bàn tỉnh

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố

 

 

 

HĐND tỉnh (Tháng 7)

 

 

 

 

 

Tháng 5

 

 

45


Quyết định Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các sở, ngành liên quan

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 5

 

 

46

Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

 

 

HĐND tỉnh (Tháng 7)

 

 

 

Tháng 5

 

 

47

Nghị quyết quy định chính sách ưu tiên trong đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

 

Sở Nội vụ

 

 

Sở Nội vụ

 

Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

 

 

HĐND tỉnh (Tháng 7)

Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Tháng 6)

 

 

Tháng 5

 

 

48

Nghị quyết Ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đãi ngộ đối với viên chức ngành y tế tỉnh Lai Châu

 

Sở Nội vụ

 

Sở Nội vụ

 

Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

 

 

HĐND tỉnh (Tháng 7)

 

Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Tháng 6)

 

 

Tháng 5

 

 

49

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ, thu hút và xúc tiến đầu tư trong khu kinh tế

Ban Quản lý Khu kinh tế

Ban Quản lý Khu kinh tế

Các Sở, ngành có liên quan

 

HĐND tỉnh (Tháng 7)

Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Tháng 6)

 

 

Tháng 5

 

 

 

50

Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

 

 

 

HĐND tỉnh (Tháng 7)

 

 

Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Tháng 6)

 

 

 

Tháng 5

 

 

 

51

Nghị quyết chia tách, sáp nhập và đổi tên các thôn, bản thuộc các xã Lản Nhì Thàng, Mường So huyện Phong Thổ

 

 

Sở Nội vụ

 

 

Sở Nội vụ

 

Các sở, ban, ngành; UBND huyện Phong Thổ

 

 

HĐND tỉnh (Tháng 7)

Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh (Tháng 6)

 

 

Tháng 5

 

 

52

 

Nghị quyết quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Các sở, ban, ngành; UBND huyện Phong Thổ

 

 

 

HĐND tỉnh (Tháng 7)

Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh (Tháng 6)

 

 

Tháng 5

 

 

 

 

 

53

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học sinh và mức thưởng, mức chi bồi dưỡng đối với giáo viên, cán bộ quản lý, chuyên gia, học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa, cấp tỉnh, quốc gia, khu vực và quốc tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

Sở Tài chính; các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan

 

 

 

 

HĐND tỉnh (Tháng 9)

 

 

 

Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh (Tháng 6)

 

 

 

 

Tháng 5

 

54

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

UBND tỉnh

Trình HĐND tỉnh (Tháng 7)

 

 

Tháng 6

 

 

 

55

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

UBND tỉnh

 

Trình HĐND tỉnh (Tháng 7)

Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh (Tháng 6)

 

 

Tháng 6

 

 

56

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

UBND tỉnh

Trình HĐND tỉnh (Tháng 7)

Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh (Tháng 6)

 

 

Tháng 6

 

 

57

Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

UBND tỉnh

 

Trình HĐND tỉnh (Tháng 7)

Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh (Tháng 6)

 

 

Tháng 6

 

 

58

Báo cáo kết quả rà soát văn bản do cơ quan Trung ương ban hành có nội dung giao cho HĐND, UBND tỉnh quy định chi tiết, cụ thể

 

Sở Tư pháp

 

Sở Tư pháp

 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 6

 

 

59

Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

 

 

Sở Tài chính

 

 

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

UBND tỉnh

 

Trình HĐND tỉnh (Tháng 7)

 

 

 

Tháng 6

 

 

60

Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023

 

 

Công an tỉnh

 

 

Công an tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

UBND tỉnh

Trình HĐND tỉnh (Tháng 7)

 

 

 

Tháng 6

 

 

61

 

Định hướng xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư công năm 2024

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

UBND tỉnh

 

Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh (Tháng 6)

 

 

Tháng 6

 

 

62

Định hướng  xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026

 

 

Sở Tài chính

 

 

Sở Tài chính

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

 

 

UBND tỉnh

 

Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh (Tháng 6)

 

 

Tháng 6

 

 

 

63

Nghị quyết về bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố để thực hiện các chế độ, chính sách; nhiệm vụ phát sinh năm 2023

 

 

Sở Tài chính

 

 

Sở Tài chính

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

 

 

HĐND tỉnh (Tháng 7)

Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Tháng 6)

 

 

Tháng 6

 

64

Quyết định phân cấp, ủy quyền thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý khu kinh tế

Ban Quản lý khu kinh tế

Ban Quản lý khu kinh tế

Các Sở, ngành có liên quan

UBND tỉnh

 

 

Tháng 6

 

 

65

Quyết định Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Lai Châu

 

 

Sở Y tế

 

 

Sở Y tế

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 6

 

 

 

 

66

Nghị quyết Quy định định mức hỗ trợ kinh phí cho việc mua sắm trang thiết bị ban đầu, hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên và phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ tham gia công tác quản lý trung tâm học tập cộng đồng từ ngân sách nhà nước

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

Sở Tài chính, Sở Nội vụ; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

 

HĐND tỉnh
(Tháng 9)

 

 

Trình xin chủ trương
BTV Tỉnh ủy (Tháng 6)

 

 

 

 

Tháng 6

 

QUÝ III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 07, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2023

 

Văn phòng UBND tỉnh

 

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 7

 

 

 

68

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 7 và 7 tháng , nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2023

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 7

 

69

Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công tháng 07, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

UBND tỉnh

 

 

 

Tháng 7

 

 

70

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 07, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2023

 

Sở Tài chính

 

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

Tháng 7

 

 

 

71

Báo cáo kết quả rà soát văn bản do cơ quan Trung ương ban hành có nội dung giao cho HĐND, UBND tỉnh quy định chi tiết, cụ thể

 

 

Sở Tư pháp

 

 

Sở Tư pháp

 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 7

 

 

72

Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 7

 

 

73

Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 7

 

 

 

 

74

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định ban hành tiêu chí đánh giá xếp loại chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh.

 

 

 

Sở Nội vụ

 

 

 

Sở Nội vụ

 

 

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

 

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

 

 

Tháng 7

 

 

75

Quyết định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 7

 

 

76

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

Tháng 8

 

 

 

77

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 8 và 8 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Các sở, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 8

 

 

78

Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

Tháng 8

 

 

79

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023

 

Sở Tài chính

 

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

Tháng 8

 

 

 

80

Báo cáo kết quả rà soát văn bản do cơ quan Trung ương ban hành có nội dung giao cho HĐND, UBND tỉnh quy định chi tiết, cụ thể

 

 

Sở Tư pháp

 

 

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 8

 

 

81

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu 3, tỷ lệ 1/2000, địa điểm: Thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường

 

 

Sở Xây dựng

 

 

Sở Xây dựng

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố có liên quan

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 8

 

 

82

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, địa điểm Khu công nghiệp Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

 

 

Sở Xây dựng

 

 

Sở Xây dựng

 

Các sở, ngành liên quan và UBND huyện Phong Thổ

 

 

UBND tỉnh

 

Trình HĐND tỉnh thông qua
(Tháng 12)

 

Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Tháng 9)

 

 

Tháng 8

 

 

 

83

Quyết định ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật Dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố

 

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

 

Tháng 8

 

 

 

84

Sơ kết Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

 

 

 

Sở Nội vụ

 

 

 

Sở Nội vụ

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố

 

 

 

Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh (Tháng 9)

 

 

 

Tháng 8

 

 

 

 

85

Báo cáo Sơ kết Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

Các sở, ban, ngành; UBND huyện Phong Thổ

 

 

 

 

Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh (Tháng 10)

 

 

 

 

Tháng 8

 

 

 

86

Báo cáo sơ kết Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 03/02/2021 của Tỉnh ủy về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

 

 

 

Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh (Tháng10)

 

 

Tháng 8

 

 

87

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023

 

Văn phòng UBND tỉnh

 

Văn phòng UBND tỉnh

 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 9

 

 

 

88

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 9

 

 

89

Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2023,  nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 9

 

 

90

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2023, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023

 

Sở Tài chính

 

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 9

 

 

 

91

Báo cáo kết quả rà soát văn bản do cơ quan Trung ương ban hành có nội dung giao cho HĐND, UBND tỉnh quy định chi tiết, cụ thể

 

 

Sở Tư pháp

 

 

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 9

 

 

 

 

 

92

Quyết định Quy định ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu (thay thế Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh)

 

 

 

 

 

Sở Nội vụ

 

 

 

 

 

Sở Nội vụ

 

 

 

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

 

 

 

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 9

 

 

 

 

93

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu

 

 

 

Sở Nội vụ

 

 

 

Sở Nội vụ

 

 

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

 

 

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

 

 

Tháng 9

 

 

 

 

 

94

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và các đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

 

 

Sở Lao động, Thương binh và xã hội

 

 

 

Sở Lao động, Thương binh và xã hội

 

 

 

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

 

 

 

 

 

HĐND tỉnh (Tháng 12)

 

 

 

Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Tháng 10)

 

 

 

 

 

 

Tháng 9

 

 

 

95

Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND tỉnh ngày 29/9/2015)

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

 

Tháng 9

 

QUÝ IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2023

 

Văn phòng UBND tỉnh

 

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 10

 

 

 

97

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 10 và 10 tháng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2023

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 10

 

 

98

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 10

 

 

99

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2023

 

Sở Tài chính

 

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

Tháng 10

 

 

100

Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022

 

Sở Tài chính

 

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

Trình HĐND tỉnh (Tháng 12)

 

 

Tháng 10

 

 

 

101

Báo cáo kết quả rà soát văn bản do cơ quan Trung ương ban hành có nội dung giao cho HĐND, UBND tỉnh quy định chi tiết, cụ thể

 

 

Sở Tư pháp

 

 

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

 

Tháng 10

 

 

102

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

 

Thanh tra tỉnh

 

Thanh tra tỉnh

 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

Trình HĐND tỉnh (Tháng 12)

 

 

 

Tháng 10

 

 

103

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024

 

Thanh tra tỉnh

 

Thanh tra tỉnh

 

Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN

 

UBND tỉnh

Trình HĐND tỉnh (Tháng 12)

 

 

 

Tháng 10

 

 

104

Nghị quyết về phân cấp quản lý nhà nước đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lai Châu

 

 

Sở Nội vụ

 

 

Sở Nội vụ

 

Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

 

 

HĐND tỉnh (Tháng 12)

Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Tháng 11)

 

 

Tháng 10

 

 

105

Nghị quyết Quy định về việc xét tặng Kỷ niệm chương của tỉnh Lai Châu

 

Sở Nội vụ

 

Sở Nội vụ

Các sở, ban,  ngành và UBND các huyện, thành phố

 

 

HĐND tỉnh (Tháng 12)

 

 

 

Tháng 10

 

 

 

 

106

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi NSĐP năm 2023 và xây dựng dự toán và phân bổ dự toán NSĐP 2024; Tờ trình và dự thảo Nghị Quyết về dự toán thu, chi NSĐP và phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2024

 

 

 

Sở Tài chính

 

 

 

Sở Tài chính

 

 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

 

UBND tỉnh

 

 

Trình HĐND tỉnh (Tháng 12)

 

Trình  xin chủ trương BanThường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng 

bộ tỉnh (Tháng 11)

 

 

 

Tháng 10

 

 

107

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024

 

Văn phòng UBND tỉnh

 

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

Trình HĐND tỉnh (Tháng 12)

 

 

 

Tháng 11

 

 

 

 

108

Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023; kế hoạch năm 2024; Tờ trình và dự thảo Nghị Quyết về Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

 

UBND tỉnh

 

 

Trình HĐND tỉnh (Tháng 12)

 

 

Trình  xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh (Tháng 11)

 

 

Tháng 11

 

 

109

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Nhà nước năm 2023; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách năm 2024

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

Trình HĐND tỉnh (Tháng 12)

Trình  xin chủ trương BanThường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh (Tháng 11)

 

 

Tháng 11

 

 

 

110

Báo cáo tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

 

 

Sở Tài chính

 

 

Sở Tài chính

 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

UBND tỉnh

 

Trình HĐND tỉnh (Tháng 12)

 

 

 

Tháng 11

 

 

111

Báo cáo tình hình tài chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022

Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

Trình HĐND tỉnh (Tháng 12)

 

 

 

Tháng 11

 

 

112

Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024

 

 

Công an tỉnh

 

 

Công an tỉnh

 

 

 

UBND tỉnh

 

Trình HĐND tỉnh (Tháng 12)

 

 

 

Tháng 11

 

 

 

 

113

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội đặc thù năm 2023 và kế hoạch biên chế năm 2024

 

 

 

Sở Nội vụ

 

 

 

Sở Nội vụ

 

 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

Trình HĐND tỉnh (Tháng 12)

 

 

 

 

Tháng 11

 

 

 

114

Báo cáo kết quả rà soát văn bản do cơ quan Trung ương ban hành có nội dung giao cho HĐND, UBND tỉnh quy định chi tiết, cụ thể

 

 

Sở Tư pháp

 

 

Sở Tư pháp

 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 11

 

115

Quyết định Ban hành Quy định công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

Sở Nội vụ

 

Sở Nội vụ

Các sở, ban,  ngành và UBND các huyện/Thành phố.

 

UBND tỉnh

 

 

 

 

Tháng 11

 

 

 

 

 

116

Nghị quyết quyết định tổng số biên chế công chức; phê duyệt tổng số lượng người làm việc; hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế trong các tổ chức hội có tính chất đặc thù tỉnh Lai Châu năm 2024

 

 

 

Sở Nội vụ

 

 

 

Sở Nội vụ

 

 

 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

 

 

HĐND tỉnh (Tháng 12)

 

 

 

Trình xin chủ trương BTV tỉnh ủy (Tháng 11)

 

 

 

 

Tháng 11

 

 

 

117

Nghị quyết chấp thuận danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, mức vốn bồi thường, GPMB và danh mục các dự án, công trình phải chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường;

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường;

 

Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện/Thành phố.

 

 

 

HĐND tỉnh (Tháng 12)

 

 

 

Tháng 11

 

 

118

Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

UBND các huyện, thành phố

 

 

HĐND tỉnh (Tháng 12)

 

 

 

Tháng 11

 

 

119

Báo cáo Sơ kết Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 15/11/2021 mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế giai đoạn 2021-2025.

 

Sở Ngoại vụ

 

Sở Ngoại vụ

 

Các sở, ban,  ngành và UBND các huyện/Thành phố.

 

 

Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh
(Tháng 12)

 

 

Tháng 11

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9.878
Hôm qua : 12.803
Tháng 09 : 267.082
Năm 2023 : 4.405.365
Tổng số : 80.590.450