• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2022

TTDanh mụcĐơn vị đề xuất/ xây dựngĐơn vị thẩm định trình UBND tỉnhĐơn vị phối hợpThẩm quyền phê duyệtThời gian trình UBND tỉnh
UBND tỉnhHĐND tỉnhTỉnh ủy
 QUÝ I       
1Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội và Dự toán NSNN năm 2022Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 01
2Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2022Văn phòng UBND tỉnhVăn phòng UBND tỉnhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 01
3Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2022Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 01
4Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2022Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 01
5Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2022Sở Tài chínhSở Tài chínhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 01
6Quyết định quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lai ChâuCông an tỉnhCông an tỉnhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 01
7Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học sinh không còn hưởng hỗ trợ tiền ăn khi các xã, thôn, bản khu vực III chuyển sang khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, Quyết định số 612/QĐ-UBDT và học sinh ở các xã khu vực III đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025Sở Giáo dục và Đào tạoSở Giáo dục và Đào tạoCác sở, ngành liên quan; UBND các huyện/Thành phố HĐND tỉnh
 (tháng 3)
Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy
(tháng 2)
Tháng 01
8Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai ChâuSở Giáo dục và Đào tạoSở Giáo dục và Đào tạoCác sở, ngành liên quan; UBND các huyện/Thành phố HĐND tỉnh (tháng 3)Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tháng 2)Tháng 01
9Nghị quyết quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm học 2022-2023Sở Giáo dục và Đào tạoSở Giáo dục và Đào tạoCác sở, ngành liên quan; UBND các huyện/Thành phố HĐND tỉnh (tháng 3) Tháng 01
10Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2022Văn phòng UBND tỉnhVăn phòng UBND tỉnhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng  02
11Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2022Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 02
12Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2022Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng  02
13Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2022Sở Tài chínhSở Tài chínhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng  02
14Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố HĐND tỉnh (tháng 7)Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tháng 3)Tháng  02
15Quyết định về Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lai ChâuSở Xây dựngSở Xây dựngCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng  02
16Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2022Sở Nội vụSở Nội vụCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố HĐND tỉnh (tháng 3)Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tháng 2)Tháng  02
17Nghị quyết Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030Sở Xây dựngSở Xây dựngCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố HĐND tỉnh (tháng 3) Tháng 02
18Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022Văn phòng UBND tỉnhVăn phòng UBND tỉnhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 3
19Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 3
20Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công quý I/2021, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 3
21Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022Sở Tài chínhSở Tài chínhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 3
22Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12 -CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”Công an tỉnhCông an tỉnhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố  Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Tháng 4)Tháng 3
23Nghị quyết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025Sở Kế hoạch và Đầu tưSở Kế hoạch và Đầu tưCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố  Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Tháng 4)Tháng 3
24Quyết định thay thế Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lai ChâuSở Nội vụSở Nội vụCác sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 3
25Nghị quyết Kế hoạch trung hạn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônSở Kế hoạch và Đầu tưCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố HĐND tỉnh (tháng 7)Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (tháng 4)Tháng 3
26Nghị quyết Kế hoạch trung hạn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025Sở Kế hoạch và Đầu tưSở Kế hoạch và Đầu tưBan Dân tộc; các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện/Thành phố HĐND tỉnh (tháng 7)Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (tháng 4)Tháng 3
27Nghị quyết Kế hoạch trung hạn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025Sở Lao động - TB&XHSở Kế hoạch và Đầu tưCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố HĐND tỉnh (tháng 7)Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (tháng 4)Tháng 3
28Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônSở Nông nghiệp và Phát triển nông thônCác sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện/Thành phố  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (tháng 4)Tháng 3
 QUÝ II       
29Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 04, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022Văn phòng UBND tỉnhVăn phòng UBND tỉnhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 4
30Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 4
31Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công tháng 04, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 4
32Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 04, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022Sở Tài chínhSở Tài chínhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 4
33Báo cáo kết quả bổ sung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốHĐND tỉnh  Tháng 4
34Quyết định ban hành Quy định điều kiện, quy mô để tách diện tích thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Lai ChâuSở Tài nguyên và Môi trườngSở Tài nguyên và Môi trườngCác sở, ngành có liên quan; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 4
35Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu (thay thế Quyết định số  13/2016/QĐ-UBND, ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Lai Châu)Sở Ngoại vụSở Ngoại vụCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh   Tháng 4
36Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 19/2018/QĐ- UBND, ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Lai ChâuSở Xây dựngSở Xây dựngCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 4
37Đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2021-2025Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnhBộ Chỉ huy Quân sự tỉnhCông an tỉnh; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chínhUBND tỉnh  Tháng 4
38Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022Văn phòng UBND tỉnhVăn phòng UBND tỉnhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 5
39Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 5
40Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 5
41Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022Sở Tài chínhSở Tài chínhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 5
42Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022Thanh tra tỉnhThanh tra tỉnhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnhTrình HĐND tỉnh  Tháng 5
43Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022Thanh tra tỉnhThanh tra tỉnhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnhTrình HĐND tỉnh Tháng 5
44Nghị quyết chia tách, đổi tên thôn, bản, tổ dân phố thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai ChâuSở Nội vụSở Nội vụUBND các huyện/Thành phố HĐND tỉnh (tháng 7)Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tháng 6)Tháng 5
45Nghị quyết quy định mức thù lao cho người đọc, nghe xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Lai ChâuSở Thông tin và Truyền thôngSở Thông tin và Truyền thôngCác cơ quan, đơn vị liên quan HĐND tỉnh (tháng 7)Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tháng 6)Tháng 5
46Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 các Chương trình mục tiêu quốc giaSở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố  HĐND tỉnh (tháng 7) Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (tháng 6)Tháng 5
47Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất,  chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (nếu có) phát sinh năm 2022 trên địa bàn tỉnhSở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônSở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônCác sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện/Thành phố HĐND tỉnh (tháng 7) Tháng 5
48Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022Văn phòng UBND tỉnhVăn phòng UBND tỉnhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh Trình HĐND tỉnh Tháng 6
49Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh Trình HĐND tỉnh (tháng 7)Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (tháng 6)Tháng 6
50Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh Trình HĐND tỉnh (tháng 7)Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (tháng 6)Tháng 6
51Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021Sở Tài chínhSở Tài chínhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh Trình HĐND tỉnh (tháng 7)Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (tháng 6)Tháng 6
52Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021Sở Tài chínhSở Tài chínhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh Trình HĐND tỉnh (tháng 7) Tháng 6
53Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021Công an tỉnhCông an tỉnhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh Trình HĐND tỉnh (tháng 7) Tháng 6
54Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư công năm 2023 (báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư - vòng 1)Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (tháng 6)Tháng 6
55Nghị quyết quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện/Thành phố HĐND tỉnh (tháng 9) Tháng 6
56Nghị quyết quy định mức chi hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai ChâuSở Tư phápSở Tư phápCác sở, ngành liên quan HĐND tỉnh (Tháng 9)Trình xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tháng 8)Tháng 6
57Quyết định Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Sìn Hồ và vùng phụ cận đến năm 2035Sở Xây dựngSở Xây dựngUBND huyện Sìn HồUBND tỉnh  Tháng 6
58Quyết định thay thế Quyết định 238-QĐ/TU ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoạiSở Ngoại vụSở Ngoại vụUBND các huyện/Thành phố  Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Tháng 7)Tháng 6
 QUÝ III       
59Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 07, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022Văn phòng UBND tỉnhVăn phòng UBND tỉnhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 7
60Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 7
61Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công tháng 07, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 7
62Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 07, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022Sở Tài chínhSở Tài chínhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 7
63Quyết định ban hành Quy chế về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai ChâuSở Xây dựngSở Xây dựngCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 7
64Đề án xây dựng căn cứ hậu cần kỹ thuật trong khu vực phòng thủ giai đoạn 2021-2025Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnhBộ Chỉ huy Quân sự tỉnhCác sở, ban, ngành tỉnhUBND tỉnh  Tháng 7
65Quyết định ban hành Đề án “tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường giai đoạn 2022-2025”Sở Y tếSở Y tếCác sở, ngành liên quan; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 7
66Quyết định ban hành Đề án phát triển cây sâm Lai ChâuSở Khoa học và Công nghệSở Khoa học và Công nghệCác sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quanUBND tỉnh  Tháng 7
67Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 08, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022Văn phòng UBND tỉnhVăn phòng UBND tỉnhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 8
68Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 8/2022Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 8
69Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công tháng 08, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 8
70Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 08, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022Sở Tài chínhSở Tài chínhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 8
71Quyết định Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp và chất thải xây dựng; phương tiện, tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh Lai ChâuSở Tài nguyên và Môi trườngSở Tài nguyên và Môi trườngCác sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 8
72Quyết định Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Nậm Nhùn và vùng phụ cận đến năm 2035Sở Xây dựngSở Xây dựngUBND huyện Nậm NhùnUBND tỉnh  Tháng 8
73Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2022-2030 và tầm nhìn đến 2045Sở Y tếSở Y tếCác sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 8
74Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2022Văn phòng UBND tỉnhVăn phòng UBND tỉnhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh   Tháng 9
75Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh   Tháng 9
76Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công 9 tháng năm 2021,  nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh   Tháng 9
77Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022Sở Tài chínhSở Tài chínhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 9
78Quyết định ban hành Quy định về quản lý nước thải trên địa bàn tỉnh Lai ChâuSở Tài nguyên và Môi trườngSở Tài nguyên và Môi trườngCác sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 9
79Quyết định ban hành Quy định về quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh Lai ChâuSở Tài nguyên và Môi trườngSở Tài nguyên và Môi trườngCác sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 9
80Quyết định ban hành Kế hoạch chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2022-2030 tầm nhìn đến 2040Sở Y tếSở Y tếCác sở, ban, ngành có liên quanUBND tỉnh   Tháng 9
 QUÝ IV       
81Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2022Văn phòng UBND tỉnhVăn phòng UBND tỉnhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 10
82Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2022Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 10
83Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2022Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 10
84Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2022Sở Tài chínhSở Tài chínhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh  Tháng 10
85Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021Sở Tài chínhSở Tài chínhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốHĐND tỉnhTrình HĐND tỉnh Tháng 10
86Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023Thanh tra tỉnhThanh tra tỉnhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh Trình HĐND tỉnh Tháng 10
87Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023Thanh tra tỉnhThanh tra tỉnhThường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũngUBND tỉnh Trình HĐND tỉnh Tháng 10
88Nghị quyết Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Lai ChâuUBND thành phố  Lai ChâuSở Xây dựngCác sở, ban, ngành có liên quan HĐND tỉnh (tháng 12) Tháng 10
89Quyết định ban hành Kế hoạch chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn 2022-2030 và tầm nhìn đến 2045Sở Y tếSở Y tếCác sở, ban, ngành có liên quanUBND tỉnh   Tháng 10
90Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023Văn phòng UBND tỉnhVăn phòng UBND tỉnhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh Trình HĐND tỉnh (tháng 12) Tháng 11
91Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022; kế hoạch năm 2023; Tờ trình và dự thảo Nghị Quyết về Kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh Trình HĐND tỉnh (tháng 12)Trình  xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnhTháng 11
92Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Nhà nước năm 2022; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách năm 2023Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Các sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh Trình HĐND tỉnh (tháng 12)Trình  xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnhTháng 11
93Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi Ngân sách địa phương năm 2022 và xây dựng dự toán và phân bổ dự toán Ngân sách địa phương 2023; Tờ trình và dự thảo Nghị Quyết về dự toán thu, chi Ngân sách địa phương và phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2023Sở Tài chínhSở Tài chínhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh Trình HĐND tỉnh (tháng 12)Trình  xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnhTháng 11
94Báo cáo tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023Sở Tài chínhSở Tài chínhCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh Trình HĐND tỉnh Tháng 11
95Báo cáo tình hình tài chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2021Kho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nướcCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh Trình HĐND tỉnh Tháng 11
96Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023Công an tỉnhCông an tỉnh UBND tỉnh Trình HĐND tỉnh Tháng 11
97Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội đặc thù năm 2022 và kế hoạch biên chế năm 2023Sở Nội vụSở Nội vụCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phốUBND tỉnh Trình HĐND tỉnh Tháng 11
98Nghị quyết quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội đặc thù năm 2023Sở Nội vụSở Nội vụCác sở, ban, ngành; UBND các huyện/Thành phố HĐND tỉnh Tháng 11
99Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất,  chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (nếu có) phát sinh năm 2022 trên địa bàn tỉnhSở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônSở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônCác sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện/Thành phố HĐND tỉnh Tháng 11
100Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc giaCông an tỉnhCông an tỉnhCác sở, ban, ngành tỉnh  Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tháng 12)Tháng 11

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10.174
Hôm qua : 12.803
Tháng 09 : 267.378
Năm 2023 : 4.405.661
Tổng số : 80.590.746