A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lai Châu: Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nỗ lực nâng 25 bậc xếp hạng

(laichau.gov.vn)

Theo kết quả điều tra, khảo sát của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020, về chỉ tiêu Dịch vụ công trực tuyến, Lai Châu xếp thứ 36, tăng 25 bậc so với năm 2019 (xếp thứ 61). Cùng với kết quả PCI năm 2020 tăng 6 bậc so với năm 2019 cho thấy các cấp chính quyền Lai Châu đã nỗ lực không ngừng trong một năm đầy khó khăn, dịch bệnh.

Lai Châu hiện đang đứng trong tốp 5 tỉnh có tỷ lệ tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia cao nhất trong cả nước.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một trong những chỉ số đo lường quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử khi lấy người dân là trung tâm, là đối tượng phục vụ của các cơ quan Nhà nước. Dịch vụ công trực tuyến phải được cung cấp đến mọi người dân, mọi lúc, mọi nơi, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, làm cho hoạt động của các cơ quan nhà nước được minh bạch, hiệu quả, góp phần phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính toàn diện.

Xác định được sự quan trọng này, nhất là trong năm 2020, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Lai Châu đã quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và chỉ đạo quyết liệt. UBND tỉnh đã ban hành nhiều quyết định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện; đồng thời tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp triển khai Bộ chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính...

Thực hiện các chỉ đạo trên, với sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm từ Thủ trưởng của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công tác cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, tổng số dịch vụ công tỉnh đang thực hiện là 1.890, trong đó đã cung cấp tổng cộng 1.012 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đã tích hợp 671 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Mặc dù là tỉnh miền núi, biên giới, Lai Châu hiện đang đứng trong tốp 5 tỉnh có tỷ lệ tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia cao nhất trong cả nước.

Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Lai Châu.

Thủ tục hành chính tiếp tục được đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết (năm 2020, trung bình cắt giảm được 32,6% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; thời gian tiết kiệm cao nhất đạt 66,7%). Công tác cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, thời gian thành lập doanh nghiệp đã tạo niềm tin cho tổ chức, cá nhân, cải thiện sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Tỷ lệ trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức đúng và trước hạn của các cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 99%. Nhờ vậy, chỉ số đo lường sự hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 đạt 85,02%; theo thống kê độ hài lòng của người sử dụng đối với dịch vụ, thì hiện trên Cổng dịch vụ công tỉnh Lai Châu tỷ lệ rất hài lòng đạt trên 98%...

Cùng với đó, theo phiếu đánh giá về dịch vụ công trực tuyến các tỉnh, thành phố năm 2020 đối với nhóm câu hỏi liên quan đến dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, Lai Châu đã đảm bảo việc cung cấp đầy đủ, chính xác, cập nhật kịp thời những thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu (laichau.gov.vn) như: Thông tin giới thiệu về tổ chức bộ máy hành chính, điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa; các tin, bài về hoạt động của lãnh đạo tỉnh và các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh; thông tin chỉ đạo điều hành, lịch làm việc của lãnh đạo tỉnh; thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật, đường lối, chính sách, chiến lược, kế hoạch, quy hoạch; thông tin đấu thầu, đầu tư, mua sắm công; các cuộc điều tra, thống kê… Năm 2020, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu đã đăng tải, tuyên truyền được trên 6.700 tin, bài, ảnh, tài liệu, văn bản, thông báo…

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu.

Nhìn chung, việc cung cấp dịch vụ công của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua được người dân và doanh nghiệp đồng tình và đánh giá cao, đã tạo thuận lợi, giảm thời gian đi lại; góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Mức độ và phạm vi cung cấp dịch vụ công trực tuyến ngày càng được mở rộng, với tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ, số hồ sơ giao dịch ngày càng tăng, đáp ứng chỉ tiêu về cải cách hành chính theo quy định.

Để tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng Chính quyền điện tử, cải cách hành chính, tỉnh Lai Châu đã và đang tiếp tục đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực truyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; quyết tâm vượt chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/1/2021 của Chính phủ với các chỉ tiêu cụ thể như: Phấn đấu tỷ lệ tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021 đạt tối thiểu 65% trở lên; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 25%; tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 50%; 100% kết quả xử lý hồ sơ được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ của hệ thống một cửa điện tử được đồng bộ trạng thái trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện từng nội dung, chỉ tiêu cụ thể.

Cùng với đó, tỉnh Lai Châu chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng, gửi, nhận văn bản điện tử; tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng chữ ký số cá nhân; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính; thường xuyên đối thoại, lấy ý kiến của các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về quy định không còn phù hợp, gây cản trở, khó khăn cho hoạt động kinh doanh; đồng thời tích cực tham gia góp ý phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh… tăng cường truyền thông và quảng bá hiệu quả về dịch vụ công trực tuyến của cơ quan để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Từ đó từng bước làm thay đổi thói quen của công dân trong việc sử dụng dịch vụ công thông qua các bộ phận Một cửa, giúp người dân, doanh nghiệp lựa chọn hình thức xử lý dịch vụ công phù hợp nhất.

Có thể khẳng định rằng, với những kết quả đạt được trong việc đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính trong năm 2020 sẽ là tiền đề quan trọng để tỉnh Lai Châu tiếp tục cải cách trong những năm tiếp theo.


Tác giả: Nguyễn Trang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 114
Hôm qua : 15.743
Tháng 09 : 361.635
Năm 2021 : 4.148.432
Tổng số : 63.739.816