• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC GHI NHẬN TRƯỜNG HỢP THỨ 55 ĐẾN 90 NĂM 2022 DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2 TRONG ĐỢT DỊCH THỨ 4

(laichau.gov.vn)

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu Thông cáo báo chí về việc ghi nhận 36 trường hợp thứ 55 đến 90 năm 2022 dương tính với SARS-COV-2.

I. THÔNG TIN TRƯỜNG HỢP BỆNH

1. Bệnh nhân số 55 có mã số BN1832444

- Họ và tên: (L. V. H). Năm sinh: 2001

- Địa chỉ thường trú: Bản Lả Mường, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Địa chỉ trước khi về địa phương: Thôn Đa Cấu, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 05/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

2. Bệnh nhân số 56 có mã số BN1832445

- Họ và tên: (V. T. H). Năm sinh: 2014.

- Địa chỉ thường trú/hiện tại: Tổ 21, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 05/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tân Uyên.

3. Bệnh nhân số 57 có mã số BN1832446

- Họ và tên: (L. T. L). Năm sinh: 1993.

- Địa chỉ thường trú: Tổ 21, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 05/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tân Uyên.

4. Bệnh nhân số 58 có mã số BN1832447

- Họ và tên: (T. V. C). Năm sinh: 1969

- Địa chỉ thường trú: Tổ 15, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 05/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tân Uyên.

5. Bệnh nhân số 59 có mã số BN1832448

- Họ và tên: (N. T. G). Năm sinh: 1980

- Địa chỉ thường trú: Tổ 21, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 05/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tân Uyên.

6. Bệnh nhân số 60 có mã số BN1832449

- Họ và tên: (N. T. D). Năm sinh: 1969

- Địa chỉ thường trú: Tổ 21, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 05/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tân Uyên.

7. Bệnh nhân số 61 có mã số BN1832450

- Họ và tên: (H. T. H). Năm sinh: 2013

- Địa chỉ thường trú: Tổ 17, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 05/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Tân Uyên.

8. Bệnh nhân số 62 có mã số BN1832451

- Họ và tên: (T. T. Đ). Năm sinh: 2003

- Địa chỉ thường trú: Bản Nà Hum, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

- Địa chỉ trước khi về địa phương: Thôn Lễ Phát, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 05/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tam Đường.

9. Bệnh nhân số 63 có mã số BN1832452

- Họ và tên: (N. T. H. P). Năm sinh: 1997.

- Địa chỉ thường trú: 162 Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nơi ở hiện tại: Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ.

10. Bệnh nhân số 64 có mã số BN1832453

- Họ và tên: (C. L. U). Năm sinh: 1984.

- Địa chỉ thường trú: Bản Tả Sử Trồ, xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

11. Bệnh nhân số 65 có mã số BN1832454

- Họ và tên: (H. V. T). Năm sinh: 1991

- Địa chỉ thường trú: Bản Tiên Phong, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

- Nơi ở hiện tại: Bản Tả Sử Trồ, xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

12. Bệnh nhân số 66 có mã số BN1832455

- Họ và tên: (C. A. S). Năm sinh: 1979

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

13. Bệnh nhân số 67 có mã số BN1832456

- Họ và tên: (C. T. C). Năm sinh: 2002

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa rõ.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

14. Bệnh nhân số 68 có mã số BN1832457

- Họ và tên: (C. A. B). Năm sinh: 2003.

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

15. Bệnh nhân số 69 có mã số BN1832458

- Họ và tên: (G. A. T). Năm sinh: 1989.

- Địa chỉ thường trú/ hiện tại: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa rõ.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

16. Bệnh nhân số 70 có mã số BN1832459

- Họ và tên: (G. B. H). Năm sinh: 1963.

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa rõ.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

17. Bệnh nhân số 71 có mã số BN1832460

- Họ và tên: (G. T. D). Năm sinh: 2003.

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

18. Bệnh nhân số 72 có mã số BN1832461

- Họ và tên: (G. T. I). Năm sinh: 1983.

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa rõ.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

19. Bệnh nhân số 73 có mã số BN1832462

- Họ và tên: (H. A. D). Năm sinh: 1991.

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

20. Bệnh nhân số 74 có mã số BN1832463

- Họ và tên: (H. T. S). Năm sinh: 2012

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa có vắc xin trên địa bàn tỉnh cho độ tuổi này.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

21. Bệnh nhân số 75 có mã số BN1832464

- Họ và tên: (L. T. L). Năm sinh: 2000.

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

22. Bệnh nhân số 76 có mã số BN1832465

- Họ và tên: (M. A. L). Năm sinh: 1998.

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

23. Bệnh nhân số 77 có mã số BN1832466

- Họ và tên: (S. A. P). Năm sinh: 2015

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa có vắc xin cho độ tuổi này trên địa bàn tỉnh.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

24. Bệnh nhân số 78 có mã số BN1832467

- Họ và tên: (S. C. C). Năm sinh: 1974

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

25. Bệnh nhân số 79 có mã số BN1832468

- Họ và tên: (S. N. X). Năm sinh: 1982.

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa rõ.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

26. Bệnh nhân số 80 có mã số BN1832469

- Họ và tên: (S. A. M). Năm sinh: 2013.

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa có vắc xin cho độ tuổi này trên địa bàn tỉnh.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

27. Bệnh nhân số 81 có mã số BN1832470

- Họ và tên: (S. T. C). Năm sinh: 2000.

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa rõ.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

28. Bệnh nhân số 82 có mã số BN1832471

- Họ và tên: (S. T. D). Năm sinh: 2011

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa có vắc xin trên địa bàn tỉnh cho độ tuổi này.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

29. Bệnh nhân số 83 có mã số BN1832472

- Họ và tên: (S. T. M). Năm sinh: 2003.

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

30. Bệnh nhân số 84 có mã số BN1832473

- Họ và tên: (S. T. S). Năm sinh: 2007.

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

31. Bệnh nhân số 85 có mã số BN1832474

- Họ và tên: (T. T. H). Năm sinh: 1962

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 05/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

32. Bệnh nhân số 86 có mã số BN1832475

- Họ và tên: (V. T. C). Năm sinh: 1981.

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa tiêm vắc xin

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

33. Bệnh nhân số 87 có mã số BN1832476

- Họ và tên: (V. T. P). Năm sinh: 1994.

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa rõ.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

34. Bệnh nhân số 88 có mã số BN1832477

- Họ và tên: (V. T. S). Năm sinh: 1982.

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa rõ.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

35. Bệnh nhân số 89 có mã số BN1832478

- Họ và tên: (V. A. P). Năm sinh: 1981.

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

36. Bệnh nhân số 90 có mã số BN1832479

- Họ và tên: (V. A. S). Năm sinh: 2011.

- Địa chỉ thường trú/ hiện tại: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiền sử tiêm phòng Covid-19: Chưa có vắc xin cho độ tuổi này trên địa bàn tỉnh.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 06/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

II. YẾU TỐ DỊCH TỄ

- Ca bệnh số 55 ghi nhận trên địa bàn huyện Than Uyên về từ tỉnh khác được làm xét nghiệm Test nhanh dương tính tại Chốt trước khi vào tỉnh.

- Các ca bệnh số 56 đến 61 ghi nhận trên địa bàn huyện Tân Uyên đều là F1 của các bệnh nhân đã được công bố trước đó.

- Ca bệnh số 62 ghi nhận trên địa bàn huyện Tam Đường về từ Hà Nội tự theo dõi sức khỏe tại nhà từ ngày 04/01/2022 đến ngày 05/01/2022 có biểu hiện nghi mắc, được lấy mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- Ca bệnh số 63 ghi nhận trên địa bàn huyện Phong Thổ về từ tỉnh khác được làm xét nghiệm Test nhanh dương tính tại Chốt trước khi vào tỉnh.

- Ca bệnh số 64, 65 nghi nhận trên địa bàn huyện Sìn Hồ là F1 của các bệnh nhân đã được công bố trước đó.

- Các ca bệnh số 66-90 ghi nhận trên địa bàn huyện Nậm Nhùn là các ca bệnh ngoài cộng đồng chưa xác định được nguồn lây./.


Tác giả: NC
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8.750
Hôm qua : 16.787
Tháng 01 : 311.246
Năm 2022 : 311.246
Tổng số : 65.430.219