A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổ chức Tuần hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lai Châu năm 2021

(laichau.gov.vn)

Để giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là đối với các lao động mất việc làm, từ các khu công nghiệp trong cả nước trở về địa phương, cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch 2467/KH-UBND tổ chức Tuần hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lai Châu năm 2021 như sau:

Ảnh minh họa.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm kết nối, tiếp cận thông tin thị trường lao động, kết nối giữa người sử dụng lao động và người lao động, thúc đẩy việc giải quyết việc làm cho đại bộ phận người lao động trong độ tuổi chưa được bố trí việc làm, bị mất việc làm, người lao động trở về địa phương do ảnh hưởng của đại dịch COIVD-19 thời gian qua.

2. Yêu cầu

Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút được các Công ty, các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đơn vị sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành hưởng ứng tham gia. Thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

II. NỘI DUNG

1. Thực hiện các hoạt động truyền thông

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về Tuần hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID - 19 trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng chuyên mục "Thanh niên với việc làm"; nêu gương tiêu biểu, gương điển hình trong việc thực hiện các Chương trình giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.

Tổ chức các hoạt động treo băng zôn, khẩu hiệu về hoạt động của Tuần hỗ trợ kết nối việc làm tại những nơi đông người qua lại, những nơi giao thông thuận lợi và tại các cơ sở giáo dục, trường học.

Truyền thông lưu động các quy định của pháp luật về việc làm, về ý nghĩa của Tuần hỗ trợ kết nối việc làm đến các huyện, thành phố, các khu dân cư, qua đó giúp người dân, doanh nghiệp hưởng ứng, tham gia.

2. Hoạt động tại Tuần hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID -19

2.1. Tổ chức khai mạc Tuần hỗ trợ kết nối việc làm

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Khai mạc Tuần hỗ trợ kết nối việc làm

- Đánh giá tình hình phát triển thị trường lao động và kết nối lao động năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021

- Đại diện doanh nghiệp phát biểu.

- Đại diện lao động phát biểu.

- Thực hiện các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm

2.2. Hoạt động tuyển chọn lao động và tìm kiếm việc làm giữa các doanh nghiệp và người lao động tại các gian hàng

Thành lập từ 15-20 gian hàng của các doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động kết nối, tư vấn, giới thiệu về việc làm, tư vấn về đào tạo. Đồng thời xây dựng các lô gô, tờ rơi, các sản phẩm hình ảnh để thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm. Đa dạng hóa hình thức, phương thức tư vấn của các đơn vị sử dụng lao động đối với người lao động, đảm bảo hiệu quả, thực sự thu hút người lao động. Một số hoạt động cụ thể của doanh nghiệp, cơ sở tư vấn, người lao động trong kết nối, tìm kiếm việc làm như sau:

- Các doanh nghiệp tuyển chọn lao động: Giới thiệu kết quả hoạt động của doanh nghiệp với người lao động; thông báo số lượng, vị trí việc làm, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển chọn lao động và tư vấn, hướng dẫn người lao động; tổ chức nhận hồ sơ, phỏng vấn, kiểm tra hoặc tuyển chọn, ký hợp đồng lao động ngay tại Tuần hỗ trợ kết nối việc làm.

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh: Báo cáo kết quả hoạt động giới thiệu việc làm của đơn vị; tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động theo nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp; thông báo nhu cầu sử dụng thời gian tới.

- Học sinh, sinh viên và người lao động: Lựa chọn gian hàng phù hợp để gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu kỹ các thông tin về việc làm, thông tin đào tạo; được doanh nghiệp tư vấn về việc làm, thu nhập, điều kiện, yêu cầu của công việc, chế độ chính sách đãi ngộ, qua đó có thể lựa chọn việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng bản thân. Người lao động chuẩn bị hồ sơ, có thể trực tiếp ký hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động, doanh nghiệp tại Tuần hỗ trợ kết nối việc làm.

* Hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động, gồm: Đơn xin việc; 02 ảnh 4x6; phô tô bằng cấp, chứng chỉ (nếu có) gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố qua địa chỉ zalo (kèm Kế hoach này) hoặc nộp trực tiếp tại công ty, doanh nghệp có nhu cầu tuyển dung lao động.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ

1. Thời gian: 03 ngày, ngày 27-29/8/2021.

2. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu – Địa chỉ: 301, đường Nguyễn Trãi, phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu.

3. Quy mô: Dự kiến 15-20 gian hàng, khoảng 500 lượt người tham gia

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn Ngân sách địa phương cấp bổ sung cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức, thực hiện Chương trình Tuần hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID -19.

Cung cấp các thông tin của doanh nghiệp, số lượng, vị trí việc làm, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển chọn lao động, mức lương của từng doanh nghiệp…thông báo cho UBND các huyện, thành phố trước ngày 18/8/2021.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các hoạt động truyền thông về Tuần hỗ trợ kết nối việc làm.

Hướng dẫn Phòng Lao động – TB&XH các huyện, thành phố tổ chức rà soát, tổng hợp danh sách người lao động có nhu cầu tìm việc làm phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp.

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố lập danh sách cụ thể về nhu cầu việc làm của từng người lao động cung cấp cho Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ và các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trước ngày 23/8/2021.

Khớp nối giữa nhu cầu của người lao động và các doanh nghiệp, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và các điều kiện cần thiết khác để chuẩn bị cho ngày tổ chức tuyển dụng. Báo cáo kết quả (số lượng lao động của từng Doanh nghiệp dự kiến tuyển chọn theo từng vị trí) về UBND trước ngày 25/8/2021 và tham mưu UBND tỉnh lựa chọn địa điểm, phương án tổ chức Tuần hỗ trợ kết nối việc làm phù hợp với tình hình diễn biến COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Sau tuần lễ tổ chức kết nối việc làm, cơ quan chủ trì tiếp tục khớp nối và hướng dẫn người lao động, người tuyển dụng lao động hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, ký kết hợp đồng; báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và kinh nghiệm tổ chức về UBND tỉnh trước 06/9/2021.

Xây dựng Dự toán kinh phí tổ chức Tuần hỗ trợ kết nối việc làm gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét bổ sung.

Dự thảo giấy mời, phát biểu khai mạc của UBND tỉnh gửi Văn phòng UBND tỉnh thẩm định và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện Tuần hỗ trợ kết nối việc làm.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền rộng rãi về: Tuần hỗ trợ kết nối việc làm; về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển và hoạt động của các doanh nghiệp; nhu cầu, điều kiện, yêu cầu, mức lương…của từng vị trí tuyển dụng đối với từng doanh nghiệp; Cử phóng viên đến dự đưa tin về các hoạt động của Tuần hỗ trợ kết nối việc làm.

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng Video, Clip, pa nô , áp phích phù hợp để tuyên truyền, giới thiệu về Tuần hỗ trợ kết nối việc làm và các doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

3. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Thông tin đến đoàn viên, thanh niên các trường THPT, thanh niên lao động nông thôn trên địa bàn các huyện, thành phố tham dự Tuần hỗ trợ kết nối việc làm. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu xây dựng chuyên mục "Thanh niên với việc làm". Thông tin về hoạt động của Tuần hỗ trợ kết nối việc làm, thông báo tuyển dụng lao động trên các bản tin nội bộ của Tỉnh Đoàn Thanh niên.

4. Sở Giáo dục và đào tạo

Chỉ đạo các Trường THPT thông tin, tuyên truyền về Tuần hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID -19 tỉnh Lai Châu năm 2021 đến học sinh.

5. Sở Y tế

Cử cán bộ y tế tổ chức test sàng lọc COVID-19 cho người lao động, người tuyển dụng tham dự Tuần hỗ trợ kết nối việc làm; Phối hợp với Sở Lao động –TBXH chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm và các bộ phận liên quan thực hiện phương án phòng chống COVID-19, trực cấp cứu, bảo vệ sức khỏe (đo thân nhiệt, hỗ trợ nước khử khuẩn, khẩu trang...) cho các đại biểu, người lao động dự Tuần hỗ trợ kết nối việc làm

6. Hiệp Hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ:

Huy động tối đa các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng tham gia các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, đăng ký các gian hàng tại Tuần hỗ trợ kết nối việc làm.

7. Văn phòng UBND tỉnh

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Tuần hỗ trợ kết nối việc làm. Thẩm định phát biểu khai mạc của lãnh đạo UBND tỉnh, phát hành Giấy mời các đại biểu tham dự Tuần hỗ trợ kết nối việc làm.

8. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí Tuần hỗ trợ kết nối việc làm, hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến doanh nghiệp, người lao động, người dân về mục đích, ý nghĩa Tuần hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID -19, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm các cấp chính quyền cơ sở, doanh nghiệp, người dân trong công tác giải quyết việc làm.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thông tin đến người lao động đang thất nghiệp, thiếu việc làm và học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp chưa có việc làm, có nhu cầu tìm kiếm việc làm của địa phương, đặc biệt là số lao động từ các khu công nghiệp vừa mới về do ảnh hưởng dịch Covid-19 tham dự Tuần hỗ trợ kết nối việc làm.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - TBXH công khai số điện thoại (di động, cố định), Zalo, Febook… để tư vấn và tiếp nhận thông tin của người lao động có nhu cầu đăng ký việc làm; tổng hợp nhu cầu việc làm của người lao động, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, gửi về Sở Lao động - TBXH tổng hợp trước ngày 21/8/2021 để báo cáo UBND tỉnh.

10. Các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động

Xây dựng kế hoạch tuyển chọn lao động, đăng ký gian hàng và tham dự Tuần hỗ trợ kết nối việc làm với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 24/8/2021; cử cán bộ tham gia phỏng vấn, tuyển chọn trực tiếp lao động tại Tuần hỗ trợ kết nối việc làm, thông báo tuyển dụng, băng đĩa, hình ảnh giới thiệu về doanh nghiệp, tờ rơi, panô, áp phích, băng rôn khẩu hiệu về Tuần hỗ trợ kết nối Việc làm.

Ghi chú: Mọi vướng mắc xin liên hệ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội qua Phòng Quản lý lao động - Giáo dục nghề nghiệp, điện thoại: 02133.877.002 hoặc đồng chí Bùi Đức Hảo, điện thoại liên hệ: 0388.116.466. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; địa chỉ: số 301, Đường Nguyễn Trãi – Phường Quyết thắng - Thành phố Lai Châu; điện thoại liên hệ: 02133.876.235 hoặc đồng chí Hồ Đại Nghĩa, Trưởng phòng tư vấn, giới thiệu việc làm, điện thoại liên hệ: 0385.898.808.

Xem chi tiết kế hoạch và danh sách trích ngang doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động tại đây.

 


Tác giả: BT
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6.088
Hôm qua : 15.743
Tháng 09 : 367.609
Năm 2021 : 4.154.406
Tổng số : 63.745.790