• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lai Châu: Ra mắt bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lai Châu toàn tập và bộ Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu 1949 - 2020

(laichau.gov.vn)

Chiều nay, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Lễ ra mắt bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lai Châu toàn tập và bộ Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu 1949 - 2020. Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lai Châu toàn tập và bộ Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Các đại biểu dự buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo: Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Viện nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan; Thường trực, lãnh đạo Ban Tuyên giáo (tuyên huấn), Phòng Văn hóa  - Thông tin các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh…

Không gian trưng bày bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lai Châu toàn tập và bộ Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu 1949 - 2020.

Bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lai Châu toàn tập gồm 18 tập, tổng dung lượng khi dự thảo là 15.700 trang, khi đưa vào bản in là gần 18.000 trang. Mỗi tập Văn kiện gồm Lời giới thiệu và Nội dung văn kiện. Trong đó, những văn bản thể hiện sự lãnh đạo của Ban Cán sự Lai Châu, Khu ủy Tây Bắc, Đảng bộ tỉnh: Văn kiện hội nghị Ban Chấp hành, các cuộc họp Ban Thường vụ; các chỉ thị, nghị quyết, quy định, thông báo, kết luận, chương trình hành động, kế hoạch, đề án, thông tri, thông báo, báo cáo,... Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh từ khóa I đến khóa XIII: Diễn văn khai mạc, bế mạc, phát biểu của lãnh đạo Trung ương; báo cáo chính trị, nghị quyết đại hội và các văn bản có liên quan đến kết quả đại hội.

Quang cảnh buổi Lễ.

Bộ Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu 1949 - 2020 gồm 2 tập. Tập 1 (giai đoạn 1949 - 2003) gồm 968 sự kiện, dung lượng 950 trang, trong đó có 920 trang nội dung sự kiện, 30 trang phụ lục. Nội dung các sự kiện tập trung trình bày, tái hiện các sự kiện quan trọng của Đảng bộ tỉnh từ khi được thành lập (năm 1949) đến trước khi chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới (năm 2003). 

Tập 2 (giai đoạn 2004 - 2020) gồm 906 sự kiện, dung lượng 950 trang, trong đó có 920 trang nội dung sự kiện, 30 trang phụ lục. Nội dung các sự kiện tập trung trình bày, tái hiện các sự kiện quan trọng của Đảng bộ tỉnh từ khi chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới (năm 2004) đến hết năm 2020 (kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII). Phần Phụ lục là hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội thăm và làm việc tại Lai Châu; ảnh các kỳ đại hội, Ban Chấp hành, ảnh hoạt động của các đồng chí Thường trực, những sự kiện lớn của tỉnh qua các thời kỳ.

Đại biểu nghe giới thiệu về bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lai Châu toàn tập và bộ Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu 1949 - 2020 tại không gian trưng bày.

Bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lai Châu toàn tập và bộ Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu 1949 - 2020 được xuất bản và ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc và có giá trị về mặt khoa học, thực tiễn, cung cấp thông tin, tư liệu lịch sử xác thực về các sự kiện lịch sử của Đảng bộ Lai Châu từ năm 1949 - 2020 phục vụ việc nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn. Góp phần giáo dục, giảng dạy truyền thống lịch sử cách mạng; bác bỏ những thông tin sai trái, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc lịch sử; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp. Hai bộ sách là công trình tiêu biểu hướng tới chào mừng kỷ niệm 115 thành lập tỉnh (1909 - 2024), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1949 - 2024) và 20 năm chia tách và thành lập tỉnh (01/01/2004 - 01/01/2024).

Bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lai Châu toàn tập và bộ Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu 1949 - 2020 được các đại biểu nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quan tâm tìm hiểu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lai Châu toàn tập và bộ Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lai Châu toàn tập và bộ Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu 1949 - 2020 đã hệ thống lại những sự kiện, những nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, góp phần hình thành hệ thống tư duy lý luận, tư duy lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong hơn 75 năm xây dựng và trưởng thành. Đây là 2 bộ tài liệu quý phục vụ cho việc nghiên cứu, phát triển lý luận, đồng thời là tài liệu giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lai Châu toàn tập và bộ Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Để lan tỏa ý nghĩa, giá trị to lớn, sâu sắc của 2 bộ: Bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lai Châu toàn tập và bộ Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu 1949 - 2020 tới đồng chí, đồng bào và bạn đọc, giúp cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc Lai Châu hiểu rõ hơn vai trò, sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng tạo, toàn diện của Đảng bộ qua các chặng đường lịch sử; những đóng góp của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Lai Châu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền về 2 bộ sách với nhiều hình thức phong phú; các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc sớm đưa việc tuyên truyền, giới thiệu nội dung cốt lõi của 2 bộ sách vào trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ. Sử dụng 2 bộ sách đưa vào giảng dạy trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm chính trị cấp huyện; tổ chức các cuộc tọa đàm khoa học về chủ đề và nội dung cuốn sách; các hình thức sáng tạo, hiệu quả khác phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị…

Trong khuôn khổ buổi Lễ, đại biểu đã chụp ảnh lưu niệm và thăm quan, nghe giới thiệu về 2 bộ sách.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ.
Đại biểu nghe giới thiệu bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lai Châu toàn tập và bộ Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu 1949 - 2020 tại không gian trưng bày. 

 


Tác giả: Nguyễn Chanh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7.387
Hôm qua : 9.986
Tháng 07 : 190.542
Năm 2024 : 1.475.342
Tổng số : 82.941.435