A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lai Châu: Nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX)

(laichau.gov.vn)
Năm 2018, tổng điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tăng, trong đó có 5/8 chỉ số thành phần, chỉ số cải cách hành chính tăng hạng so với năm 2017. Để nâng cao các chất lượng và đồng đều ở các chỉ số thành phần trong năm 2019 và những năm tiếp theo, tỉnh Lai Châu xác định “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc” và đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, cải thiện các chỉ số PAR INDEX trên địa bàn.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 1 cửa xã Tả Lèng, huyện Tam Đường.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có những chuyển biến tích cực, góp phần vào cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiện đại hoá nền hành chính; cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, hoạt động quản lý của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đang được đẩy mạnh…

Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) gồm 8 chỉ số thành phần, trong đó 5 chỉ số thành phần tăng hạng như công tác chỉ đạo điều hành đạt 7,00/9,00 điểm, xếp thứ 27/63 cả nước, tăng 19 bậc so với năm 2017. Ở chỉ số này việc xây dựng và tổ chức thực hiện cải cách hành chính, chế độ báo cáo cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Công tác ban hành và tổ chức kiểm tra cải cách hành chính được tỉnh triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác tuyên truyền cải cách hành chính cũng được quan tâm chỉ đạo thường xuyên với nội dung, hình thức đổi mới.

Chỉ số thành phần cải cách bộ máy hành chính đạt 8,90/12,00 điểm, xếp 31/63 cả nước, tăng 21 bậc so với năm 2017. Đối với chỉ số này, UBND tỉnh đã chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, sắp xếp lại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian. Theo ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Với vai trò của Sở, đơn vị đã tham mưu cho tỉnh rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII. Đến nay, đã tinh giản được 130 tổ chức, đơn vị do giải thể, sáp nhập; giảm 116 lãnh đạo cấp phòng trực thuộc sở ngành và UBND cấp huyện. Năm 2018 giảm 596 biên chế do sắp xếp lại tổ chức so với năm 2017, giảm 29 bản, tổ dân phố. 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện được quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo đúng quy định...

Chỉ số thành phần tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đạt 12,58/16,5 điểm, xếp hạng 45/63 cả nước tăng 10 bậc so với năm 2017. Trong năm 2018, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh phát triển ổn định, tăng trưởng kinh tế khá, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 2.123 tỷ đồng tăng 24% so với dự toán Trung ương giao, tăng 9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Bên cạnh 5 chỉ số tăng điểm vẫn còn 3 chỉ số giảm thứ hạng như chỉ số thành phần xây dựng và tổ chức thực hiện văn hóa quy phạm pháp luật mới đạt 8,42/10,00 điểm, xếp hạng 39/63 cả nước, giảm 5 bậc so với năm 2017. Chỉ số thành thần cải cách thủ tục hành chính đạt 10,95/13,00 điểm, xếp 41/63 cả nước, giảm 6 bậc so với năm 2017. Chỉ số thành phần cải cách tài chính công đạt 6,5/12,5 điểm, xếp hạng 63/63 cả nước, giảm 45 bậc so với năm 2017.

Nguyên nhân của sự tụt giảm số điểm là do một số quy định, thủ tục hành chính hiện vẫn còn rườm rà, phức tạp, chồng chéo; việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ còn thiếu khoa học; thu phí, phí ở nhiều nơi chưa đúng quy định. Mặt khác, trình độ dân trí trên địa bàn tỉnh còn thấp, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Khả năng tiếp cận thông tin, trình độ, phương tiện máy móc ứng dụng công nghệ thông tin của người dân chưa thành thạo, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả chưa cao…

Để nâng cao chỉ số thành phần, chỉ số cải cách hành chính trong năm 2019 và những năm tiếp theo, tỉnh Lai Châu đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần có kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, có cam kết và trách nhiệm trong việc cải thiện các nội dung cải cách hành chính còn đang hạn chế của cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các phòng ban, công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; rà soát bố trí, sắp xếp công chức, viên chức trong đơn vị theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt; chỉ đạo cơ quan chuyên môn cập nhật, đăng tải thủ tục hành chính thuộc thẩm quyết trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị, Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính, công tác kiểm tra, giám sát đối với công chức thuộc thẩm quyền, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, giám sát, công bố kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, gắn với nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính; đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào vận hành hoạt động hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm những trường hợp để thủ tục hành chính trễ hạn, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở... tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực đề ra, tin rằng chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), công tác cải cách hành chính nói chung sẽ được cải thiện nâng điểm xếp hạng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Nga


Nguồn: laichau.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 35
Hôm nay : 6.867
Hôm qua : 6.838
Tháng 04 : 35.705
Năm 2020 : 240.730
Tổng số : 55.042.267