<a href="/tin-tuc-su-kien/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh" title="Thông tin chỉ đạo,điều hành" rel="dofollow">Thông tin chỉ đạo, điều hành</a>

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 06: Thực hiện biện pháp cách ly y tế các trường hợp tiếp xúc với “bệnh nhân số 133” và “bệnh nhân số 172”

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến sáng ngày 05/4/2020, tổng số 43 trường hợp tiếp xúc gần (F1) của “bệnh nhân số 133” và “bệnh nhân số 172” đã có kết quả xét nghiệm khẳng định âm tính với SARS-CoV-2 ít nhất hai lần (25 trường hợp âm tính lần 3, 18 ...
Bản đồ địa giới hành chính
Một cửa điện tử

Đến tháng 4
Tỉnh Lai Châu đã giải quyết

98,7 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 03/04/2020)

Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.392
Năm 2020 : 248.123
Tổng số : 55.049.660
Liên kết trang